On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Eurasian Studies > Eurasian studies, full-time studies, second cycle

Eurasian studies, full-time studies, second cycle (S2-SEA)

(in Polish: Studia Euroazjatyckie, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Studia euroazjatyckie są odpowiedzią na rosnące potrzeby Polski i Unii Europejskiej, które poszukują specjalistów w zakresie badań porównawczych ustrojów i systemów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych państw Eurazji (poradzieckich: Rosji, państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu oraz państw Bliskiego Wschodu). Państwa te niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu będą zainteresowane integracją z UE, będą z tą organizacją współpracować. Z różnym natężeniem i w różnym zakresie będą wdrażać reformy, zmierzające do zwiększenia ich pozycji politycznej i konkurencyjności ekonomicznej w świecie. Dlatego też obie części naszego kontynentu eurazjatyckiego są zdane nie tyle na współistnienie, co na współpracę.

Olbrzymią rolę w tej współpracy mogą spełnić absolwenci studiów magisterskich na kierunku studia euroazjatyckie, specjaliści wykształceni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie rozmowy predyspozycyjnej.

Studia trwają cztery semestry.

Program studiów obejmuje zarówno historię wybranych państw, ich konfliktów zbrojnych, elementy ich polityki zagranicznej, transformację systemów politycznych jak i przedmioty odnoszące się do etnopolityki, kultury w ujęciu socjologicznym i politycznym, czy kształtowania elit politycznych i przywództwa politycznego. Na atrakcyjność programu wpływa również możliwość doboru przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami studenta i pogłębienie studiów w zakresie wybranego obszaru Rosji i Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu lub Bliskiego Wschodu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania władzy politycznej, ruchów politycznych i grup nacisku, współczesnych wyzwań wybranych państw w perspektywie krajowej i międzynarodowej oraz ma umiejętność identyfikowania realnych i potencjalnych zagrożeń występujących w sferze politycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach analiz politologicznych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego, szczególnie w odniesieniu do wybranych państw Europy Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Eurasian studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

KNOWLEDGE
Has deepened knowledge of civilizational aspects of the Eurasian heritage.
Displays extensive knowledge of nature, substance and form of different organizational levels of social life in the Eastern Europe, the Central Asia and the South Caucasus.
Demonstrates structured knowledge of different types and characteristics of the political, social and economic processes on the post-Soviet area.
Is aware of key challenges and threats related to the security policies of East European, Central Asian and South Caucasian states.

SKILLS
Has deepened skills to understand reasons and course of phenomena concerning the political sphere and to predict them by him/herself.
Knows and understands the role of social, economic and cultural structures in the contemporary state and world, especially on the post-Soviet area.
Can indicate and explain rules and values of the democratic state as well as civil society, particularly in the Eastern Europe, the Central Asia and the South Caucasus..
Can perform critical analysis of the cultural achievements of human being with particular emphasis on the Eurasian political heritage.
Can apply developed theoretical approaches, methods and techniques to recognise and interpret political phenomena occurred on the post-Soviet area.
Formulates deepened research hypotheses related to regional study.

SOCIAL COMPETENCES
Is ready to participate in the institutionalised forms of citizen’s activity.
Adequately identifies dilemmas and problems connected to the professional work.

1. No of ECTS credits for the learning outcomes achieved in courses requiring direct participation of the teacher: 120 hours (4 semesters).
2. Not applicable.
3. No of ECTS for the learning outcomes achieved in courses fundamental for the area of study, which the programme of study, its level and profile are referred to: 22.
No of ECTS credits for the learning outcomes achieved in optional university courses or courses constituting part of another study programme: 98.
4. Not applicable.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/