Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

                                                             KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2016 – 17.02.2017

  w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

01.10.2016 – 31.10.2016

- termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
  od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów
  na UW)

25.10.2016

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

02.11.2016 – 04.12.2016

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

05.12.2016 – 22.12.2016**

- zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

07.01.2017 – 27.01.2017

- I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego
  2016/2017, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (zgodnie z § 18 ust. 1
  oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)

01.12.2016 – 30.12.2016

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
  (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

20.01.2017

- wakacje zimowe

23.12.2016 – 06.01.2017

- egzaminacyjna sesja zimowa

28.01.2017 – 10.02.2017

  w tym:

- egzaminy z języków obcych

30.01.2017

- przerwa międzysemestralna

11.02.2017 – 17.02.2017

2. SEMESTR LETNI

18.02.2017 – 30.09.2017

  w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

18.02.2017 – 19.03.2017

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

20.03.2017 – 30.04.2017**

- termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
  od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów
  na UW)

13.03.2017

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

04.05.2017 – 08.06.2017

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
  (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2017

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru

  zimowego

03.03.2017 – 09.03.2017

  w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

04.03.2017

- wakacje wiosenne

13.04.2017 – 18.04.2017

- dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)

12-13.05.2017

- I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym
  roku akademickiego 2017/2018, okres dokonywania podpięć
  przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku
  akademickim 2017/2018 (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6
  Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2017 – 30.06.2017

- egzaminacyjna sesja letnia

09.06.2017 – 02.07.2017

  w tym:

- egzaminy z języków obcych

12.06.2017

- wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich
  oraz praktyki programowe)

03.07.2017 – 30.09.2017

- blok wakacyjny I*

10.07.2017 – 13.08.2017

- blok wakacyjny II*

21.08.2017 – 24.09.2017

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

28.08.2017 – 10.09.2017

  w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

28.08.2017

- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne
  decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

11.09.2017 – 30.09.2017

Objaśnienie:

* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego

** ze względu na małą liczbe piątków dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 dni 22.12.2016 (czwartek) oraz 19.04.2017 r. (środa) rada jednostki może okreslić jako dni, w których mozna odpracować zajęcia piątkowe