On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Digital Sociology > Sociology, full time,second grade

Sociology, full time,second grade (S2-PRK-SCC)

(in Polish: Socjologia cyfrowa, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Socjologia cyfrowa to wysokospecjalistyczne studia II stopnia (z obszaru nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne), których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym. Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również poznanie zagrożeń (w tym etycznych) związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnego typu danych. Ponadto, studia „Socjologia cyfrowa” wyposażą studentów w cenione przez pracodawców kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym.

Studia trwają 4 semestry i mają wartość 120 ECTS.

Absolwent kierunku będzie osobą, która głęboko rozumie procesy i problemy społeczne, dobrze orientuje się w najnowszych trendach metodologii badań społecznych i marketingowych, ale też potrafi posługiwać się językiem świata nowych technologii oraz rozumie architekturę świata cyfrowego i umie wykorzystywać w badaniach różnorodne narzędzia cyfrowe. Absolwent będzie miał pogłębioną wiedzę metodologiczną w zakresie: świadomego wyboru źródeł danych i odpowiednich metod, wnioskowania, projektowania badań, rozumienia procesu powstawania danych, ich krytycznej i refleksyjnej analizy oraz wizualizowania i komunikowania wyników analiz w sposób zrozumiały dla osób, które nie mają wysokich kompetencji w tej dziedzinie. Jednocześnie będzie świadom wyzwań, jakie za tym idą - m.in. będzie rozumieć zagrożenia wynikające z używania nowych technologii, ograniczenia wykorzystywania dużych zbiorów danych, rosnące znaczenie kształtowania danych i samego świata cyfrowego przez algorytmy, kwestie ochrony danych osobowych czy kwestie etyczne związane z tematyką cyfrowych metod badań społecznych.

Przykładowe obszary działań absolwentów nowego kierunku studiów:

  • analizy społeczeństwa cyfrowego, badania powiązań między zmianą technologiczną a zmianą społeczną
  • badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze)
  • obszar nowych mediów (badanie potrzeb użytkowników, nawiązywanie relacji z odbiorcą, projektowanie zindywidualizowanych treści cyfrowych)
  • e-marketing (targetowanie reklam; weryfikacja efektywności kampanii reklamowych, tworzenie/korzystanie z sieci influencerów)
  • projektowanie, przygotowywanie i wdrażanie aplikacji mobilnych
  • zarządzanie narzędziami do e-administracji: komunikacji z obywatelami, zarządzaniem procesami konsultacji społecznych, zbieraniem i przetwarzaniem danych uzyskanych od służb publicznych
  • polityka publiczna (zarządzanie danymi dotyczącymi obywateli, kwestia demokratycznego nadzoru nad technologiami)

Studia dają również dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz pracy naukowej.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Socjologii na Karowej 18.

Szczegółowy program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie Wydziału Socjologii.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - digital socjology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/