On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Astronomy > Astronomy, first cycle programme

Astronomy, first cycle programme (S1-AS)

(in Polish: Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: astronomia; dyscyplina dodatkowa: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie astronomii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) i na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent:

 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
 • posługuje się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym,
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

Absolwent potrafi także pracować w zespole, przyjmując w nim różne, również kierownicze role. Dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności. W szczególności, jest gruntownie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in astronomy

Access to further studies:

second cycle programme

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
cww - Class-plenary
lab - Lab
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First semester, first year in astronomyECTSlectclcwwlabexam
Safety and Health Hazards in Laboratory and Ergonomyc
Intellectual property rights - basic course0.54c
Astronomy I33015e
Mathematics I14609030e
Physics I (Mechanics)9456015e
Total:26.513916545
Second semester, first year in astronomyECTSlectclcwwlabexam
Astronomy II31530e
Mathematics II149090e
Physics II (Electricity and Magnetism)9456015e
Analysis of Measurements and Preliminary Laboratoryg
Total:2615018015

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/