Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje dla studentów przyjezdnych

Informacje praktyczne

Budynki, w których odbywają się zajęcia, zgrupowane są w kilku kompleksach w różnych częściach Warszawy. Są to przede wszystkim Kampus Ochota, Kampus Smyczkowa oraz Kampus Główny, który mieści się przy Trakcie Królewskim, w samym centrum miasta i rozrasta się obecnie w kierunku Wisły. Tu znajdują się m.in.: Rektorat oraz siedziby kilku największych wydziałów, a także nowa biblioteka. To jak wygląda Kampus i inne budynki UW można zobaczyć w czasie wirtualnej wycieczki oraz na mapie kampusu głównego.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66 (mapa | strona internetowa | kontakt). Większość wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego ma własne biblioteki, a ich wykaz znajduje się na tej stronie.

Informacje na temat życia w Warszawie, użyteczne adresy, rozkład jazdy komunikacji miejskiej oraz multimedialne plany miasta można znaleźć na stronach internetowych:

Studenci biorący udział w programach międzynarodowych, np. LLP Erasmus, mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Studentów UW, zrzeszonych w Erasmus Student Network.

Zakwaterowanie

Studenci UW spoza Warszawy, mogą zdecydować się na zamieszkanie w jednym z poniżej wymienionych sześciu domów studenckich, należących do Uczelni:

Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku na dany rok akademicki należy składać bezpośrednio do Komisji Stypendialnej na Wydziałach, Instytutach, Katedrach.

Na początku roku akademickiego w Warszawie organizowane są również akcje mające na celu pomoc w znalezieniu mieszkania studentom, którzy zdecydowali się na inną formę zakwaterowania niż dom studencki. W ich organizację zaangażowane są na ogół samorządy studentów większości warszawskich uczelni, w tym Uniwersytet Warszawski, oraz prasa lokalna.

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania są sprawą bardzo indywidualną i zależą od osobistej sytuacji i preferencji studenta.

Podstawowe (orientacyjne) miesięczne wydatki na utrzymanie:

  • zakwaterowanie - średni koszt wynajmu 2-osobowego pokoju w akademiku wynosi ok. 530 PLN, 1-osobowego ok. 605 PLN
  • wyżywienie ok. 700 PLN
  • pomoce naukowe - zakupienie 1 podręcznika to koszt rzędu 100 PLN,
  • bilet miesięczny komunikacji miejskiej (ulgowy studencki) 55 PLN

Opieka zdrowotna

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:

1. Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.
2. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.
3. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia.

Studentom pochodzącym z krajów Unii Europejskiej przysługuje bezpłatne leczenie (o ile posiadają oni ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju i posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Studenci cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka bądź opinię o polskim pochodzeniu mogą być również ubezpieczeni przez Uniwersytet Warszawski po uprzednim podpisaniu umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Pozostali studenci cudzoziemcy, którzy nie pochodzą z krajów Unii Europejskiej, nie posiadają Karty Polaka bądź opinii o polskim pochodzeniu, podpisują umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia i opłacają samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (najbliżej miejsca zamieszkania).

Posiłki

Na każdym z wymienionych kampusów istnieje możliwość zakupienia obiadu. Na terenie Kampusu Głównego znajduje się stołówka wydająca obiady abonamentowe. Stołówka zlokalizowana jest przy ul. Oboźnej.
Karty uprawniające do wykupienia obiadów można uzyskać w

Biurze Spraw Socjalnych UW
I piętro, pokój 13
Mały Dziedziniec UW
Krakowskie Przedmieście 24.

W poszczególnych budynkach należących do Uniwersytetu (m.in. w Pałacu Kazimierzowskim, Starym i Nowym BUW, Audytorium Maximum, budynkach większości wydziałów) działają również kawiarenki oferujące lekkie posiłki i napoje. W okolicach Uniwersytetu znajdują się również kilka cukierni, sklepów spożywczych, barków i restauracji. W domach studenckich istnieje możliwość samodzielnego przygotowania posiłków w funkcjonujących tam pomieszczeniach kuchennych.