On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Applications of Physics in Biology and Medicine > Applications of Physics in Biology and Medicine, first cycle study

Applications of Physics in Biology and Medicine, first cycle study (S1-FBM)

(in Polish: Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 • studia interdyscyplinarne
 • cztery specjalności do wyboru: biofizyka molekularna, fizyka medyczna, neuroinformatyka, projektowanie molekularne i bioinformatyka
 • wybór specjalności na początku studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od początku studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii.

Charakterystyka specjalności

 • biofizyka molekularna : kształcenie przygotowuje do stosowania i rozwijania metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł, makromolekuł i ich układów;specjalność rozwija umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, projektowaniu nowych leków, terapii i metod diagnostycznych.
  http://biofizyka.fuw.edu.pl/
 • fizyka medyczna : kształcenie przygotowuje do pracy z urządzeniami obrazowej diagnostyki medycznej stosowanej między innymi w onkologii; do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii; program studiów fizyki medycznej spełnia wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).
  http://zfbweb.zfb.fuw.edu.pl
 • neuroinformatyka : kształcenie przygotowuje do zastosowania metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki; na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli", czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer .
  http://neuroinformatyka.pl
 • projektowanie molekularne i bioinformatyka : kształcenie koncentruje się na nowoczesnych metodach bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanych np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.
  http://bioinformatyka.fuw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności biofizyka molekularna uzyskują umiejętności stosowania metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych, rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł, projektowania nowych molekuł i makromolekuł o pożądanych właściwościach pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych. Potrafią także praktycznie wykorzystać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznym i diagnostycznym.

Absolwent specjalności fizyka medyczna posiada umiejętność łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki, chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny. Ponadto absolwenci będą przygotowani do zdawania egzaminu na uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej. Studia licencjackie przygotują specjalistów ochrony radiologicznej i dozymetrii dla Zakładów Medycyny Nuklearnej i Zakładów Radioterapii, a także dla przemysłu stosującego techniki radiacyjne.

Absolwent specjalności neuroinformatyka zna podstawowe techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz potrafi opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki; zna podstawy programowania, korzystania z komputerowych baz danych oraz uczenia maszynowego. Znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznych analizy danych zapewni im szeroki dostęp do rynku pracy. Absolwenci będą cennymi pracownikami potrafiącymi mierzyć i analizować sygnały stosowane w praktyce klinicznej, wykonywać opracowania statystyczne danych medycznych.

Absolwenci specjalności projektowanie molekularne i bioinformatyka uzyskają podstawowe wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego i bioinformatyki. Studia przygotują do prowadzenia wspomaganych komputerowo prac o charakterze interdyscyplinarnym, jak również dobrego rozumienia prac eksperymentalnych i umiejętności komunikowania się z eksperymentatorami i specjalistami z innych dziedzin przyrodniczych i medycznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in applications of physics in biology and Medicine

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

University of Warsaw

First cycle programme completion diploma

Field of study: Applications of Physics in Biology and Medicine
Speciality: Molecular Biophysics

Duration of programme: 6 semesters
ECTS credits obtained: 180
including:
fundamental sciences courses 98
practical (labs and workshops) 67
modular courses 70,5
Professional practice: 3

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

• Demonstrates basic general knowledge of selected areas of physical, chemical and biological science, as well as autonomously reproduces basic theorems and laws and their proofs; understands basic physical, chemical and biological phenomena and processes as defined in the syllabus of the chosen speciality and field of study; recognizes the importance and advantages of interdisciplinary approach in science;

• Demonstrates knowledge of higher mathematics and IT techniques essential to solve physics problems of moderate complexity as defined in the syllabus of the chosen speciality and field of study;

• Demonstrates knowledge of basic experimental, observational and numerical methods used in physical, chemical and biological experiments; demonstrates an ability to describe and interpret the results using the language of mathematics; knows basics of computer programming and utilizing computer databases;

• Demonstrates detailed knowledge of basic concepts, conceptual framework and terminology in physics, chemistry or biology as defined in the syllabus of the chosen speciality and field of study; understands interconnectivity of science and the interdisciplinary character of the phenomena and processes as well as the implementation of the research findings into various areas of life;

• Demonstrates an understanding of basic concepts and principles of protection of industrial property rights and copyrights; demonstrates an ability to make use of patent information resources.

