On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > European Programme in Ophthalmic Optics and Optometry > European programme in ophthalmic optics and optometry

European programme in ophthalmic optics and optometry (S1-ESOO)

(in Polish: Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 4-year studies
Language: Polish

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, dyscypliny dodatkowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o zdrowiu
  • studia czteroletnie
  • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
  • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
  • praktyki zawodowe w ramach studiów
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów (ul. Pasteura 7) oraz we współpracujących przedsiębiorstwach

Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna, stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, wymagają by absolwent studiów optyczno- optometrycznych posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące oprócz przedmiotów kierunkowych również fizykę, biologię, biochemię i elementy nauk medycznych w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty. Powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

Uniwersytet Warszawski jest jednym z zaledwie trzech polskich uniwersytetów kształcących w tych specjalnościach. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to dość skromna oferta dydaktyczna i w konsekwencji niewielka liczba dobrze wykształconych optyków i optometrystów prowadzi działalność zawodową. Powoduje to, że lekarze okuliści obciążeni są nie tylko diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu, lecz także wykonywaniem pomiarów niezbędnych do wystawienia recepty okularowej, do których to czynności ich wiedza optyczno- optometryczna jest często niewystarczająca, a specjalistyczna wiedza medyczna jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.

Celem studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych i wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty.

Człon „Europejskie” w nazwie kierunku jest odzwierciedleniem faktu, iż proponowany program studiów ma schemat odmienny od schematu przyjętego w innych polskich uczelniach, w których kwalifikacje zawodowe optyka okularowego nabywane są w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, a kwalifikacje optometrysty w trakcie dwuletnich studiów II stopnia. Zgodnie ze standardem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki kwalifikacje optometrysty i optyka okularowego nabywane są w trakcie czteroletnich studiów I stopnia. Ten model kształcenia, przyjęty przez Uniwersytet Warszawski, stosowany jest w większości krajów europejskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych. Absolwent jest przygotowany do upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku. Kształcenie w zawodach optyk i optometrysta powinno przyczynić się do poprawy dostępności usług optyczno-optometrycznych, gdyż liczba optometrystów i optyków w Polsce przypadających na 10 tys. mieszkańców należy wciąż do najniższych w Europie. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na trzysemestralnych studiach optometria, drugiego stopnia.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in European programme in ophthalmic optics and optometry

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

University of Warsaw
First cycle programme completion diploma

Field of study: European Studies on Ophthalmic Optics and Optometry
Duration of the programme: 8 semesters
ECTS credits obtained: 240
including:
– fundamental sciences courses: 41
– practical (labs, workshops, practice): 131
– modular courses: 81,5
– professional practice: 13,5

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

 Demonstrates knowledge of basic concepts, principles and theories in physical, chemical and biological science, as defined in the syllabus of the chosen field of study: ophthalmic optics and optometry;
 Demonstrates knowledge of basic principles of design and operation of apparatus and equipment used in ophthalmic optics and optometry;
 Demonstrates knowledge and terminology of health sciences essential to practice as an ophthalmic optician/optometrist;
 Demonstrates knowledge and understanding of legal, organizational and ethical conditions of the profession of ophthalmic optician/optometrist;
 Demonstrates an understanding of basic concepts and principles of protection of industrial property rights and copyrights;

SKILLS

 Uses innovatively basic techniques, research tools and technological processes essential to practice as an ophthalmic optician/optometrist;
 Understands scientific technical and biomedical literature in Polish and in other languages (mostly in English) essential to autonomously or in a team study ophthalmic and optometric problems;
 Demonstrates an ability to use basic equipment and apparatus used in ophthalmic optics and optometry;
 Demonstrates an ability to interpret data used in the ophthalmic optics/optometrist practice;

SOCIAL COMPETENCIES

 Is ready to work in a team and perform different roles; accepting and assigning tasks, organizing activities and realizing goals related to designing and undertaking professional activities;
 Is ready to conduct research, experiments or physical observations, taking into account the social aspects of the practical application of the acquired knowledge and skills and the related responsibility.

PROFESSIONAL PRACTICE

The practice programme consists of 405 hours. The following courses prepare the students for the practice: “Geometrical and Instrumental Optics”, “Geometrical and Instrumental Optics Laboratory”, “Vision Optics”, “Vison Optics Laboratory”, “Optometry”, “Optometry Laboratory”, “Introduction to Binocular Vision”, “Ophthalmic optics”, “Ophthalmic Optics Laboratory”, “Basic Contactology”, “Contactology Laboratory”, “Psychology of Patient Contact and First Aid”, “English in eye health care”.

The practice (optometry – on the completion of 2nd year of studies, ophthalmic optics – on the completion of 3rd year of study, ophthalmic optics/optometry during 4th year of studies) takes place in optics manufacturing companies, optometrists’ offices, optics workshops, medical centres, and at similar venues where refraction measurements and binocular vision diagnosis are conducted by a licensed optometrist, ophthalmologist or ophthalmic optic who has completed refraction courses. As part of the practice, the student’s progress is constantly monitored by the practice host institution. Part of the practice is conducted in Academic Centre for Education of Optometrists (min. 40 h), where students perform measurements of real patients under the supervision of a licensed optometrist.

Additionally, there are practical training courses conducted by the industry specialists, i.e. eyeglass lenses and optical aids manufacturers, enabling the students to gain hands-on experience and familiarise with recent developments. The students also participate in trade exhibitions and events such as optics expo, National Chamber of Optical Craft (KRIO) Congress, scientific conferences, etc.

On completion of the practice programme the student:

 Is prepared to practice autonomously in the field of ophthalmic optics and conduct eye refraction tests;
 Is prepared to collaborate with a licensed optometrist (i.e. a specialist with completed second cycle programme degree or postgraduate studies in the field or speciality of optometry) treating complex cases of vision defects or with an ophthalmologist treating diagnosed or suspected organic disorders cases.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kint - E-learning course
lab - Lab
psem - Proseminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
second year, European programme in ophthalmic optics and optometryECTSlectclkintlabpsemwarexam
Bioetics for Biologists2.530e
Optometry clinics I560g
Anatomy and neurophysiology445e
Psychology of contact with the patient and first aid230e
Introduction to binocular vision445 or 60e
Optometric tools2.530e
Optometry I330e
Mathematics for Ophthalmic Opticians III41530e
Optometry clinics II560g
Selected Topics of Optics and Vision Science1.530g
Microbiology and elements of Parasitology330e
Laboratory of general microbiology and bacterial genetics115g
Fundamentals of Pathology of the Visual System560e
Network services and data bases in health care systems with elements of telemedicine215g
Fundamentals of scientific presentations230g
Physics Laboratory for Ophthalmic Optician3.530g
Environmental and occupational optometry215e
General university courses4.5
PE classes held by WFiS Studium2
Total:58.5315451503015

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/