Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

                                                   KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2017–16.02.2018

  w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

01.10.2017  – 31.10.2017

- termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
  od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów
  na UW)

27.10.2017

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

02.11.2017  – 03.12.2017

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

04.12.2017  – 22.12.2017 **

- zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

08.01.2018  – 26.01.2018

- I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego
  2017/2018, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych
  w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 ( ust.6 Regulaminu Studiów na UW)

01.12.2017  – 30.12.2017

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
  (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

19.01.2018

- wakacje zimowe

23.12.2017  – 07.01.2018

- egzaminacyjna sesja zimowa

27.01.2017–09.02.2018

  w tym:

- egzaminy z języków obcych

29.01.2018

- przerwa międzysemestralna

10.02.2018  – 16.02.2018

2. SEMESTR LETNI

17.02.2018 – 30.09.2018

  w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

17.02.2018  – 18.03.2018

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

19.03.2017  – 30.04.2018 **

- termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
  od programu studiów (zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów
  na UW)

12.03.2018

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

04.05.2018 – 10.06.2018

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
  (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2018

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru

  zimowego

02.03.2018 –08.03.2018

  w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

03.03.2018

- wakacje wiosenne

29.03.2018  – 03.04.2018

- dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)

11-12.05.2018

- I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym
  roku akademickiego 2018/2019, okres dokonywania podpięć
  przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku
  akademickim 2018/2019 (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6
  Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2018 – 30.06.2018

- egzaminacyjna sesja letnia

11.06.2018 –01.07.2018

  w tym:

- egzaminy z języków obcych

11.06.2018

- wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich
  oraz praktyki programowe)

02.07.2018  – 30.09.2018

- blok wakacyjny I*

09.07.2018  – 12.08.2018

- blok wakacyjny II*

20.08.2018  – 23.09.2018

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

01.09.2018–15.09.2018

  w tym:

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

01.09.2018

- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne
  decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

17.09.2018  – 30.09.2018

Objaśnienie:

* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego

** ze względu na małą liczbe piątków dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 dni 22.12.2016 (czwartek) oraz 19.04.2017 r. (środa) rada jednostki może okreslić jako dni, w których mozna odpracować zajęcia piątkowe