On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Slavic Studies > Slavic studies, full-time, first cycle

Slavic studies, full-time, first cycle (S1-SL)

(in Polish: Slawistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Bulgarian, Croatian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian

Studia slawistyczne mają na celu dogłębne poznanie kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego, dzięki czemu po trzech latach nauki absolwenci uzyskują kompetencje językowe na poziomie C1. Od drugiego roku niektóre, a od trzeciego wszystkie, zajęcia obowiązkowe prowadzone są w języku specjalności. Ponadto po pierwszym roku studiów studenci rozpoczynają kurs drugiego języka słowiańskiego, w trakcie którego nabywają umiejętności językowe na poziomie B2. Absolwenci studiów slawistycznych zyskują dzięki temu kompetencje w zakresie dwóch języków słowiańskich, a także doskonałą znajomość kultury obu krajów specjalności. Cechą charakterystyczną warszawskiej slawistyki jest wielodyscyplinowość, a więc łączenie perspektywy kulturoznawczej, językoznawczej i literaturoznawczej. Do niewątpliwych atutów studiów slawistycznych należą m.in. nastawienie na współpracę między kadrą a studentami i studentkami, bogata oferta wyjazdowa oraz możliwość realizacji własnych inicjatyw naukowych i popularyzatorskich przez studentów. Instytut współpracuje ponadto z instytucjami kultury oraz innymi uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą, co umożliwia tworzenie sieci kontaktów oraz pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań.

W momencie składania dokumentów kandydat/ka wybiera specjalność w ramach studiów slawistycznych. W roku akademickim 2023/2024 będzie to:

  • bohemistyka (język i kultura Czech),
  • kroatystyka (język i kultura Chorwacji),
  • słowenistyka (język i kultura Słowenii).

Zajęcia poszczególnych specjalności uzupełniane są o przedmioty wprowadzające w metodologię badań humanistycznych oraz zapewniające znajomość szerokiego kontekstu kulturowego i regionalnego danego kraju i języka. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej na Kampusie Głównym UW, doskonale wyposażonym technologicznie, m.in. we własne laboratorium językowe. Do dyspozycji studentów pozostają także bogate zbiory dwóch mieszczących się w Instytucie bibliotek slawistycznych: biblioteki uniwersyteckiej oraz biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Studia na kierunku slawistyka mogą być realizowane częściowo za granicą, dzięki współpracy w ramach sieci Erasmus i Ceepus oraz umowom dwustronnym zawartym między Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami partnerskimi w zakresie wymiany akademickiej.

Szczegółowy opis programu studiów oraz działalności naukowej i popularyzatorskiej prowadzonej w Instytucie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Absolwent/ka licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranych krajów słowiańskich. Posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego dwóch języków słowiańskich, jak również zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami danego systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz zna ich uwarunkowania polityczne i specyfikę oddziaływania. Ponadto potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie historycznej. Wszystko to sprawia, że absolwent/ka slawistyki posiada umiejętności językowe na wysokim poziomie oraz pogłębioną wiedzę kulturoznawczą o wybranym kraju słowiańskim.

Absolwent/ka studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę i rozszerzyć kompetencje slawistyczne na studiach drugiego stopnia. Absolwenci slawistyki podejmują pracę w firmach i instytucjach prowadzących działalność w krajach specjalności, wykorzystując zarówno znajomość języka słowiańskiego, jak i zdobytą podczas studiów wiedzę kulturową. Często też zatrudniają się w instytucjach kultury czy w fundacjach, w których istotną rolę odgrywają kompetencje humanistyczne, umiejętności analityczne i kreatywność. Czasem wybierają pracę w kraju specjalności.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Bulgarian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Croatian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Czech studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Serbian studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Slovak studies
First cycle degree - licencjat - in Slavic studies, speciality Slovenian studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

A first degree holder:
1.1) has a good understanding of social, political and cultural realities of Czechia in relation to the situation in the region and in Europe
1.2) has knowledge of the principles of analyzing Czech cultural texts from various fields of cultural practice and their interconnectedness
1.3) has factual knowledge of the values of the canon of the main disciplines of art and literature of Czechia
1.4) has anthropological knowledge suitable for interpreting and understanding the past and present culture of Czechia and the region
1.5) is able to interpret the phenomena of contemporary social and political life in Czechia in the context of the situation in the region, with the use of contemporary cultural and linguistic theories and research
1.6) is able to communicate, with the use of various communication channels and techniques, with specialists in the fields of science and scientific disciplines relevant to Slavic studies, in Polish and Czech
1.7) can prepare typical written works in Polish and Czech
1.8) can prepare and defend reasoning based on independently collected, analyzed and integrated information
1.9) can participate in substantive discussions in both Polish and Czech.
2) ECTS requirements: 180 ECTS minimum, duration: 6 semesters
3) Does not apply.
4) ECTS point allocation:
4.1. classes in the field of study: 31
4.2. practical classes: 74
4.3. classes to choose from the curriculum: 59
5) Student practice is not included in the programme.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kon - Seminar
kint - E-learning course
lek - Foreign language classes
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/