On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > European Programme in Ophthalmic Optics and Optometry > European programme in ophthalmic optics and optometry, first cycle programme

European programme in ophthalmic optics and optometry, first cycle programme (S1-ESOO)

(in Polish: Europejskie studia optyki okularowej i optometrii, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 4-year studies
Language: Polish

Program studiów

  • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, dyscypliny dodatkowe: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki o zdrowiu
  • studia czteroletnie
  • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
  • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
  • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
  • praktyki zawodowe w ramach studiów
  • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów (ul. Pasteura 7) oraz we współpracujących przedsiębiorstwach

Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna, stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, wymagają by absolwent studiów optyczno- optometrycznych posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące oprócz przedmiotów kierunkowych również fizykę, biologię, biochemię i elementy nauk medycznych w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty. Powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

Uniwersytet Warszawski jest jednym z kilku polskich uniwersytetów kształcących w tych specjalnościach. W porównaniu z innymi krajami europejskimi jest to dość skromna oferta dydaktyczna i w konsekwencji niewielka liczba dobrze wykształconych optyków i optometrystów prowadzi działalność zawodową. Powoduje to, że lekarze okuliści obciążeni są nie tylko diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu, lecz także wykonywaniem pomiarów niezbędnych do wystawienia recepty okularowej, do których to czynności ich wiedza optyczno- optometryczna jest często niewystarczająca, a specjalistyczna wiedza medyczna jest wykorzystywana w niewielkim stopniu.

Celem studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Europejskie studia optyki okularowej i optometrii jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny i technologii informatycznych i wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i optometrysty.

Człon „Europejskie” w nazwie kierunku jest odzwierciedleniem faktu, iż proponowany program studiów ma schemat odmienny od schematu przyjętego w innych polskich uczelniach, w których kwalifikacje zawodowe optyka okularowego nabywane są w trakcie trzyletnich studiów I stopnia, a kwalifikacje optometrysty w trakcie dwuletnich studiów II stopnia. Zgodnie ze standardem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki kwalifikacje optometrysty i optyka okularowego nabywane są w trakcie czteroletnich studiów I stopnia. Ten model kształcenia, przyjęty przez Uniwersytet Warszawski, stosowany jest w większości krajów europejskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu optometrycznego oraz współdziałania z ortoptystką w zakresie rehabilitacji wad widzenia obuocznego i z lekarzem specjalistą w przypadku rozpoznania lub podejrzenia schorzeń organicznych. Absolwent jest przygotowany do upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat profilaktyki i higieny narządu wzroku. Kształcenie w zawodach optyk i optometrysta powinno przyczynić się do poprawy dostępności usług optyczno-optometrycznych, gdyż liczba optometrystów i optyków w Polsce przypadających na 10 tys. mieszkańców należy wciąż do najniższych w Europie. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na trzysemestralnych studiach optometria, drugiego stopnia.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in European programme in ophthalmic optics and optometry

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Upon the completion of the study program, the graduate achieves the learning outcomes specified in Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of May 8, 2019 on study programs at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 128 as amended d.). The graduate has the following qualifications in terms of knowledge, skills and social competences:
Regarding knowledge, the graduate
- knows and understands the basic concepts, principles and theories of physical sciences, with particular emphasis on those used in the field of ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the basic concepts, principles and theories of chemical sciences, with particular emphasis on those used in the field of ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the basic concepts, principles and theories of biological sciences, with particular emphasis on those used in the field of ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the techniques of higher mathematics to the extent necessary for the quantitative description and modeling of physical problems with an average level of complexity related to ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the physicochemical and biological foundations of health sciences in the field of ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the basic aspects of construction and the physical basis of the operation of apparata and devices practically used in the field related to ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the terminology of health sciences to the extent necessary to practice the profession of ophtalmic optician and optometrist
- knows and understands the anatomy and physiology of the human body in the field related to ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the basics of statistics and computer science applied to physical sciences, with particular emphasis on those used in the field of ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the legal, organizational and ethical conditions of the profession of ophtalmic optician and optometrist
- knows and understands the basic concepts and principles of industrial property protection and copyright
- knows and understands the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship, using knowledge of the fields and disciplines relevant to the specialties of ophtalmic optics and optometry
- knows and understands the basic principles of occupational health and safety, in particular to the extent that allows for safe participation in classes at optometric and ophtalmic optics laboratories
- knows and understands basic information and communication technologies ensuring, in particular, access to knowledge resources on the Internet

