On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Computer Science > Bachelor's degree, first cycle programme, Computer Science

Bachelor's degree, first cycle programme, Computer Science (S1-INF)

(in Polish: Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim w perspektywie ponad 40-letniego okresu zatrudnienia. Znają popularne języki programowania i technologie stosowane we współczesnej informatyce, ale potrafią także szybko przyswoić sobie nowe technologie i teorie, ocenić ich przydatność oraz wykorzystywać je do rozwiązywania konkretnych problemów. Mają solidne podstawy matematyczne, potrafią prowadzić ścisłe rozumowanie, konstruować algorytmy, potrafią precyzyjnie i logicznie wyrażać treści naukowe i popularne.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę jako programiści w najlepszych firmach polskich oraz o globalnym zasięgu. Mogą także kontynuować naukę na studiach II stopnia, a następnie prowadzić badania naukowe.

W ramach wybranych przedmiotów na III roku można rozwijać się w jednej z dziedzin, w której specjalizują się wykładowcy. Są to m. in. : bazy danych, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, teoretyczne podstawy informatyki, biologia obliczeniowa, nowoczesne języki programowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Studenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego z powodzeniem rywalizują też ze swoimi rówieśnikami z całego świata w konkursach o globalnym charakterze. Są wielokrotnymi finalistami konkursów w programowaniu zespołowym i dwukrotnymi mistrzami świata.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in informatics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the first-cycle degree programme in Computer Science in Annex No. 70 (1st cycle Annexes) to Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of 8 May 2019 on degree programmes at the University of Warsaw (UW Monitor 2019, No. 128 as amended).

On completing this curriculum the student:
- possesses based in theory, based on solid mathematical fundamentals and well organized general knowledge of programming, algorithms and complexity, architecture of computer systems, operating systems, network technologies, languages and programming paradigms, databases, software engineering, and theoretical foundations of computer science;
- is able to create Web, network and database applications using various programming paradigms, construct algorithms and data structures and infer their features and properties;
- expresses scientific and popular content precisely and logically;
- is an efficient programmer, prepared to independently design medium-sized software systems and work in teams on complex projects;
- is able to quickly learn new technologies and assess whether they are useful and may be used to solve specific problems.

More details in the study programme available on the web pages: https://monitor.uw.edu.pl and: www.mimuw.edu.pl

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
kint - E-learning course
lab - Lab
psem - Proseminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Computer Science, 2nd semesterECTSlectclkintlabpsemexam
Mathematical analysis for computer science II7.5e
Discrete mathematics7.54560e
Object-oriented programming7e
Individual programming project4g
General university courses1, 2330g
Total:297560

1 - Grading or Egzamination

2 - General university courses

Computer Science, 2nd gradeECTSlectclkintlabpsemexam
Algorithms and data structures7.5303030e
Databasese
Concurrent programming7.5303030e
Probability theory and statisticse
Languages and tools for programming Ig
Computer networks73030e
Operating systemse
Web applications73030e
Languages, automata and computations53030e
Software engineeringe
Languages and tools for programming IIg
Physical education060c
General university courses1, 2330g
Total:37180150120

1 - Grading or Egzamination

2 - In total, after 2nd year in general university courses at least 2 ECTS in the humanities and the social sciences.

Computer Science, 3rd gradeECTSlectclkintlabpsemexam
Team programming project960g
Program semantics and verification53030e
Security of computer systems53030e
Numerical methods6303015e
Languages and tools for programming III230g
Social and professional issues of computer science330c
Programming languages and paradigms73060e
General university courses1, 2330g
Foreign language exam (B2)2e
Elective courses3189090e
Total:6027018010560

1 - Grading or Egzamination

2 - In total, after 3rd year in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

3 - Three Elective courses for computer science, 6 ECTS each, of each 2 Elective courses for computer science from the group of courses offered every year.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/