Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

Semestr zimowy 1.10.2023–18.02.2024

 • zajęcia dydaktyczne (blok ) 2.10.2023 – 29.10.2023
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów 20.10.2023
 • zajęcia dydaktyczne (blok II) 30.10.– 03.12.2023
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim 2023/2024, 1.10.2023–18.02.2024
 • zajęcia dydaktyczne (blok II) 04.12.2023-21.12.2023
 • wakacje zimowe, 22.12.2023–07.01.2024
 • zajęć dydaktycznych( blok III c.d.) 08.01.2024–28.01.2024
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym, 19.01.2024

egzaminacyjna sesja zimowa 29.01.2024–11.02.2024

 • – pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 29.01.2024–30.01.2024

przerwa międzysemestralna 12.02.2024–18.02.2024

Semestr letni 19.02.2024–30.09.2024

 • zajęcia dydaktyczne (blok I) 19.02–17.03.2024
 • egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego, 23.02.2024 – 03.03.202
  pisemne egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego na poziomie B2, 24.02.2024
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego 2023/2024 (dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego) 04.03.2024 r. – 31.03.2024
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów 15.03.2024
 • zajęcia dydaktyczne (blok II) 18.03.2024–28.04.2024
 • wakacje wiosenne, 28.03.2024 - 02.04.2024
 • zajęcia dydaktyczne (blok III) 29.04.2024–16.06.2024
 • dni wolne od zajęć dydaktycznych, 02.05.2024, –10-11.05.2024 (Juwenalia); 31.05.2024–02.06.2024
 • ostateczny termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim 01.06.2024
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2024/2025 01.06.2024 – 30.09.2024

egzaminacyjna sesja letnia, 17.06.2024 – 07.07.2024

 • – pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych, 17.06.2024-18.06.2024

wakacje letnie 08.0.20247–30.09.2024

 • blok wakacyjny I, 15.07.2024 – 16.08.2024
 • blok wakacyjny II, 26.08.2024 – 20.09.2024
 • egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 02.09.2024 – 15.09.2024
  pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych 02.09.2024 – 03.09.2024
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2023/2024, 16.09.2024 – 30.09.2024