On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Italian Studies > Italian studies, part-time first cycle programme

Italian studies, part-time first cycle programme (NW1-FLIT)

(in Polish: Filologia włoska, studia niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Italian
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
  • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
  • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Katedra Italianistyki korzysta z sal dydaktycznych w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Italian Studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Learning outcomes:
I. Knowledge
Graduate students have comprehensive areas of knowledge regarding:
1. relationship between the Italian Philology and other disciplines of Humanities, including in particular the study of art, culture, and religion;
2. basic methods of literary criticism;
3. basic terminology, subject, and direction of the field research;
4. the history of Italian literature (tendencies, and movements of the following periods, the main authors and their work);
5. relationship between Italian literature, and historical and cultural processes;
6. the most significant events in Italian history and crucial aspects of culture and the Italian language;
7. basic mechanisms of the Italian language evolution and its qualities in the particular historical periods;
8. basic concepts of the descriptive grammar of Italian (phonetics, phonology, morphology, syntax);
9. basic concepts and rules concerning copyright and intellectual property rights.
II. Skills
Graduate students are able to:
1. read and comprehend texts in Italian;
2. air their own views and opinions, discuss, and present prepared issues in Italian;
3. identify different forms of writing, place them in a general historical and cultural context, and carry out their analysis with the use of basic terminology and appropriate methods;
4. pursue their own studies autonomously, using relevant sources (dictionaries, lexicons, encyclopaedias, source texts, monographs, etc.);
5. work, accomplish tasks and develop their skills under the instructions of the academic supervisor;
6. prepare and author papers in Polish and Italian (midterm and final papers, bachelor’s thesis) through the use of appropriate methods and selection of suitable sources;
7. spot the structural differences between Polish and Italian and apply criteria of linguistic correctness in both languages;
8. plan and organize their work, work in a team;
9. effectively communicate in Italian at C1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages
10. communicate in the second foreign language at B2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages
11. communicate in the third foreign language at B1 level according to the Common European Framework of Reference for Languages
12. use basic information technologies in the process of study and work.
III. Social competences
Graduate students are prepared to:
1. a critical evaluation of their own knowledge and skills, understand the need for constant self-improvement and development;
2. participate in cultural life, and fulfil social responsibilities;
3. follow the rules of professional ethics, recognize experts authority and seek their advice in the event of complex problems.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kint - E-learning course
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/