Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kalendarz roku akademickiego

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/201

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020 – 21.02.2021 r.

w tym:

- zajęcia dydaktyczne (blok I)*

15.10.2020 – 15.11.2020 r.

- termin składania wniosków o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów (zgodnie

z §31 ust. 4 Regulaminu studiów UW)

06.11.2020 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok II)*

16.11.2020 – 13.12.2020 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok III)*

14.12.2020 r. – 22.12.2020 r.

- zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

07.01.2021 r. – 31.01.2021 r.

- I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego
2020/2021, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
(zgodnie z § 21 ust. 2 Regulaminu Studiów na UW)

01.12.2020 r. – 30.12.2020 r.

- termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym
(zgodnie z § 32 ust. 3 Regulaminu Studiów na UW)

18.01.2021 r.

- wakacje zimowe

23.12.2020 r. – 06.01.2021 r.

- egzaminacyjna sesja zimowa

01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

w tym:

- egzaminy z języków obcych

01.02.2021 r.

- przerwa międzysemestralna

15.02.2021 r. – 21.02.2021 r

2. SEMESTR LETNI

22.02.2021 r. – 30.09.2021 r.

1) zajęcia dydaktyczne (blok I)*

22.02.2021 r. – 21.03.2021 r.

2) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego
w tym:

26.02.2021 r. – 07.03.2021 r.

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

27.02.2021 r.

- egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego dla studentów
Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki i Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki, przy czym egzaminy poprawkowe z jezyków obcych bedą
odbywały sie 27.02.2021 r.

22.02.2021 r. - 27.02.2021 r.

- semestr letni dla studentów Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki
i Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki

01.03.2021 r. - 30.09.2021 r.

3) okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje
dotyczące zaliczania semestru zimowego 2020/2021**

08.03.2021 - 31.03.2021 r.

4) termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu
od programu studiów (zgodnie z § 31 ust. 4 Regulaminu Studiów
na UW)

14.03.2021 r.

5) zajęcia dydaktyczne (blok II)*

22.03.2021 r. – 30.04.2021 r.

6) wakacje wiosenne

01.04.2021 - 06.04.2021 r.

7) zajęcia dydaktyczne (blok III)*

4.05.2021 r. – 13.06.2021 r.

8) dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.10.2020 - 14.10.2020 r.
07.05.2021 - 08.05.2021 r.
(Juwenalia)
04.06.2021 - 06.06.2021 r.

9) termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim
(zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2021 r.

10) I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym
roku akademickiego 2019/2020, okres dokonywania podpięć przedmiotów
realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2019/2020
(zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2020 r.– 30.06.2020 r.

11) egzaminacyjna sesja letnia
w tym:

14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.

- egzaminy z języków obcych

14.06.2021 r.

12) wakacje letnie ( w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich
oraz praktyki programowe)

05.07.2021 r.– 30.09.2021 r.

13) blok wakacyjny I*

12.07.2021 r. –13.08.2021 r.

14) blok II*

23.08.20201 r. –24.09.2021 r.

15) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
w tym:

30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.

- egzaminy poprawkowe z języków obcych

30.08.2021 r

- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne
decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2020/2021

13.09.2021 r. – 30.09.2021 r.

Objaśnienie:

* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego

** dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zkończenia przypada na koniec semestru zimowego