Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka > Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-INF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim w perspektywie ponad 40-letniego okresu zatrudnienia. Znają popularne języki programowania i technologie stosowane we współczesnej informatyce, ale potrafią także szybko przyswoić sobie nowe technologie i teorie, ocenić ich przydatność oraz wykorzystywać je do rozwiązywania konkretnych problemów. Mają solidne podstawy matematyczne, potrafią prowadzić ścisłe rozumowanie, konstruować algorytmy, potrafią precyzyjnie i logicznie wyrażać treści naukowe i popularne.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę jako programiści w najlepszych firmach polskich oraz o globalnym zasięgu. Mogą także kontynuować naukę na studiach II stopnia, a następnie prowadzić badania naukowe.

W ramach wybranych przedmiotów na III roku można rozwijać się w jednej z dziedzin, w której specjalizują się wykładowcy. Są to m. in. : bazy danych, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, teoretyczne podstawy informatyki, biologia obliczeniowa, nowoczesne języki programowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Studenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego z powodzeniem rywalizują też ze swoimi rówieśnikami z całego świata w konkursach o globalnym charakterze. Są wielokrotnymi finalistami konkursów w programowaniu zespołowym i dwukrotnymi mistrzami świata.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z informatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie programowania, algorytmów i złożoności, architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania
• zna podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, instrukcje sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języków programowania
• potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych
• potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych
• potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi
• ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą podstawy analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej (elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod numerycznych, probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych)
• potrafi skonfigurować wybrany system operacyjny oraz nim administrować, w tym instalować potrzebne oprogramowanie
• potrafi opisywać systemy informatyczne w sposób zrozumiały dla nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację (artykuł) z użyciem narzędzi informatycznych
• potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

Liczba punktów ECTS: 180
Liczba semestrów: 6

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
psem - Proseminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr informatyki pierwszego rokuECTSwykćwkintlabpsemzal
Analiza matematyczna inf. II7,54560e
Matematyka dyskretna7,54560e
Programowanie obiektowe7303030e
Indywidualny projekt programistyczny430zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2330zo
Razem:2915015060

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Drugi rok informatykiECTSwykćwkintlabpsemzal
Algorytmy i struktury danych7,5303030e
Bazy danych5,53030e
Programowanie współbieżne7,5303030e
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka5,5303015e
Języki i narzędzia programowania I230zo
Sieci komputerowe5,53030e
Systemy operacyjne5,53030e
Aplikacje WWW5,53030e
Języki, automaty i obliczenia53030e
Inżynieria oprogramowania5,53030e
Języki i narzędzia programowania II230zo
Wychowanie fizyczne060z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2330zo
Razem:60300210255

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Łącznie po 2 roku w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 2 ECTS-y z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Trzeci rok informatykiECTSwykćwkintlabpsemzal
Zespołowy projekt programistyczny960zo
Semantyka i weryfikacja programów53030e
Bezpieczeństwo systemów komputerowych53030e
Metody numeryczne6303015e
Języki i narzędzia programowania III230zo
Problemy społeczne i zawodowe informatyki230z
Języki i paradygmaty programowania73060e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2330zo
Egzamin z języka obcego (B2)2e
Przedmioty obieralne3189090e
Razem:5927018010560

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Łącznie po 3 roku w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

3 - Trzy Przedmioty obieralne na informatyce, każdy po 6 ECTS, z czego dwa Przedmioty obieralne stałe na informatyce.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/