On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Computer Science > Bachelor's degree, first cycle programme, Computer Science

Bachelor's degree, first cycle programme, Computer Science (S1-INF)

(in Polish: Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim w perspektywie ponad 40-letniego okresu zatrudnienia. Znają popularne języki programowania i technologie stosowane we współczesnej informatyce, ale potrafią także szybko przyswoić sobie nowe technologie i teorie, ocenić ich przydatność oraz wykorzystywać je do rozwiązywania konkretnych problemów. Mają solidne podstawy matematyczne, potrafią prowadzić ścisłe rozumowanie, konstruować algorytmy, potrafią precyzyjnie i logicznie wyrażać treści naukowe i popularne.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę jako programiści w najlepszych firmach polskich oraz o globalnym zasięgu. Mogą także kontynuować naukę na studiach II stopnia, a następnie prowadzić badania naukowe.

W ramach wybranych przedmiotów na III roku można rozwijać się w jednej z dziedzin, w której specjalizują się wykładowcy. Są to m. in. : bazy danych, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, teoretyczne podstawy informatyki, biologia obliczeniowa, nowoczesne języki programowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Studenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego z powodzeniem rywalizują też ze swoimi rówieśnikami z całego świata w konkursach o globalnym charakterze. Są wielokrotnymi finalistami konkursów w programowaniu zespołowym i dwukrotnymi mistrzami świata.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in informatics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Learning outcomes
On completing this curriculum the student:
• possesses an organised and theoretically based general knowledge of programming, algorithms and computational complexity, architecture of computer systems, operating systems, network technologies, languages and programming paradigms, databases and software engineering
• knows basic programming constructs (assignment, control structures, calling subroutines and parameter passing) and the concept of syntax and semantics of programming languages
• can assess at a basic level the usefulness of routine methods and IT tools and select and apply the appropriate methods and tools for standard IT tasks
• can perform a basic analysis of the functioning of an IT system and evaluate the existing software solutions, at least regarding their functional features
• can design and execute a simple IT system using methods, techniques and instruments according to given specifications
• has basic mathematical knowledge including analysis, algebra, discrete mathematics (elements of logic, set theory, combinatorics, graph theory), numerical methods, probability theory, statistics (with special emphasis on discrete methods)
• can configure a selected operating system and administer it, including installation of the required software
• can describe IT systems clearly to a layman and prepare a presentation or an article using IT instruments
• is able to work individually and in a team of computer scientists, can manage his time effectively, make commitments and meet deadlines
• understands and appreciates the importance of intellectual integrity in his/her own work and that of others and acts ethically

Number of ECTS credits: 180
Number of semesters: 6

Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in core courses: 165
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in practical courses: 52
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in elective courses: 67

Vocational training: 60 hours, 2 ECTS
The vocational training is designed to:
• broaden the knowledge gained at university and develop the skills to apply it
• familiarise the student with a specific professional environment
• develop the specific professional skills directly connected with the training venue
• develop skills for effective communication within the organisation
• acquaint the student with the structures and functioning of the organisation
• develop the principles for organising and planning work, allocation of resources, procedures, the process of planning work and monitoring
• improve skills for organising his/her work, both individual and as part of a team, develop effective time management, conscientiousness and reliability
• improve foreign language skills in professional situations

After the training, the student:
• has basic understanding of the legal and social aspects of computer science including professional liability and ethical responsibility, ethical codes, intellectual property, private and civil liberties, risks and responsibilities relating to IT systems, rules of ‘netiquette’ and understands the risks associated with electronic crime
• can work individually and in a team of computer scientists, manage his/her time effectively, take on responsibilities and meet deadlines
• understands the need to work systematically on long term projects
• knows the general rules for setting up and developing individual enterprises applying expertise from computer science
• knows the basic rules of occupational health and safety within the profession of information technology
• understands and appreciates the importance of intellectual integrity in his/her own work and that of others and acts ethically

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kint - E-learning course
lab - Lab
psem - Proseminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Computer Science, 2nd semesterECTSlectclkintlabpsemexam
Mathematical analysis for computer science II7.54560e
Discrete mathematics7.54560e
Object-oriented programming7303030e
Individual programming project430g
General university courses1, 2330g
Total:2915015060

1 - Grading or Egzamination

2 - General university courses

Computer Science, 2nd gradeECTSlectclkintlabpsemexam
Algorithms and data structures7.5303030e
Databases5.53030e
Concurrent programming7.5303030e
Probability theory and statistics5.5303015e
Languages and tools for programming I230g
Computer networks5.53030e
Operating systems5.53030e
Web applications5.53030e
Languages, automata and computations53030e
Software engineering5.53030e
Languages and tools for programming II230g
Physical education060c
General university courses1, 2330g
Total:60300210255

1 - Grading or Egzamination

2 - In total, after 2nd year in general university courses at least 2 ECTS in the humanities and the social sciences.

Computer Science, 3rd gradeECTSlectclkintlabpsemexam
Team programming project960g
Program semantics and verification53030e
Security of computer systems53030e
Numerical methods6303015e
Languages and tools for programming III230g
Social and professional issues of computer science230c
Programming languages and paradigms73060e
General university courses1, 2330g
Foreign language exam (B2)2e
Elective courses3189090e
Total:5927018010560

1 - Grading or Egzamination

2 - In total, after 3rd year in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

3 - Three Elective courses for computer science, 6 ECTS each, of each 2 Elective courses for computer science from the group of courses offered every year.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/