On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Iberian Philology > Iberian Philology, full-time, second cycle

Iberian Philology, full-time, second cycle (S2-FLIB)

(in Polish: Filologia iberyjska, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Spanish, Polish, Portuguese

Limit miejsc: , w tym:  miejsca w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Filologia iberyjska to studia kształcące w ramach czterech specjalności: hiszpańskiej, latynoamerykańskiej, portugalskiej i brazylianistycznej . Wybór każdej z nich gwarantuje Studentowi możliwość zgłębiania wybranych zagadnień pod opieką wybitnych specjalistów w dziedzinach badań nad literaturą, kulturą, dziejami Hiszpanii, Ameryki Łacińskiej, Portugalii lub Brazylii, nad problemami społeczno-politycznymi wybranego obszaru czy też zagadnieniami dotyczącymi translatoryki i językoznawstwa. Student podąża ścieżką przedmiotów obowiązkowych przypisanych do danej specjalności oraz ma możliwość wyboru spośród szerokiej gamy różnorodnych przedmiotów fakultatywnych.

Rejestrując się w systemie IRK kandydat wybiera sekcję językową oraz specjalność. Zmiana wyboru sekcji/specjalności możliwa jest w systemie IRK do ostatniego dnia rejestracji na kierunek. Dla wszystkich kandydatów obowiązuje jedna wspólna lista rankingowa układana według wyników rekrutacyjnych.

Niezależnie od dokonanego wyboru, wysoki poziom merytoryczny zajęć, które odbywają się w całości w języku kierunkowym (odpowiednio hiszpańskim lub portugalskim) sprawia, iż umiejętności językowe absolwenta filologii iberyjskiej odpowiadają umiejętnościom wykształconego rodzimego użytkownika języka.

Szczegółowe programy studiów znajdują się na stronie Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamarykańskich.  Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące programu, planu zajęć i specyfiki poszczególnych specjalności, a także rozwiejemy ewentualne wątpliwości odnośnie zasad kwalifikacji oraz kierunków, które mogą być uznawane za „kierunki równoważne”. Wszystkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail podany po prawej stronie w tabeli "Szczegóły".

Wykładowcy filologii iberyjskiej kładą nacisk na stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, łączenie nauczania z prowadzonymi przez siebie badaniami naukowymi, oraz na poruszanie najbardziej aktualnych tematów, zachowując jednocześnie najlepsze tradycje kanonu studiów iberyjskich i iberoamerykańskich. Filologia iberyjska to kierunek dla kandydatów pragnących uzyskać umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w realiach społeczno-kulturowych współczesnego świata oraz na stały rozwój osobisty.

Absolwenci filologii iberyjskiej znajdują zatrudnienie w dyplomacji, są cenionymi pracownikami instytucji państwowych, samorządowych, biur tłumaczeń, muzeów, środków masowego przekazu: prasy, radia, telewizji, placówek kultury, wydawnictw. Bez trudu odnajdują się na rynkach pracy w krajach hiszpańsko i portugalskojęzycznych. Mogą też z powodzeniem uczyć j. hiszpańskiego i portugalskiego w szkołach, a to dzięki zdobyciu uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie publicznym, które Instytut oferuje w ramach fakultatywnego modułu dydaktycznego. Dodatkowo, niezależnie od wybranej ścieżki kariery, nasi absolwenci, dzięki najwyższemu poziomowi znajomości języka, zajmują wysokie stanowiska w branży biznesowej, w której język hiszpański i portugalski są obecnie jednymi z podstawowych narzędzi komunikacji.

Specjalności portugalistyczna i brazylianistyczna zapewniają kształcenie o charakterze unikalnym w skali europejskiej, co sprawia, że ich absolwenci poszukiwani są przez instytucje związane z gospodarką i kulturą krajów portugalskojęzycznych oraz przez coraz liczniejsze placówki edukacyjne nauczające języka portugalskiego.

Kolejnym atutem studiów jest możliwość nauki drugiego języka iberyjskiego (odpowiednio: hiszpańskiego dla portugalistów lub portugalskiego dla hispanistów), co pozwala studentom nie tylko na poszerzenie wiedzy, ale również na zwiększenie szans na rynku pracy.

Studenci kierunku filologia iberyjska mogą również kształtować swoje umiejętności, kreatywność oraz pogłębiać wiedzę i ciekawość świata podczas wyjazdów w ramach Programu Erasmus, oraz umów z uniwersytetami w Ameryce Południowej i Północnej.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć uzależnione są od wyboru grup zajęciowych przez Studentów.

Filologia iberyjska może stać się doskonałą podstawą do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Dzięki wysoko rozwiniętej wrażliwości na język i tekst oraz ukształtowanej postawie interdyscyplinarnej, absolwenci naszych studiów mogą prowadzić badania naukowe korzystając z licznych narzędzi humanistyki i nauk społecznych oraz dostosowując oś poszukiwań do własnych zainteresowań.

Poziom merytoryczny, a także inne atuty studiów II stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Hispanic studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

1. LEARNING OUTCOMES FOR THE PROGRAM:

- Has an in-depth and structured knowledge in linguistics, literary studies, translation studies, cultural anthropology, history, and political systems of the Iberian Peninsula and Latin America
- Have a thorough knowledge of the location of the Iberian Studies in the system of sciences and its signs and methodological connections with other disciplines,

- No detailed knowledge required in the professional analysis and interpretation of texts from different registers and styles of functional Spanish / Portuguese
- Have a thorough knowledge of contemporary phenomena of socio-political, cultural and literary Iberian peninsula and Latin America
- Have a thorough knowledge of the complex nature of Spanish / Portuguese and its complexity and the historical volatility of its meaning,
- No in-depth knowledge and skills in the theory, methodology and practice translation studies, enabling the translation of literary texts, journals, law, business, etc..
- Has the ability to prepare written work in Polish and Spanish / Portuguese on specific issues in linguistics, literary studies, translation studies, cultural anthropology, history, and political systems of the Iberian Peninsula and Latin America
- A language competence in active and passive range of Spanish / Portuguese at the advanced level in the registry written and spoken (level C2)
- Has deepened social skills and language for communication in language communities of Spanish / Portuguese, can be used individually, in co-operation and teamwork,
- Is able to recognize different types of cultural products relevant to linguistics, literary studies, cultural studies, philosophy and the history of the countries of the Spanish and Portuguese languages and carry out their critical analysis and interpretation using conventional methods to determine their meanings social impact of the process of historical-cultural
- Is able to actively engage in participation in culture being studied region (Iberian / Latin America),
- Has a habit of tracking modern processes and phenomena occurring in the language, culture and literature of the Iberian Peninsula and Latin America.
2. DIMENSION OF STUDIES IN POINT ECTS
The total number of points is 120 ECTS (60 ECTS per year). Number of semesters: 4
3. NUMBER OF CREDITS ECTS ALLOCATED FOR THE LESSONS FROM THE SCOPE OF BASIC SCIENCES: 53 ECTS
NUMBER OF CREDITS ECTS ALLOCATED FOR THE CLASSES TO CHOOSE: 67 ECTS

Course structure diagram:

<
Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/