On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Bioinformatics and Systems Biology > Inter-faculty Studies in Bioinformatics and Systems Biology

Inter-faculty Studies in Bioinformatics and Systems Biology (S1-BIOINF)

(in Polish: Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w modelowaniu biologicznym, projektowaniu leków lub analizie danych medycznych.

Studia bioinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Na studiach licencjackich otrzymasz solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od teorii obliczeń i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Program studiów magisterskich z kolei jest niezwykle elastyczny, żeby umożliwić Ci pogłębienie wiedzy w najbardziej interesujących Cię obszarach bioinformatyki.

Absolwenci bioinformatyki mają wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki — wiedzę, dzięki której znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in bioinformatics

Access to further studies:

second cycle programme

Access requirements

ranking of Matura certificates (certificate of secondary education)

Learning outcomes

Learning outcomes
On completing the curriculum the student:
• has a general knowledge of inorganic and organic chemistry with particular emphasis on the compounds of biological importance
• has sufficient knowledge of basic physics to understand the structure and functioning of mechanisms of molecular and biomolecular systems
• knows the basic methods of designing, analysing and programming algorithms, including algorithms for searching, graph and path­name problems
• has a basic knowledge of combinatorics, graph theory, linear algebra, calculus of several variables, probability and statistics and numerical methods
• has a general knowledge of the range of biological research and methodology to carry it out
• can assess, at a basic level, the usefulness of routine methods and bioinformatic tools and can select and use appropriate methods and tools for standard IT tasks
• can analyse data from large­scale technology and synthesise results in the context of biological problems
• can write, run and test programmes in selected script languages and use them to process biological data; can build a simple database system using at least one of the most popular RDBMS
• can describe IT and bioinformatics in a way that is clear to a layman; can prepare a presentation (or article) using IT tools
• can work individually and in a team, can manage his/her time, take on responsibilities and meet deadlines
• understands and appreciates the importance of intellectual integrity in his/her own work and the work of others and acts ethically

Number of ECTS credits: 180
Number of semesters: 6

Number of ECTS credits for core courses: 167
Number of ECTS credits for practical courses: 20,5
Number of ECTS credits for elective courses: 55

Vocational training: 60 hours, 2 ECTS
The vocational training is designed to:
• broaden the knowledge acquired at the university and develop the skills to apply it
• familiarise the student with a specific professional environment and its characteristics
• cultivate specific skills necessary for the training venue
• cultivate effective communication skills at the workplace, acquire knowledge of the organisational structure and how it functions
• teach the principles of organising and planning work, allocating resources, the work planning process and monitoring
• improve skills for organising his/her work and teamwork, to develop efficient time management, conscientiousness and reliability
• improve foreign language skills in professional situations

After completing the course, the student:
• has basic knowledge of the legal and social aspects of bioinformatics, including professional and ethical responsibility, intellectual property, privacy and civil liberties, risks and responsibilities relating to IT systems, the rules of ‘netiquette’, understands the risks associated with electronic crime
• is familiar with the general principles for setting up and developing individual entrepreneurships using expertise from bioinformatics
• is able to work individually and in a team, can manage his/her time, take on responsibilities and meet deadlines
• understands the need to work systematically on long term projects
• understands and values the importance of intellectual integrity in his/her own work and the work of others and acts ethically
• can think and act in an entrepreneurial manner

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
lab - Lab
pr_zaw - Professional placement
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Bioinformatics, 1st semester, 1st gradeECTSlectclkonkintlabpr_zawexam
Workplace health and safety0.54 or *c
Introduction to bioinformatics 15 or 4.51545e
Calculus83060e
Introduction to biology4.53030e
Introduction to computer science63030e
Discrete mathematics and linear algebra5e
Intellectual property rights - basic course0.54c
Total:24.5109603075
Bioinformatics, 2nd semester, 1st gradeECTSlectclkonkintlabpr_zawexam
Fundamentals of chemistry5.56045e
Fundamentals of physics7 or 5.56030e
Algorithms and data structures5 or 4.5301515e
Biochemistry53030e
Ecology43030e
Total:14.521015015

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/