Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

                                                   KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2018  – 15.02.2019 r.

  w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

02.10.2018  – 31.10.2018 r.

- termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
  od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów
  na UW)

26.10.2018 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

02.11.2018  – 02.12.2018 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

03.12.2018  – 21.12.2018 r.  

- zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

01.12.2018  – 30.12.2018 r

- I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego
  2018/2019, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
 (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz  § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)

01.12.2018  – 30.12.2018 r.

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
  (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

19.01.2018 r.

- wakacje zimowe

22.12.2018  – 06.01.2019 r.

- egzaminacyjna sesja zimowa

26.01.2019 – 08.02.2019 r.

  w tym:

- egzaminy z języków obcych

28.01.2019 r.

- przerwa międzysemestralna

09.02.2019  – 15.02.2019 r.

2. SEMESTR LETNI

16.02.2019 – 30.09.2019 r.

  w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

16.02.2019 – 17.03.2019 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

18.03.2019  – 30.04.2019 r.

- termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
  od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów
  na UW)

15.03.2019 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

04.05.2019  – 08.06.2019 r.

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
  (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

02.06.2019 r.

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru

  zimowego

01.03.2019 – 07.03.2019 r.

  w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

02.03.2019 r.

- wakacje wiosenne

18.04.2019  – 23.04.2019 r.

- dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)

10-11.05.2019 r.

-I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym
roku akademickiego 2019/2020, okres dokonywania podpięć przedmiotów
realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2019/2020
(zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6  Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2019 – 30.06.2019 r.

- egzaminacyjna sesja letnia

10.06.2019 – 30.06.2019 r.

  w tym:

- egzaminy z języków obcych

10.06.2019 r.

- wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich
  oraz praktyki programowe)

01.07.2019 – 30.09.2019 r.

- blok wakacyjny I*

08.07.2019  – 11.08.2019 r.

- blok wakacyjny II*

19.08.2019 – 22.09.2019 r.

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

31.08.2019 – 15.09.2019 r.

  w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

02.09.2019 r.

- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne
  decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2018/2019

16.09.2019 – 30.09.2019 r.

Objaśnienie:

* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego