Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2014 – 17.02.2015

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

01.10.2014 – 31.10.2014

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

02.11.2014 – 07.12.2014

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

08.12.2014 – 21.12.2014

- zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

07.01.2015 – 27.01.2015

w tym:

- I tura zapisów na zajęcia

w semestrze zimowym

roku akademickiego 2014/2015

01.12.2014 – 30.12.2014

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu

w semestrze zimowym (zgodnie z § 23b ust. 6

Regulaminu Studiów na UW)

23.01.2015

- termin składania podań o nieuwzględnienie

przedmiotu, na który się student zapisał (zgodnie

z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)

12.03.2015

- wakacje zimowe

22.12.2014 – 06.01.2015

- egzaminacyjna sesja zimowa

28.01.2015 – 10.02.2015

w tym:

- egzaminy z języków obcych

28.01.2015

przerwa międzysemestralna

11.02.2015 – 17.02.2015

2. SEMESTR LETNI

18.02.2015 – 30.09.2015

w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

18.02.2015 – 24.03.2015

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

25.03.2015 – 05.05.2015

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

06.05.2015 – 09.06.2015

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu

w semestrze letnim (zgodnie z § 23b ust. 6

Regulaminu Studiów na UW)

05.06.2015

- termin składania podań o nieuwzględnienie

przedmiotu, na który się student zapisał (zgodnie

z § 31 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)

18.09.2015

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru

zimowego

04.03.2015 – 10.03.2015

w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

07.03.2015

wakacje wiosenne

02.04.2015 – 07.04.2015

- dni wolne od zajęć dydaktycznych

(Juwenalia)

08.05.2015

oraz 09.05.2015

- I tura zapisów na zajęcia

całoroczne i w semestrze zimowym

roku akademickiego 2015/2016

01.06.2015 – 30.06.2015

- egzaminacyjna sesja letnia

10.06.2015 – 30.06.2015

w tym:

- egzaminy z języków obcych

10.06.2015

- wakacje letnie (w tym minimum

4 tygodnie nieprzerwanych

wakacji letnich oraz praktyki

programowe)

01.07.2015 – 30.09.2015

- blok wakacyjny I*

13.07.2015 – 16.08.2015

- blok wakacyjny II*

28.08.2015 – 27.09.2015

- egzaminacyjna sesja poprawkowa

semestru letniego

31.08.2015 – 13.09.2015

w tym:

- egzaminy poprawkowe

z języków obcych

31.08.2015

- okres, w którym należy podjąć

wszystkie indywidualne decyzje

dotyczące zaliczenia roku

akademickiego 2014/2015

14.09.2015 – 30.09.2015

Objaśnienie:

* - daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego