On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Bioinformatics and Systems Biology > Master's degree, second cycle programme, Bioinformatics and Systems Biology

Master's degree, second cycle programme, Bioinformatics and Systems Biology (S2-BIOINF)

(in Polish: Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

Program studiów drugiego stopnia na bioinformatyce i biologii systemów jest bardzo elastyczny. Umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. W ofercie dydaktycznej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, znajdują się przedmioty rozszerzające wiedzę i przedstawiające aktualny stan badań w wybranym zakresie, ale także przedmioty uzupełniające, umożliwiające studentom, którzy na studiach I stopnia nie studiowali bioinformatyki, uzupełnienie podstaw informatycznych, biologicznych lub matematycznych.

Absolwenci bioinformatyki i biologii systemów znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym. Wielu z nich kontynuuje też naukę na studiach doktoranckich w kraju i zagranicą.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in bioinformatics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the second-cycle degree programme in Bioinformatics in Annex No.11 (2nd cycle Annexes) to Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of 8 May 2019 on degree programmes at the University of Warsaw (UW Monitor 2019, No. 128 as amended).

On completing this curriculum the student:
- has broadened their knowledge and skills in selected areas of bioinformatics, biology, computer science or physics;
- is familiar with bioinformatics software and biological data management technologies;
- is able to model complex biological systems as well as design experiments using large-scale genomic technologies, analyse the data obtained from them and interpret the results of these analyses;
- is familiar with typical drug design problems and methods and advanced computational methods used in comparative genomics;
- is able to work in teams, including interdisciplinary teams.

More details in the study programme available on the web pages: https://monitor.uw.edu.pl and : https://www.mimuw.edu.pl

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kon - Seminar
lab - Lab
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First year, Bioinformatics and system biologyECTSlectclkonlabexam
Computational biology6c
Obligatory and specialization courses, elective and supplementary48e
General university courses1, 2660g
Total:6060

1 - Grading or Egzamination.

2 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Second year, Bioinformatics and system biologyECTSlectclkonlabexam
Computational biology6c
Master thesis20
Obligatory and specialization courses, elective and supplementary1, 2, 334e
Total:60

1 - Within the 120 ECTS credits required to complete studies, 36 ECTS credits should be obtained for obligatory courses (see table below).

2 - Within the 120 ECTS credits required to complete studies, 22 ECTS credits should be obtained for specialization courses (see table below).

3 - Within the 120 ECTS credits required to complete studies, 24 ECTS credits should be obtained for elective and supplementary courses (see table below).

Specific programme courses of 2nd stage BioinformaticsECTSlectclkonlabexam
Deep neural networkse
Introduction to quantum mechanics of molecular systems64545e
Metagenomicse
Stochastic Simulations63030e
Stochastic processes in biology and social sciences63030e
Knowledge representatione
330e
Visual recognition53030e
Mechanisms of carcinogenesis and modern anticancer therapies63060e
Methods of structural biologye
Proteomics990e
Artificial intelligence and expert systems63030e
Phylogenetics and metagenomics690e
Visual recognition: neural networkse
Machine Learning5.53030g
Interdisciplinary team project61545e
Deep learning in life science63030e
Mathematical Models of Biology and Medical Sciences63030e
Fundamentals of molecular medicine63030e
Data analysis and visualization63030e
Deep neural networks63030e
61545e
Chromatin and Epigenetics230e
Proteins and nucleic acids690e
Introduction to computational biology63030e

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/