On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > International Relations > International Relations, full-time studies, second cycle

International Relations, full-time studies, second cycle (S2-SM)

(in Polish: Stosunki międzynarodowe, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis studiów

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany na Uniwersytecie Warszawskim z powodzeniem od ponad czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Wykładowcy kierunku stosunki międzynarodowe uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią dla nich polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Wydział nawiązał współpracę naukową z uniwersytetami w Gruzji, Chinach, Brazylii, Tajwanie, Ukrainie, czy Kosowie. Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także do Rosji, Indii, Nepalu, Republiki Korei, Izraela i Stanów Zjednoczonych.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

Studia II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z 4 specjalności:

  • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • dyplomacja współczesna,
  • międzynarodowa polityka handlowa,
  • studia regionalne i globalne (od trzeciego semestru – wybór ścieżki specjalizacyjnej spośród następujących ścieżek: Amerykanistyka, Azja, Bliski Wschód i Afryka).

Szczegółowy programy studiów II stopnia: https://wnpism.uw.edu.pl/

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w budynku Gmachu Audytoryjnego, dawnej Bibliotece UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w Pałacu Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 i 67).

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in international relations

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands:

- the specific nature of studies in international relations as part of political and administrative sciences, and the place of political and administrative sciences in social sciences;
- the relationship between studies in international relations and security studies, and the specific nature of security studies;
- the theory, methods, and terminology, as well as the specific subject-matter and methodological nature of the field, main trends in the development of international relations, especially with respect to economic, political, and development-related dimensions;
- the theory, methods, and terminology, as well as the specific subject-matter and methodological nature of international security;
- at a deep level, the dilemmas of the modern civilisation affecting the development of international relations and international cooperation, with the knowledge of the causes, mechanisms, dynamics, and effects of the globalisation in terms of both economy and security, as well as of the processes governing the operations of and changes to social, economic, political, and military institutions and structures in the international dimension, also with the knowledge of the theory and practice in economic and political decision-making at state-level and international-level structures;
- the key threats and challenges to international security;
- the legal, ethical, and economic circumstances surrounding professional activities in the field, including rules governing copyright and intellectual property protection.

Skills: The graduate is able to:

- use their theoretical and factual knowledge in international relations and related fields for an in-depth analysis of the genesis, course, and consequences of specific legal, cultural, economic, political, and military processes and phenomena in both the domestic and international dimension, especially with respect to issues related to state security and development, with the ability to state scientifically justified opinions on such topics;
- state and solve research problems using the knowledge gained during the studies, with relevant tools, methods, and techniques, including information and communication techniques, as well as state and test hypotheses related to simple research problems in the field;
- communicate and debate at a deep level on topics concerning modern international relations, including in a foreign language in line with the requirements for level B2+ on the scales of the Common European Framework of Reference for Languages;
- lead the efforts of a team established to solve a selected research problem, take a leading role in the team, or cooperate with other team members;
- independently plan and engage in life-long learning, and encourage (prepare) others to pursue third-cycle studies.

Social competences: The graduate is ready to:

- critically assess the knowledge they possess, information they receive, and own research efforts they engage in;
- understand and acknowledge the significance of knowledge in solving cognitive problems and of reaching out to experts where they have difficulties in solving the problem on their own;
- initiate steps to promote knowledge on international relations and international security among the society;
- correctly identify and solve ethical dilemmas related to being employed in international relations and international security;
- think and act in an entrepreneurial way.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/