Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Świadczenia i ubezpieczenia

Pomoc materialna

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o kilka rodzajów stypendiów:

  • za wyniki w nauce, tzw. stypendium naukowe
  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium na wyżywienie
  • stypendium mieszkaniowe
  • zapomogę

Stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są studentom wszystkich lat na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną studenta lub jego stopień niepełnosprawności.
Począwszy od II roku studiów, studenci uzyskujący najwyzszą średnią ocen, otrzymują stypendia naukowe. Wysokość stypendiów naukowych i kryteria ich przyznawania ustalane są przez komisje stypendialne działające na poszczególnych wydziałach.
Dodatkowe informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stypendiów znajdują się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej

Ubezpieczenie

Studenci - obywatele Polski objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, które uprawnia ich do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia - szczegółowe informacje

Studentom pochodzącym z krajów Unii Europejskiej przysługuje bezpłatne leczenie (o ile posiadają oni ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju i posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego). Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów - cudzoziemców zarówno obywateli UE jak i innych krajów - można znaleźć na stronie BWZ.

Świadczenia i udogodnienia specjalne

Codziennymi problemami osób niepełnosprawnych studiujących na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje się
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, którego zadaniem jest:

  • zapewnienie przewlekle chorym lub niepełnosprawnym studentom pełnego uczestnictwa w zajęciach;
  • zapewnienie dostępu do informacji i literatury w formach alternatywnych (brajl, powiększony druk, język migowy itd);
  • dostosowywanie architektury Uniwersytetu do możliwości osób niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Kierownik - Anna Szymańska
anna.szymanska@uw.edu.pl
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
Pokój 0.070 – parter
tel. (+48 22) 55-24-222, (+48 22) 55-20-277, (+48 22) 55-24-224
fax (+48 22) 55-20-224
bon@uw.edu.pl