Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

                                                   KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019  – 15.02.2020 r.

  w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

02.10.2019  – 31.10.2020 r.

- termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
  od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów
  na UW)

25.10.2019 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

04.11.2019  – 08.12.2019 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

09.12.2019 r. – 22.12.2019 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

07.01.2020 r. – 27.01.2020 r.

- I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego
  2018/2019, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
 (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz  § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)

01.12.2019 r. – 30.12.2019 r.

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
  (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

17.01.2020 r.

- wakacje zimowe

23.12.2019 r. – 06.01.2020 r.

- egzaminacyjna sesja zimowa

28.01.2020 r. – 09.02.2020 r.

  w tym:

- egzaminy z języków obcych

28.01.2020 r.

- przerwa międzysemestralna

10.02.2020 r. – 16.02.2020 r

2. SEMESTR LETNI

17.02.2020 r. – 30.09.2020 r. 

  w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

17.02.2020 r. – 22.03.2020 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

23.03.2020 r. – 30.04.2020 r.

- termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
  od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów
  na UW)

13.03.2020 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

4.05.2020 r. – 10.06.2020 r.

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
  (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2020 r.

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru

  zimowego

28.02.2020 r. – 05.03.2020 r.

  w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

28.02.2020 r.

- wakacje wiosenne

09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

- dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)

08-09.05.2020 r.

-I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym
roku akademickiego 2019/2020, okres dokonywania podpięć przedmiotów
realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2019/2020
(zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6  Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2020 r.– 30.06.2020 r.

- egzaminacyjna sesja letnia

15.06.2020 r. – 05.07.2020 r.

  w tym:

- egzaminy z języków obcych

5.06.2020 r.

- wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich
  oraz praktyki programowe)

06.07.2020 r.– 30.09.2020 r.

- blok wakacyjny I*

13.07.2020 r. – 14.08.2020 r.

- blok wakacyjny II*

24.08.2020 r.– 25.09.2020 r.

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

31.08.2020 r. – 13.09.2020 r.

  w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

31.08.2020 r

- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne
  decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2018/2019

14.09.2020 r. – 30.09.2020 r.

Objaśnienie:

* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego