On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Bioinformatics and Systems Biology > Inter-faculty Studies in Bioinformatics and Systems Biology

Inter-faculty Studies in Bioinformatics and Systems Biology (S1-BIOINF)

(in Polish: Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych. Dzięki temu znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in bioinformatics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the first-cycle degree programme in Bioinformatics in Annex No. 12 (1st cycle Annexes) to Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of 8 May 2019 on degree programmes at the University of Warsaw (UW Monitor 2019, No. 128 as amended).

On completing this curriculum the student:
- has acquired a solid theoretical foundation in various areas of exact and natural science from the basics of algebra, mathematical analysis and game theory to cell biology, genetics and evolutionism;
- can use script- and object-oriented programming languages, construct algorithms and use advanced data structures, as well as analyse data from large-scale technologies;
- has a general knowledge of the scope and methodology of biological research, as well as the mathematical models and data analysis methods used in it;
- is familiar with routine bioinformatics techniques and tools and can apply them to solve biological problems.

More details in the study programme available on the web pages: https://monitor.uw.edu.pl and : https://www.mimuw.edu.pl

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kon - Seminar
kint - E-learning course
lab - Lab
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Bioinformatics, 1st semester, 1st gradeECTSlectclkonkintlabexam
Discrete mathematics4.53030e
Linear algebra4.53030e
Cell biology5.5e
Calculus5.53060e
Introduction to computer science53030e
Introduction to biologye
Intellectual property rights - basic course0.54c
Workplace health and safety0.54c
Physical education030c
Total:26124150430
Bioinformatics, 2nd semester, 1st gradeECTSlectclkonkintlabexam
Fundamentals of chemistry74545e
Fundamentals of physics5.56030e
Scientific computations53030e
Ecology4.5e
Biochemistry4.53030e
Physical education030c
General university courses1330g
Total:29.519513530

1 - Grading or Egzamination

Bioinformatics, 2nd gradeECTSlectclkonkintlabexam
Optimization and game theory4.53030e
Probability theory53045e
Object-oriented design and programming4.53030e
Introduction to bioinformatics 14.51545e
Molecular biology with genetics 156030e
Algorithms and data structures4.5301515e
Statistical data analysis6301530e
Molecular biology with genetics 24.53030e
Introduction to bioinformatics 24.560e
Molecular fundamentals of enzymology4.5g
Metabolism physiology and regulation4.5g
Physical education060c
General university courses1, 2660g
Foreign language exam (B2)2e
Total:6031519530180

1 - Grading or Egzamination

2 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Bioinformatics, 3rd gradeECTSlectclkonkintlabexam
Mathematical models in natural sciences4303015e
Biological coordinate systems3.5e
Genome-scale technologies3.53030e
Systems biology3.51545e
Evolutionism3.53030e
Elective courses for 3rd grade Bioinformatics1301509060e
B.Sc. degree laboratory1290g
Total:60255165225

1 - In total 5 courses from the group of elective courses for the 3rd year of bioinformatics should be taken.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/