Regarding skills, the graduate:

- is able to innovatively use basic techniques and research tools as well as technological processes necessary to practice the profession of ophtalmic optician and optometrist
- is able to read with understanding Polish and foreign (mainly English) literature in the field of exact and biomedical sciences to the extent necessary for independent or team study of optical and optometric issues
- is able to innovatively use technical, manual and motor skills applicable in the profession of ophtalmic optician and optometrist
- is able to use the basic equipment and apparatus used in ophtalmic optics and optometry
- is able to communicate with people of different intellectual level in order to identify and solve problems of clients and patients in the field of ophtalmic optics and optometry
- is able to undertake diagnostic, preventive, corrective, therapeutic and educational activities corresponding to the needs of entities using the services of an ophtalmic optician and optometrist
- is able to interpret numerical data related to the profession of ophtalmic optician and optometrist
- is able to keep medical records of people, institutions and actions taken
- is able to prepare a written report in Polish and in English based on their own well-documented activities or source data
- is able to actively use language skills in the field of exact and biomedical sciences, in accordance with the requirements specified for the B2 level of English of the Common European Framework of Reference for Languages
- is able to use information and communication technologies, in particular in order to access knowledge resources on the Internet
- is able to plan and organize work, individual and team, with particular emphasis on the performance of tasks related to the profession of ophtalmic optician and optometrist

Regarding social skills, the graduate:

- is ready for lifelong learning
- is ready to work in a team and fulfill various roles; accepting and assigning tasks, organizing activities and achieving goals related to the design and undertaking of professional activities
- is ready to properly define priorities in order to accomplish the task set by himself or others
- is ready to engage in honest intellectual activity, undertaking research with an awareness of ethical issues; experimental verification of the theory and application of the scientific method in the accumulation of knowledge
- is ready to systematically read basic scientific and popular science journals in the selected area of physical sciences in order to expand and deepen the knowledge and to verify sources, including online
- is ready to conduct research, experiments or physical observations, taking into account the social aspects of the practical application of the acquired knowledge and skills and the related responsibility
- is willing to think and act in an entrepreneurial manner

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kint - E-learning course
lab - Lab
prac_lic - First cycle dipoma seminar
praktyka - Placement
pr_zaw - Professional placement
psem - Proseminar
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
first semester, first year, European programme in ophthalmic optics and optometryECTSlectclkintlabprac_licpraktykapr_zawpsemwarexam
Workplace health and safety0.54c
Intellectual property rights - basic course0.54c
Laboratory of geometrical and instrumental optics5.560g
Physics with Mathematics, Part I116075e
Geometrical and instrumental optics6.53045e
Cell biology and histology445e
2
PE classes held by WFiS Studium0
Total:30139120460
second semester, first year, European programme in ophthalmic optics and optometryECTSlectclkintlabprac_licpraktykapr_zawpsemwarexam
Laboratory of general chemistry115g
Visual Optics41515e
Physics with Mathematics, Part 2126090e
The Fundamentals of Human Anatomy and Physiology2.530e
Chemistry with elements of Biochemistry2.530e
Information and communication technologies230g
Visual Optics Laboratory660g
Total:3016510575
second year, European programme in ophthalmic optics and optometryECTSlectclkintlabprac_licpraktykapr_zawpsemwarexam
Optometry clinics I560g
Anatomy and neurophysiology445e
Psychology of contact with a patient and first aid230e
Introduction to binocular vision460e
Optometric tools2.530e
Optometry I330e
Mathematics for Ophthalmic Opticians III41530e
Optometry clinics II560g
Selected Topics of Optics and Vision Science1.530g
Microbiology and elements of Parasitology330e
Laboratory of general microbiology and bacterial genetics115g
Fundamentals of Pathology of the Visual System560e
Network services and data bases in health care systems with elements of telemedicine215g
Fundamentals of scientific presentations230g
Physics Laboratory for Ophthalmic Optician3.530g
Visual environment215e
Summer optometric practice4.5135c
General university courses4
2
PE classes held by WFiS Studium0
Total:60345451501353015

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/