On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Bioinformatics and Systems Biology > Master's degree, second cycle programme, Bioinformatics and Systems Biology

Master's degree, second cycle programme, Bioinformatics and Systems Biology (S2-BIOINF)

(in Polish: Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Limit miejsc:  , w tym:  miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu.

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

Program studiów drugiego stopnia na bioinformatyce i biologii systemów jest bardzo elastyczny. Umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. W ofercie dydaktycznej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, znajdują się przedmioty rozszerzające wiedzę i przedstawiające aktualny stan badań w wybranym zakresie, ale także przedmioty uzupełniające, umożliwiające studentom, którzy na studiach I stopnia nie studiowali bioinformatyki, uzupełnienie podstaw informatycznych, biologicznych lub matematycznych.

Absolwenci bioinformatyki i biologii systemów znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym. Wielu z nich kontynuuje też naukę na studiach doktoranckich w kraju i zagranicą.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in bioinformatics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Learning outcomes
On completing this curriculum the student:
• has knowledge of software management technologies for bioinformatics and biological data
• knows the basics of contemporary molecular spectroscopy methods and diffraction techniques
• has knowledge of advanced methods used in comparative genomics
• knows the basic theories and technologies of virtual reality systems
• knows the basic issues of molecular medicine
• knows the typical problems of designing drugs
• knows basic methods of knowledge representation and inference, with particular reference to inference from incomplete information
• can use statistical tools to analyse large­scale molecular experiments
• can design experiments properly using large­scale genomic and proteomic technology and analyse the data obtained
• can work in a team, including interdisciplinary teams, and understands the need to work systematically on long term projects
• can prepare and deliver oral presentations in bioinformatics and its applications fluently, in Polish and in a foreign language

Number of ECTS credits: 120
Number of semesters: 4

Number of ECTS credits for the learning outcomes obtained from core courses: 114
Number of ECTS credits for the learning outcomes obtained from practical courses: 41
Number of ECTS credits for the learning outcomes obtained from elective courses: 42

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
lab - Lab
sem_mgr - Master's seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year, Bioinformatics and system biologyECTSlectclkonlabsem_mgrexam
Computational biology660c
Obligatory and specialization courses, elective and supplementary48e
General university courses1, 2660g
Total:606060

1 - Grading or Egzamination.

2 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Second year, Bioinformatics and system biologyECTSlectclkonlabsem_mgrexam
Computational biology660c
Master thesis20
Obligatory and specialization courses, elective and supplementary1, 2, 334e
Total:6060

1 - Within the 120 ECTS credits required to complete studies, 36 ECTS credits should be obtained for obligatory courses (see table below).

2 - Within the 120 ECTS credits required to complete studies, 22 ECTS credits should be obtained for specialization courses (see table below).

3 - Within the 120 ECTS credits required to complete studies, 24 ECTS credits should be obtained for elective and supplementary courses (see table below).

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/