On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Bioinformatics and Systems Biology > Inter-faculty Studies in Bioinformatics and Systems Biology

Inter-faculty Studies in Bioinformatics and Systems Biology (S1-BIOINF)

(in Polish: Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych. Dzięki temu znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in bioinformatics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Learning outcomes
On completing the curriculum the student:
• has a general knowledge of inorganic and organic chemistry with particular emphasis on the compounds of biological importance
• has sufficient knowledge of basic physics to understand the structure and functioning of mechanisms of molecular and biomolecular systems
• knows the basic methods of designing, analysing and programming algorithms, including algorithms for searching, graph and path­name problems
• has a basic knowledge of combinatorics, graph theory, linear algebra, calculus of several variables, probability and statistics and numerical methods
• has a general knowledge of the range of biological research and methodology to carry it out
• can assess, at a basic level, the usefulness of routine methods and bioinformatic tools and can select and use appropriate methods and tools for standard IT tasks
• can analyse data from large­scale technology and synthesise results in the context of biological problems
• can write, run and test programmes in selected script languages and use them to process biological data; can build a simple database system using at least one of the most popular RDBMS
• can describe IT and bioinformatics in a way that is clear to a layman; can prepare a presentation (or article) using IT tools
• can work individually and in a team, can manage his/her time, take on responsibilities and meet deadlines
• understands and appreciates the importance of intellectual integrity in his/her own work and the work of others and acts ethically

Number of ECTS credits: 180
Number of semesters: 6

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
lab - Lab
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Bioinformatics, 1st semester, 1st gradeECTSlectclkonkintlabexam
Discrete mathematics4.53030e
Linear algebra4.53030e
Cell biology5.56030e
Calculus5.53060e
Introduction to computer science53030e
Introduction to biology4.53030e
Intellectual property rights - basic course0.54c
Workplace health and safety0.54c
Physical education030c
Total:30.521418030430
Bioinformatics, 2nd semester, 1st gradeECTSlectclkonkintlabexam
Fundamentals of chemistry760 or 4545e
Fundamentals of physics5.56030e
Scientific computations53030e
Ecology4.53030e
Biochemistry4.53030e
Physical education030c
General university courses1330g
Total:29.518016530

1 - Grading or Egzamination

Bioinformatics, 2nd gradeECTSlectclkonkintlabexam
Optimization and game theory4.53030e
Probability theory53045e
Object-oriented design and programming4.53030e
Introduction to bioinformatics 14.51545e
Molecular biology with genetics 156030e
Algorithms and data structures4.5301515e
Statistical data analysis6301530e
Molecular biology with genetics 24.53030e
Introduction to bioinformatics 24.51545e
Molecular fundamentals of enzymology4.53030g
Metabolism physiology and regulation4.5153015g
Physical education060c
General university courses1, 2660g
Foreign language exam (B2)2e
Total:6037530045120

1 - Grading or Egzamination

2 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Bioinformatics, 3rd gradeECTSlectclkonkintlabexam
Mathematical models in natural sciences4303015e
Biological coordinate systems3.53030e
Genome-scale technologies3.53030e
Systems biology3.51545e
Evolutionism3.53030e
Elective courses for 3rd grade Bioinformatics1301509060e
B.Sc. degree laboratory1290g
Total:6028519530195

1 - In total 5 courses from the group of elective courses for the 3rd year of bioinformatics should be taken.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/