Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

                 KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2015 – 17.02.2016

w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

01.10.2015 – 31.10.2015

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

02.11.2015 – 06.12.2015

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

07.12.2015 – 22.12.2015

- zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

07.01.2016 – 27.01.2016

- I tura zapisów na zajęcia

w semestrze zimowym

roku akademickiego 2015/2016

01.12.2015 – 30.12.2015

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu

w semestrze zimowym (zgodnie z § 28 ust. 10

Regulaminu Studiów na UW)

         22.01.2016

- wakacje zimowe

22.12.2014 – 06.01.2015

- egzaminacyjna sesja zimowa

28.01.2016 – 10.02.2016

w tym:

- egzaminy z języków obcych

          28.01.2016

przerwa międzysemestralna

11.02.2016 – 17.02.2016

2. SEMESTR LETNI

18.02.2016 – 30.09.2016

w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

18.02.2016 – 23.03.2016

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

30.03.2016 – 30.04.2016

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

04.05.2016 – 08.06.2016

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu

w semestrze letnim (zgodnie z § 28 ust. 10

Regulaminu Studiów na UW)

         03.06.2016

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru

zimowego

03.03.2016 – 09.03.2016

w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

         05.03.2016

wakacje wiosenne

24.03.2016 – 29.03.2016

- dni wolne od zajęć dydaktycznych

(Juwenalia)

       06-07.05.2016

- I tura zapisów na zajęcia

całoroczne i w semestrze zimowym

roku akademickiego 2016/2017

01.06.2016 – 30.06.2016

- egzaminacyjna sesja letnia**

09.06.2016 – 08.07.2016

w tym:

- egzaminy z języków obcych

         09.06.2016

- wakacje letnie (w tym minimum

4 tygodnie nieprzerwanych

wakacji letnich oraz praktyki

programowe)

09.07.2016 – 30.09.2016

- blok wakacyjny I*

11.07.2016 – 14.08.2016

- blok wakacyjny II*

22.08.2016 – 29.09.2016

- egzaminacyjna sesja poprawkowa

semestru letniego

29.08.2016 – 11.09.2016

w tym:

- egzaminy poprawkowe

z języków obcych

        29.08.2016

- okres, w którym należy podjąć

wszystkie indywidualne decyzje

dotyczące zaliczenia roku

akademickiego 2015/2016

12.09.2016 – 30.09.2016

Objaśnienie:

* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego

** termin sesji egzaminacyjnej semestru letniego zostaje wyjątkowo wydłużony do 8 lipca 2016r. ze względu na trwającą w dniach 12 - 18 czerwca 2016r. międzynarodową konferencję organizowaną przez Uniwersytet Warszawski, która będzie odbywać się w gmachu Audytorium Maximum oraz w gmachu d. BUW. W przypadku niewykorzystywania sal w ww. budynkach wskazane byłoby, aby egzaminy i zaliczenia odbyły się do końca czerwca.