On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Ukrainian Studies with English Language > Ukrainian studies with English language, full-time, second cycle programme

Ukrainian studies with English language, full-time, second cycle programme (S2-PRK-UKRA)

(in Polish: Ukrainistyka z językiem angielskim, studia stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: English, Polish, Russian, Ukrainian

Rekrutacja na semestr letni.

Celem studiów magisterskich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa ukraińskiego, posiadających kompetencje językowe (w tym tłumaczeniowe) dotyczące języka ukraińskiego na poziomie C2 wg ESOKJ oraz języka angielskiego na poziomie C1+.

Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich studenci mają możliwość fakultatywnego wyboru i uczestnictwa w praktycznych zajęciach z języka rosyjskiego ( w tym tłumaczeniowych).

Ośrodek badawczo-dydaktyczny Katedry Ukrainistyki jest usytuowany w południowej części miasta. Kampus południowy znajduje się w bliskiej odległości od stacji metra Służew oraz Wilanowska. Jest dobrze skomunikowany z centrum Warszawy i resztą stolicy. Zarówno na studiach licencjackich, jak i na magisterskich zajęcia odbywają się zwykle w godzinach od 8:30 – 15:15, 4-5 dni w tygodniu, w budynku naukowo-dydaktycznym na ul. Szturmowej 4.

Studenci Katedry Ukrainistyki maja możliwość wyjazdów na studia semestralne do uczelni ukraińskich, krajowych (w ramach programu MOST) oraz w krajach UE (w ramach programu ERASMUS).

Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące studiowania na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim znajdują się na stronie internetowej Katedry Ukrainistyki w zakładce Dla Studenta.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku ukrainistyka z językiem angielskim są wyposażeni w pogłębioną wiedzę teoretyczną, ogólnohumanistyczną oraz specjalistyczną z dziedziny językoznawstwa i literaturoznawstwa, które pozwalają na prowadzenie unikatowych badań naukowych w obszarze ukrainistyki. W związku z szerokim spectrum działalności badawczej pracowników KU każdy student ma zapewnioną możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań naukowych oraz uczestnictwa w projektach zespołowych, a także upubliczniania wyników swoich badań na konferencjach naukowych oraz w wydawnictwach katedralnych. Absolwenci wyposażeni są ponadto w umiejętności praktyczne związane z wysokimi kompetencjami językowymi: znajomością języka ukraińskiego na poziomie C2 oraz języka angielskiego na poziomie C1+. Dodatkowym atutem jest umożliwienie zainteresowanym studentom podniesienia kompetencji językowych z zakresu języka rosyjskiego do poziomu B2-C1 (zajęcia fakultatywne). Program studiów przewiduje również kształcenie w zakresie teorii i praktyki translatorskiej, co pozwala na rozwijanie\nabycie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie języka wiodącego i dodatkowego. Studia magisterskie na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów II stopnia, legitymujących się znajomością języka ukraińskiego na poziomie co najmniej C1 oraz języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wysokie kompetencje o charakterze specjalistycznym umożliwiają absolwentom studiów magisterskich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim kontynuację nauki na studiach III stopnia lub podjęcie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Master's degree in Ukrainian studies with English

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate knows and understands:

- the terminology and methodology of linguistic research, in depth,
- the terminology and methodology of literary studies, in depth,
- links between philological studies and their links with other scientific disciplines,
- in-depth psychological foundations of language functioning,
- the theory of translation and translation techniques,
- in-depth key issues related to the development and functioning of the modern Ukrainian language in various fields,
- in-depth key issues related to the directions of development of contemporary Ukrainian literature,
- Ukrainian, spoken and written, in accordance with the requirements laid down for level C2 of the CEFR,
- spoken and written English in accordance with the requirements specified for level C1 + of the CEFR,
- basic concepts and principles in the field of intellectual property protection and copyright.

The graduate can:

- properly select sources and information derived from them, make a critical analysis, creative interpretation and presentation of information in the field of Ukrainian,
- properly choose sources and information derived from them, make creative interpretation and presentation of information in the field of Ukrainian literature,
- apply appropriate research methods and tools in the field of Ukrainian linguistics,
- apply appropriate research methods and tools in the field of Ukrainian literature,
- formulate and test hypotheses related to research in the field of Ukrainian linguistics,
- conduct a debate on specialized topics,
- formulate and test hypotheses related to research in the field of Ukrainian literature,
- communicate on specialized topics with diverse audiences,
- communicate in speaking and writing in Ukrainian in accordance with the requirements set out for level C2 of the CEFR,
- communicate in spoken and written in English in accordance with the requirements specified for level C1 + of the CEFR,
- plan and implement your own lifelong learning independently,
- manage the work of the team,
- communicate on specialized topics using different communication channels and techniques in Polish and a selected foreign language.

Social competence: the graduate is ready to:

- critical assessment of knowledge and received content,
- thinking and acting in an entrepreneurial manner and initiating actions for the public interest or the social environment,
- responsible performance of professional roles, taking into account changing social needs, ensuring the development and maintenance of the ethos of the profession.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/