SKILLS

• Demonstrate an ability to apply the acquired knowledge of the theorems, methods and basic research tools to solve problems, analyse and design simple experiments and observations;
• Demonstrates an ability to conduct simple experiments, observations, numerical analysis and computer simulations using standard software packages; demonstrates an ability to critically analyse the results of measurements, observations and theoretical calculations, evaluating the accuracy of the results; has an ability to program and analyse computer databases in conducting experimental and theoretical research;

• Presents the results of research (experimental, theoretical or computational) both in writing and as a oral multimedia presentation; demonstrates an ability to present the research results in the form of a bachelor’s thesis and possesses basic skills to prepare research data for a conference poster and to write a scientific article under the guidance of a scientific counsellor.

SOCIAL COMPETENCIES

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a member of interdisciplinary teams;

• Understands and appreciates the importance of intellectual property rights; is aware of ethical issues concerning plagiarism and auto plagiarism; is aware of the conclusive role of an experiment in verifying physical theories; is aware of the significance of the scientific methods in acquiring knowledge.

PROFESSIONAL PRACTICE

A four weeks’ (20 working days) summer practice (after the completion of 2nd year of study) takes place at outside institutions such as research institutions, academic institutions, PAN (Polish Academy of Sciences) institutes, and is graded upon completion. The students choose a research team from the list of proposed institutions (the list varies each year). The students may also propose their own practice venue. In such a case, the venue has to approved by a speciality coordinator. The students participate in the current research of the team, get acquainted with a variety of experimental techniques used in molecular biophysics, learn methods of designing and implementing experiments as well as participate in seminars, workshops and research team meetings. The students are usually assigned a task or tasks to be completed independently. Upon the completion of the practice programme the students submit a report, previously graded by the practice supervisor, to the speciality coordinator for a final grade.

On completion of the practice programme the student:

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a member of an interdisciplinary team, performing a variety of roles;

• Demonstrates an ability to design and implement molecular biophysics experiments and analyse the results; has an ability to present the experiment results to non-specialists in the field in a comprehensible form;

• Correctly identifies priorities to ensure the completion of assigned or self-assigned tasks.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
cww - Class-plenary
kint - E-learning course
lab - Lab
prac_lic - Bachelor Diploma Laboratory
praktyka - Placement
psem - Proseminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
2nd semester of 1st year, Medical PhysicsECTSlectclcwwkintlabprac_licpraktykapsemexam
Mathematics II149090e
Analysis of Measurements and Preliminary Laboratoryg
Physics II (for PhBM-PhM & NI)9456015e
Statistical inference43030e
Total:2716518015
2nd semester of 1st year, NeuroinformaticsECTSlectclcwwkintlabprac_licpraktykapsemexam
Mathematics II149090e
Analysis of Measurements and Preliminary Laboratoryg
Physics II (for PhBM-PhM & NI)9456015e
Statistical inference43030e
Total:2716518015
2nd s. of 1st year, Molecular Modelling and BioinformaticsECTSlectclcwwkintlabprac_licpraktykapsemexam
Mathematics II149090e
Analysis of Measurements and Preliminary Laboratoryg
Physics II (for PhBM-PhM & NI)9456015e
Statistical inference43030e
Total:2716518015
2nd semester of 1st year, Molecular BiophysicsECTSlectclcwwkintlabprac_licpraktykapsemexam
Physics with Mathematics II, classesg
Physics with Mathematics II, lecturee
Organic Chemistry33015e
Bioorganic Chemistry33015e
Analysis of physical measurements52040g
Physics in experiments345e
Laboratory of general chemistry115g
Total:151253055

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/