Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka - studia europejskie > Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EUSE)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku europeistyka – studia europejskie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Najważniejsze efekty uczenia się:
Absolwent studiów pierwszego stopnia
- ma podstawową wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii i politologii,
- ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur europejskich oraz zachodzących między nimi relacjach,
- ma podstawową wiedzę nt. współczesnych procesów politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych w Europie,
- ma podstawową wiedzę nt. zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
- zna zależności pomiędzy prawem europejskim, prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym,
- ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach Unii Europejskiej, jej celach, podstawach prawnych i organizacji,
- zna system prawny Unii Europejskiej,
- zna wspólne fundamenty cywilizacyjne Europy oraz rozumie zróżnicowanie kulturowe państw europejskich.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, europeistyka – studia europejskieECTSwykćwzal
Międzynarodowe stosunki gospodarczezo
Kulturowe dylematy współczesnościzo
Instytucje i funkcjonowanie Unii Europejskiejzo
Przemiany społeczeństwa i kultury w Europiezo
Międzynarodowe prawo publicznee
Międzynarodowe stosunki gospodarczee
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiejzo
Prawo Unii Europejskiejzo
Europejskie prawo gospodarczezo
Globalny wymiar stosunków międzynarodowychzo
Polityczne problemy współczesnego światazo
Europejskie prawo gospodarczee
Międzynarodowe stosunki politycznee
Prawo Unii Europejskieje
Rynek wewnętrzny Unii Europejskieje
Teoria integracji ekonomicznejzo
Systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europyzo
Europa - dzieje cywilizacjizo
4003-115-k-ekk
Międzynarodowe stosunki kulturalnezo
Praktyki zawodowez
Razem:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/