On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Modern Greek Philology > Modern greek philology, full-time, first cicle programme

Modern greek philology, full-time, first cicle programme (S1-FLNG)

(in Polish: Filologia nowogrecka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Greek, Polish

  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • Dyscypliny literaturoznawstwo (dyscyplina wiodąca), językoznawstwo, nauki o kulturze i religii, historia

 Cechy i cele programu:

Dzięki intensywnemu kursowi języka prowadzonemu przez greckich lektorów studenci kierunku osiągają rzetelną znajomość współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2/C1). Poznają fazy rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii. Zdobywają podstawową wiedzę o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (oraz opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną. Zyskują świadomość roli dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz jej recepcji w kulturze polskiej.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales” w Białej Willi ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji: w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej Wydziału „Artes Liberales”.

Sylwetka absolwenta:

Studenci zostają wprowadzeni do pracy translatorskiej i badawczej pod kierunkiem wykładowcy. Absolwenci są gotowi do kontynuowania studiów w zakresie filologicznym, a w szczególności literaturoznawczym.

Absolwenci filologii nowogreckiej znajdują pracę w różnych sektorach rynku: w dyplomacji, bankowości, turystyce i handlu, w sytuacji rozwiniętych kontaktów turystyczno-handlowych między Grecją a Polską. Są ponadto przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo — cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in modern greek philology

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

On completion of the programme of study the graduate:
- demonstrates knowledge on the place of philology in the system of science and its subject and methodological character.

- demonstrates basic knowledge on the place of modern Greek language among other indoeuropean languages and its meaning to the developement of modern languages and disciplines of science.
- demonstrates knowlegde Essentials tu use written and spoken modern Greek language At least At B2 level
- demonstrates Basic knowledge on modern tendencies in theory of literature enabling to analyze and interpret literały text including traditional and modern methods of scientific research in the area of literature.
- knows the most important episodes from the history of ancien Greece, Byzantium and modern Greece .
- is able to speak modern Greek fluently on particular subjects.
- reads, analises and Interpress literały texts (prose, poety, plays) and scientific texts In modern Greek merely, placing them In historical and cultural context.
- understands the importance of Greek cultural heritage in Polish and european culture and has a sense of responsibility for preserving it. rozumie znaczenie dziedzictwa greckiego w kulturze polskiej i europejskiej i ma poczucie odpowiedzialności za jego zachowanie;

- is poised to participation in cultural life, using achieved knowledge and abilities and is prepared to developing individual cultural needs

ECTS credits and the length of the course:

180 ECTS and 6 semesters

No. of ECTS for the learning outcomes achieved in courses fundamental for the area of study, which the programme of study, its level and profile are referred to: 50 ECTS

No. of ECTS for the learning outcomes achieved in practical courses (exercises, translatory classes, lectures, seminars): 51 ECTS

Modern Greek Philology students are required to qualify At least 4 weeks (80h) of apprenticeship for which student receives 4 ECTS credits.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/