On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > European Programme in Ophthalmic Optics and Optometry > European programme in ophthalmic optics and optometry, first cycle programme

European programme in ophthalmic optics and optometry, first cycle programme (S1-ESOO)

(in Polish: Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 4-year studies
Language: Polish

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, dyscypliny dodatkowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o zdrowiu
  • studia czteroletnie
  • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
  • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
  • praktyki zawodowe w ramach studiów
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów (ul. Pasteura 7) oraz we współpracujących przedsiębiorstwach

Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna, stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, wymagają by absolwent studiów optyczno- optometrycznych posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące oprócz przedmiotów kierunkowych również fizykę, biologię, biochemię i elementy nauk medycznych w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty. Powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

Uniwersytet Warszawski jest jednym z zaledwie trzech polskich uniwersytetów kształcących w tych specjalnościach. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to dość skromna oferta dydaktyczna i w konsekwencji niewielka liczba dobrze wykształconych optyków i optometrystów prowadzi działalność zawodową. Powoduje to, że lekarze okuliści obciążeni są nie tylko diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu, lecz także wykonywaniem pomiarów niezbędnych do wystawienia recepty okularowej, do których to czynności ich wiedza optyczno- optometryczna jest często niewystarczająca, a specjalistyczna wiedza medyczna jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.

Celem studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych i wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty.

Człon „Europejskie” w nazwie kierunku jest odzwierciedleniem faktu, iż proponowany program studiów ma schemat odmienny od schematu przyjętego w innych polskich uczelniach, w których kwalifikacje zawodowe optyka okularowego nabywane są w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, a kwalifikacje optometrysty w trakcie dwuletnich studiów II stopnia. Zgodnie ze standardem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki kwalifikacje optometrysty i optyka okularowego nabywane są w trakcie czteroletnich studiów I stopnia. Ten model kształcenia, przyjęty przez Uniwersytet Warszawski, stosowany jest w większości krajów europejskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych. Absolwent jest przygotowany do upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku. Kształcenie w zawodach optyk i optometrysta powinno przyczynić się do poprawy dostępności usług optyczno-optometrycznych, gdyż liczba optometrystów i optyków w Polsce przypadających na 10 tys. mieszkańców należy wciąż do najniższych w Europie. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na trzysemestralnych studiach optometria, drugiego stopnia.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in European programme in ophthalmic optics and optometry

Access to further studies:

second cycle programme

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kint - E-learning course
lab - Lab
psem - Proseminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
second year, European programme in ophthalmic optics and optometryECTSlectclkintlabpsemwarexam
Bioetics for Biologistse
Optometry clinics I560g
Anatomy and neurophysiology445e
Psychology of contact with the patient and first aid230e
Introduction to binocular vision460e
Optometric tools2.530e
Optometry I330e
Mathematics for Ophthalmic Opticians III41530e
Optometry clinics II560g
Selected Topics of Optics and Vision Science1.530g
Microbiology and elements of Parasitology330e
Laboratory of general microbiology and bacterial genetics115g
Fundamentals of Pathology of the Visual System560e
Network services and data bases in health care systems with elements of telemedicine215g
Fundamentals of scientific presentations230g
Physics Laboratory for Ophthalmic Optician3.530g
Environmental and occupational optometry215e
General university courses4.5
PE classes held by WFiS Studium2
Total:56345451503015

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/