Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje o uczelni

Informacje ogólne

Uniwersytet Warszawski to największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek naukowy. Społeczność UW tworzy 7,3 tys. pracowników oraz 45.5 tys. osób kształcących się na studiach I i II stopnia, 3 tys. na studiach doktoranckich oraz 3 tys. na studiach podyplomowych. Wśród studentów i doktorantów jest 4,8 tys. obcokrajowców.

Oprócz 21 wydziałów na UW działa blisko 30 centrów naukowo-dydaktycznych. Oferta kształcenia obejmuje studia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych, w tym  indywidualne studia międzyobszarowe, 26 programów w języku angielskim, 29 programów prowadzonych wspólnie z zagranicznymi uczelniami.

Uniwersytet jako pierwsza polska uczelnia rozpoczął systematyczne badania karier zawodowych absolwentów. Ich wyniki pokazują, że ponad 90% ankietowanych znajduje pracę w ciągu roku od uzyskania dyplomu UW.

Blisko1/3 budżetu uczelni, wynoszącego 1,4 miliarda zł, stanowią środk ipozyskane na działalność badawczą. Ich źródłem są m . i n . granty zdobywane w konkursach krajowych oraz europejskich. Pracownicy uniwersytetu zdobyli 14 z 32 dotacji przyznanych polskim instytucjom w najbardziej prestiżowych europejskich konkursach badawczych –Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).

Od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem HR Excellence in Research przyznawanym przez Komisję Europejską, potwierdzającym, że uczelnia spełnia standardy Europejskiej Karty Naukowca.

Uniwersytet współpracuje z 800 partnerami zagranicznymi, jest wśród nich 400 instytucji, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. W 2018 roku UW, Sornonne Universite, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet karola w Pradze podpisał deklaracje o utworzeniu sojuszu European University Alliance 4EU. Uczelnie chcą rozwijać współprace w zakresie badań, kształcenia oraz inicjatyw związanych ze społeczna odpowiedzialnością nauki.

Strategicznym celem uniwersytetu jest dobra pozycja w europejskiej czołówce uczelni badawczych oraz międzynarodowa rozpoznawalność. Lepszemu wykorzystaniu potencjału uczelni służy m.in. wieloletni program rozwoju, który potrwa do roku 2025. Ma na celu wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnianie współpracy z otoczeniem oraz sprzyjanie międzynarodowej wymianie akademickiej

Strona główna Uniwersytetu Warszawskiego

Przydatne linki

Poniżej wymieniamy parę odnośników do stron, które mogą Cię zainteresować.