On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Social Prevention and Rehabilitation > Social Prevention and Resocialisation, day BA studies

Social Prevention and Resocialisation, day BA studies (S1-PRO)

(in Polish: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Kierunek studiów Profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych oraz ich zapobiegania.

Nasza kadra naukowa to specjaliści z zakresu: kryminologii, pedagogiki, psychologii, prawa, socjologii, pracy socjalnej i inni.

Celem studiów I stopnia w IPSiR na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji mających za zadania reagować na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych. Jest to kształcenie specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnienia od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodzieży, w tym szczególnie nieletnich, oraz dysfunkcjami rodziny. Jest to również kształcenie osób zdolnych do fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.

Zadaniem studiów IPSiR jest przekazanie w szerokim zakresie ogólnej wiedzy akademickiej w wyżej wymienionym dziedzinach, jak i wiedzy praktycznej, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych.

W ramach ścieżki edukacyjnej od II roku można wybrać specjalizację zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami:

  • prawno-kryminologiczną,
  • psychosocjologia problemów społecznych,
  • wychowanie resocjalizujące,
  • migracje i integracja kulturowa,
  • rewitalizacja i innowacje społeczne.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - Social prevention and resocialisation

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Annot.1 The effects of education for the programme (8-10 most important ones)
After graduating, a student shall demonstrate the following knowledge / skills / competencies:
1. He has basic knowledge of a specific character of social sciences, in particular psychology, sociology, legal sciences, pedagogy, criminology as well as their place in the system of sciences, interrelations between specific scientific disciplines characteristic of the issues of social prevention and resocialisation and their relations with other sciences.
2. He has basic knowledge of the elements and different types of social structures and institutions (and the processes of their transformations) significant for diagnosing the protective factors and risk factors of different social threats which are the subject of preventative and corrective actions.
3. He knows research methods, the stages of research process and the principles of creating research tools and data obtaining techniques used in empirical research and the analyses adequate for the sphere of interest of social prevention and resocialisation.
4. He has basic knowledge of the essence and content matter (and their historical evolution and modifications) of legal, organisational, moral, ethical norms and rules organising the work of social structures and institutions, including social control institutions operating within social prevention, social re-adaptation and resocialisation, he knows professional codes of ethics binding for professionals in the field of social prevention and resocialisation.
5. He is able to take advantage of the basic knowledge within many disciplines of social sciences to interpret social problems, their role and significance for the whole community as well as for individuals, groups and local communities.
6. He diagnoses basic determinants and dynamics of the phenomena requiring intervention and he critically analyses and selects appropriate, scientifically verified counteractions and specialised procedures.
7. He is able to individually and collectively determine the priorities of the projected prophylactic and corrective programs, incorporating in them the needs of individuals and communities that the programs deal with.
8. He can verify the relevance and adequacy of using preventive, educational, therapeutic, supportive, integrated, repressive and other methods of reaction to solve a specific kind of social problems
9. He is able to use the knowledge within many disciplines to analyse, assess the efficiency and costs of various social initiatives and organise strategies, methods and forms in order to counteract social threats and problems.
10. He is able to use basic interdisciplinary knowledge to formulate both his own and collective research projects and use modern technologies, standard methods, research tools and analytical means to correctly execute and/or supervise research execution.

Annot.2 Scope of studies in ECTS points and semesters
180 ECTS points and 6 semesters,

Annot. 3 If the programme is based on standards (teacher training) a relevant ordinance must be provided
not applicable

Annot. 4 Number of ECTS points falling on the classes in the scope of basic sciences, practical classes, including laboratories and project classes and elective module classes.

Basic subjects - 169 ECTS
Practical classes - workshops 2 ECTS for all students and depending on the chosen specialization:
- Re-socialising education – 10 ECTS
- Psycho-sociology of social problems – 4 ECTS
- Migrations and cultural integration – 2 ECTS

Elective classes
- 21 ECTS (seminars, facultative subjects and all-university subjects)
- Specialisations – 48 ECTS

Annot. 5 Information concerning student internship (if provided for in the programme of studies) including the scope of time and number of ECTS points
Student internship 60 hrs. – 4 ECTS;

