Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Informatyka > Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-INF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim w perspektywie ponad 40-letniego okresu zatrudnienia. Znają popularne języki programowania i technologie stosowane we współczesnej informatyce, ale potrafią także szybko przyswoić sobie nowe technologie i teorie, ocenić ich przydatność oraz wykorzystywać je do rozwiązywania konkretnych problemów. Mają solidne podstawy matematyczne, potrafią prowadzić ścisłe rozumowanie, konstruować algorytmy, potrafią precyzyjnie i logicznie wyrażać treści naukowe i popularne.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę jako programiści w najlepszych firmach polskich oraz o globalnym zasięgu. Mogą także kontynuować naukę na studiach II stopnia, a następnie prowadzić badania naukowe.

W ramach wybranych przedmiotów na III roku można rozwijać się w jednej z dziedzin, w której specjalizują się wykładowcy. Są to m. in. : bazy danych, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, teoretyczne podstawy informatyki, biologia obliczeniowa, nowoczesne języki programowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Studenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego z powodzeniem rywalizują też ze swoimi rówieśnikami z całego świata w konkursach o globalnym charakterze. Są wielokrotnymi finalistami konkursów w programowaniu zespołowym i dwukrotnymi mistrzami świata.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z informatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka w załączniku nr 70 (załączniki I st.) do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019r., poz. 128 z późn. zm.)
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i opartą na solidnych podstawach matematycznych wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, a także teoretycznych podstaw informatyki. Potrafi tworzyć aplikacje m.in. internetowe, sieciowe, bazodanowe stosując różne paradygmaty programowania, konstruować algorytmy i struktury danych i wnioskować o ich własnościach. Precyzyjnie i logicznie wyraża treści naukowe i popularne. Jest sprawnym programistą, przygotowanym do samodzielnego projektowania systemów informatycznych średniej wielkości i pracy w zespołach realizujących złożone projekty. Potrafi szybko przyswajać nowe technologie, a także ocenić ich przydatności i zdolność ich wykorzystania do rozwiązywania konkretnych problemów.

Więcej szczegółów w programie studiów dostępnym na stronach: https://monitor.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
psem - Proseminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr informatyki pierwszego rokuECTSwykćwkintlabpsemzal
Analiza matematyczna inf. II7,5e
Matematyka dyskretna7,54560e
Programowanie obiektowe7e
Indywidualny projekt programistyczny4zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2330zo
Razem:297560

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Drugi rok informatykiECTSwykćwkintlabpsemzal
Algorytmy i struktury danych7,5303030e
Bazy danyche
Programowanie współbieżne7,5303030e
Rachunek prawdopodobieństwa i statystykae
Języki i narzędzia programowania Izo
Sieci komputerowe73030e
Systemy operacyjnee
Aplikacje WWW73030e
Języki, automaty i obliczenia53030e
Inżynieria oprogramowaniae
Języki i narzędzia programowania IIzo
Wychowanie fizyczne060z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2330zo
Razem:37180150120

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Łącznie po 2 roku w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 2 ECTS-y z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Trzeci rok informatykiECTSwykćwkintlabpsemzal
Zespołowy projekt programistyczny960zo
Semantyka i weryfikacja programów53030e
Bezpieczeństwo systemów komputerowych53030e
Metody numeryczne6303015e
Języki i narzędzia programowania III230zo
Problemy społeczne i zawodowe informatyki330z
Języki i paradygmaty programowania73060e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2330zo
Egzamin z języka obcego (B2)2e
Przedmioty obieralne3189090e
Razem:6027018010560

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Łącznie po 3 roku w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

3 - Trzy Przedmioty obieralne na informatyce, każdy po 6 ECTS, z czego dwa Przedmioty obieralne stałe na informatyce.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/