Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia

Pedagogika, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PED)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Andragogiki-organizacji edukacji dorosłych
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Animacja kultury i edukacja nieformalna
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia osób niepełnosprawnych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
pr_ped - Praktyki pedagogiczne
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok pedagogiki, andragogika-organizacja edukacji dorosłychECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1-Moduł specjalnościowy - podstawy andragogiki15*e
MS1 - Edukacyjne formy wspomagania rozwoju dorosłych30z
MS1 - Historia i współczesność edukacji dorosłych w Polsce30z
MS1 - Praktyki pedagogiczne - wizyty studyjne30z
MS1-Techniki aranżacji wydarzeń edukacyjnych60z
MS1 - Wprowadzenie do andragogiki30z
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:58304430303060
Pierwszy rok pedagogiki, Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu Pedagogiki SpecjalnejECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1 - Moduł specjalnościowy - Wsparcie rodziny i środowiska osoby niepełnosprawnej12 lub 15*e
MS1-Komunikacja z osobą niepełnosprawną30z
MS1-Podstawowe pojęcia pracy socjalnej i polityki społecznej30z
MS1 - Praca ze środowiskiem społecznym30z
MS1 - Rodzina z osobą niepełnosprawną30z
DP - Podstawy diagnozy psychopedagogicznej30z
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:4333460430
Pierwszy rok pedagogiki, Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinieECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK-Praktyka pedagogicznaz
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MS1 - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY - PODSTAWY PRACY Z DZIECKIEM I RODZINĄ15*e
MS1 - Dzieci świata - badania i projekty pomocy30z
MS1 - Formy pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i innych krajachz
MS1 - Opieka i wychowanie30z
MS1 - Obserwacyjna praktyka wychowawcza30z
MS1 - Poznawanie potrzeb dziecka i rodziny30z
MS1 - Podstawy prawne pracy z dzieckiem i rodziną30z
MS1 - Warsztat umiejętności wychowawczychz
DRŚ - MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 2 - DZIECKO W RODZINIE I ŚRODOWISKU15 lub 12*e
DRŚ - Podstawy pracy socjalnej30z
DRŚ - Polityka społecznaz
DRŚ - Wiedza o rodziniez
Technologia informacyjna230zo
Razem:432149043030
Pierwszy rok pedagogiki, Animacja kultury i edukacja nieformalnaECTSwykćwegzkonkintlabpr_pedsemwarzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Elementy ochrony własności intelektualnej dla studentów pedagogiki0,54z
MBiP - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania030z
MBiP - Moduł biomedycznych i psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania15*e
MBiP - Psychologia rozwoju człowieka030z
MBiP - Wprowadzenie do psychologii30z
MK - Moduł kierunkowy10*e
MK - Elementy prawa dla pedagogów30z
MK - Etyka w zawodzie pedagoga30z
MK - Systemy wspierania dziecka i rodzinyz
MM - Techniczne środki animacji i edukacji nieformalnej30z
MS1-Moduł specjalnościowy-Teoria założeń animacji i edukacji nieformalnej15*e
MS1-Edukacja nieformalna i animacja w Polsce i na świecie - "dobre praktyki"30z
MS1-Media w animacji i edukacji nieformalnej30z
MS1-Style uczenia się30z
MS1-Teoria animacji społeczno-kulturalnej30z
MS1-Teoria edukacji nieformalnej30z
MS1-Teoretyczne podstawy wiedzy o animacji i edukacji nieformalnej30z
MTP - MODUŁ TEORII PEDAGOGICZNYCH15*e
MTP - Pedagogika społeczna - wykład30z
MTP - Pedagogika specjalna - wykład30z
MTP - Wprowadzenie do pedagogiki - wykład30z
Technologia informacyjna230zo
Razem:583344309030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/