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
praktyka - Placement
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year of Social Prevention and ResocialisationECTSlectclkonkintpraktykawarexam
Workplace health and safety0.54c
Intellectual property rights - basic course0.54c
Social pedagogy43030g
Human rights and freedoms330e
Healthpromotion and prevention215g
Criminal law230 or 1530 or 15g
Developmental Psychologyg
Rehabilitative pedagogy53030e
Psychological concepts of the human being31515e
System of social prevention and resocialisation institutions330g
Sociology of Education21515g
Information technology230g
The theory of society and of social problems153030e
Integration and animation - workshop115 or *g
Introduction to Social Welfare and Social Worke
Introduction to the study of the state and law43030e
Introduction to Social Welfare and Social Work430e
General university courses6.5
Total:47.5214180454
Second year of Social Prevention and Resocialisation, Resocialising EducationECTSlectclkonkintpraktykawarexam
Social research methods53030e
Principles of criminology53030e
Family law and the juvenile justice system21515g
Sociology of organizations and local communities21515g
Diagnostics of individuals and educational environments230g
European welfare, correctional and aiding systems 230g
Probation and isolation in reference to adult pedagogy43030e
Theoretical principies of social rehabilitation methodology330e
Clinical psychology and elements of psychiatry33015e
The sociology of deviance and of social control43030e
Statistics31515g
Methods of Social Researche
Cultural animation of local communitiesg
Diagnostics of individuals and educational environmentsg
European welfare, correctional and aiding systems g
Methodology of educational-corrective work with a groupe
The principles of contemporary educatione
Clinical psychology and elements of psychiatrye
Principles of criminologye
The basics for didactics in rehabilitationg
Probation and isolation in reference to adult pedagogyg
Family law and the juvenile justice systemg
Social pedagogye
Sociology of organizations and local communitiesg
Sociology of Educationg
Theoretical principies of social rehabilitation methodologye
Contemporary currents is correctional treatmentg
General university courses9.5
3401-PRI-SP-WR33
3401-WYB-FAK3
Total:80.519518090
Third year of Social Prevention and Resocialisation, Resocialising EducationECTSlectclkonkintpraktykawarexam
The History of Penal Cultures43030e
History of social thought230g
The Conflict of Cultures and Social Differentiation330e
Social Policy21515e
Social Psychologye
Student's placement460c
Preventive educational projects560e
Creative rehabilitation in local environment560e
Methodology of physical culture230g
Social rehabilitation methodology workshop560g
Axiology of resocializing upbringinge
The History of Penal Culturese
History of social thoughtg
The Conflict of Cultures and Social Differentiatione
Methods of Evaluationg
Physical education methodologyg
Pedagogical basis of custodye
Preventive educational projectsg
Social Policye
Social Psychologye
Rehabilitation in an open environment.e
Theory of the human being and society in pedagogyg
Social rehabilitation methodology workshopg
3401-I-SEM4
3401-PRAKTYKA4
3401-PRI-SP-WR48
3401-WYB-FAK6
Total:94754524060
Second year of Social Prevention and Resocialisation, Legal-CriminologicalECTSlectclkonkintpraktykawarexam
Social research methods53030e
Principles of criminology53030e
Family law and the juvenile justice system21515g
Sociology of organizations and local communities21515g
Law of penal executions43030g
Criminal policy53030e
Research techniques in criminology460c
Clinical psychology and elements of psychiatry33015e
The sociology of deviance and of social control43030e
Statistics31515g
Methods of Social Researche
The principles of contemporary educatione
Clinical psychology and elements of psychiatrye
Principles of criminologye
Family law and the juvenile justice systemg
Social pedagogye
Sociology of organizations and local communitiesg
Sociology of Educationg
General university courses9.5
3401-PRI-SP-PK33
3401-WYB-FAK3
Total:82.522521060
(in Polish) Drugi rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. rewitalizacja i innowacje społeczneECTSlectclkonkintpraktykawarexam
Social research methods53030e
Principles of criminology53030e
Family law and the juvenile justice system21515g
Family law and the juvenile justice system21515g
Sociology of organizations and local communities21515g
3401-PR1-2UEPd
Active Social Integration560e
Social Animationg
Funds/Projects330g
Innovations330e
Territorial Marketing230g
Non-Governmental Organisations and Voluntary Service230g
Designing Innovations230g
Counseling and Social Advocacy230g
Partnership and Social Networks230g
Revitalisation and Public Pedagogy330e
Social Services230g
New Communities, Spaces and Social Movements230g
Clinical psychology and elements of psychiatry33015e
The sociology of deviance and of social control43030e
Statistics31515g
Methods of Social Researche
Architecture and Designing Public Spaceg
Biography and the Memory of Placeg
Funds/Projectsg
Innovationse
Local Policy and Public Participatione
The principles of contemporary educatione
Clinical psychology and elements of psychiatrye
Principles of criminologye
Family law and the juvenile justice systemg
Designing Innovationsg
Entrepreneurship in Social Activitesg
Social pedagogye
Revitalisation and Public Pedagogye
Sociology of organizations and local communitiesg
Sociology of Educationg
Local Community and Its Organizatione
General university courses9.5
3401-PRI-SP-RIS33
3401-WYB-FAK3
Total:99.524016521090
(in Polish) Trzeci rok profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjaliz. rewitalizacja i innowacje społeczneECTSlectclkonkintpraktykawarexam
Student's placement460c
Active Social Integration560e
Social Animationg
Social Communication and Mediationg
Territorial Marketing230g
Non-Governmental Organisations and Voluntary Service230g
Counseling and Social Advocacy230g
Partnership and Social Networks230g
Social Services230g
Creativity Workshops330g
New Communities, Spaces and Social Movements230g
Active Social Integratione
Social Animationg
The History of Penal Culturese
History of social thoughtg
The Conflict of Cultures and Social Differentiatione
Social Communication and Mediationg
Territorial Marketingg
New Communities, Spaces And Social Movementsg
Non-Governmental Organisations And Voluntary Serviceg
Partnership and Social Networksg
Counseling and Social Advocacyg
Student's placementc
Social Policye
Social Psychologye
Theory of the human being and society in pedagogyg
Social Servicesg
Creativity Workshopsg
3401-I-SEM4
3401-PRAKTYKA4
3401-PRI-SP-RIS48
3401-WYB-FAK6
Total:86301806060

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/