Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Programy, kursy i praktyki

Kursy językowe

Studenci UW w czasie trwania studiów mogą brać udział w organizowanych przez Uniwersytet nieodpłatnych zajęciach językowych (w sumie 240 godzin). Mogą oni wybierać spośród kilkudziesięciu języków znajdujących się w ofercie nauczania. Dla osób zainteresowanych możliwy jest udział w dodatkowych (płatnych) zajęciach oraz przystąpienie do dodatkowych egzaminów językowych.

Szczegóły dotyczące zasad udziału w lektoratach i przystępowania do egzaminów językowych znajdują się na stronie
Uniwersytecki System nauczania języków obcych

Na lektoraty należy zapisywać się poprzez stronę WWW

Studenci UW mogą również ubiegać się o udział w kursach języków obcych prowadzonych poza granicami Polski. Dzięki współpracy Uniwersytetu z ośrodkami we Francji, Szwajcarii i Niemczech, co roku kilkanaście osób uczestniczy w miesięcznych lub dwumiesięcznych zagranicznych kursach językowych.

Cudzoziemcy zainteresowani nauką języka polskiego mogą wziąć udział w kursach prowadzonych przez

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM

Dyrektor – prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
tel. (+48 22) 55 21 530, (+48 22) 55 21 532
tel. / fax (+48 22) 55 21 555
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
polonicum@uw.edu.pl

Praktyki

Studenci UW mogą ubiegać się o odbycie w czasie studiów praktyk studenckich. W przypadku kilku wydziałów są one związane z programem studiów.

Osoby zainteresowane ofertami pracy, praktyk zawodowych oraz staży powinny skontaktować się z Biurem Karier UW, które posiada aktualne informacje na ten temat.

Biuro Karier UW
Kierownik - Monika NIEPIEKŁO
Monika.Niepieklo@adm.uw.edu.pl
Oficyna Pałacu Potockich
klatka E, parter
pn. - 10.00 - 14.00
wt. - pt. 10.00 - 16.00
Krakowskie Przedmieście 32
tel. (+48 22) 55 20 763, (+48 22) 55 20 585
tel./fax (+48 22) 55 20 663
biurokarier@adm.uw.edu.pl
http://www.biurokarier.uw.edu.pl

Programy międzynarodowe

Studenci i pracownicy UW mogą brać udział w licznych programach wymiany międzynarodowej. Uniwersytet aktywnie uczestniczy w najbardziej znanym programie wymiany osobowej Unii Europejskiej, jakim jest program Erasmus, oraz współpracuje z blisko 400 uczelniami na całym świecie w ramach porozumień dwustronnych. Wszelkie informacje związane z możliwościami wyjazdowymi i udziałem w różnego rodzaju programach międzynarodowych można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Biuro Współpracy z Zagranicą
Kierownik - mgr Anna Sadecka
anna.sadecka@adm.uw.edu.pl

Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski
II piętro, pokoje nr 24, 28, 22
fax (+48) 22 55-24-011
Kontakt z BWZ
http://www.bwz.uw.edu.pl