On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Psychology > Psychology, evening, long cycle programme

Psychology, evening, long cycle programme (NWJ-PS)

(in Polish: Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie)
long cycle programme
full-time, 5-year studies
Language: Polish

Cechy programu

Studia na kierunku Psychologia nastawione są na uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Jednocześnie program naszych studiów zapewnia osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów na kierunku Psychologia charakteryzuje się względną elastycznością, co oznacza, że studenci w określonych granicach mogą kształtować swój własny grafik zajęć oraz swój własny profil kształcenia. Zapewnia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz wybór zajęć nieobowiązkowych dotyczących różnych obszarów psychologii.

Lista specjalizacji

Specjalizacje to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Oferujemy następujące specjalizacje:

  • Neuropsychologia kliniczna
  • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
  • Psychoterapia
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia sądowa
  • Psychologia ekonomiczna
  • Psychologia wychowawcza
  • Wspieranie rozwoju osobowości
  • Psychologia organizacji i pracy

Nabór na specjalizacje realizowany jest pod koniec III roku studiów. Większość specjalizacji ma dzisiaj ograniczony limit studentów, co oznacza, że na zakwalifikowanie się mogą liczyć studenci z najlepszymi średnimi ocen. Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Ważne informacje

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7. Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia od 8.30 do 21.00. Staramy się zapewnić komplet zajęć dla studentów pracujących – po godzinie 16tej dublowane są wszystkie zajęcia obligatoryjne oraz większość zajęć nieobligatoryjnych. Poza ograniczeniami w początkowej fazie zapisów na zajęcia wszystkie grupy są dostępne dla wszystkich studentów niezależnie od trybu studiowania (stacjonarne/niestacjonarne). Na miejscu jest biblioteka i czytelnia oraz dwie pracownie komputerowe dostępne dla wszystkich poza godzinami zajęć.

Program zajęć i podstawowe zasady studiowania można znaleźć na naszej stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku "Psychologia" jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w perspektywie intrapsychicznej i interpersonalnej. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych.

W toku realizacji programu kształcenia studenci uzyskują gruntowną i rzetelną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka a także uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych.

Ponadto studenci nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, jak również uczą się jak planować badania empiryczne oraz analizować i interpretować, a następnie przedstawiać ich wyniki. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych.

Ponadto ważnym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku "Psychologia" otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Long cycle degree - magister - in psychology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

1. On completion of the programme of study, the student (learning outcomes):
a. Knowledge:
• Knows specifics of the scientific language of psychology, can differentiate theoretical and operational notions;
• Knows basic statistical methods used to describe variables, to describe relationships between variables and to verify research hypotheses with a use of statistical reasoning methods;
• Knows methods used in research and description of psychological functioning of humans (also in various social situations) and in identification of principles of psychological processes;
• Recognises and describes relationships between individual traits and social behaviour;
• Knows theoretical bases, applications and limitations of specific methods of psychological intervention and therapy used in solving individual/relational/organizational problems.
b. Skills:
• Has advanced research skills which include constructing research methods and conducting an experiment, enabling to solve complex problems in different fields of psychological research;
• Can refer to an appropriate psychological theory in order to explain a specific psychological problem.
c. Social competences:
• Applies their psychological knowledge in efforts for other people;
• Is aware of the variety of goals and values recognized by people and is able to respect this variety. Treats other people with respect regardless of their gender, sexual orientation, education, social group and religion.
2. Number of ECTS points needed to complete studies: 300, number of semesters: 10.
3. Study programme in the field of psychology is not based on standards.
4. Number of ECTS achieved in courses fundamental for the area of study: 257;
Number of ECTS achieved in practical courses: 52;
Number of ECTS achieved in elective courses: 202.
5. Information about placements:
a. The student of a long cycle full-time program has a possibility to participate in professional placements during the studies.
b. A minimal duration of a placement included into the study programme in the field of Psychology is 4 weeks, equaling 100h for which the student is given 4 ECTS.
c. Student placements included into the study programme in the field of Psychology have the following goals:
• acquainting the student with the specifics of the profession,
• extending the knowledge acquired during studies and developing skills of using this knowledge;
• shaping specific professional skills directly connected with the place of placement,
• shaping effective communication skills in an organization;
• acquainting the student with functioning of organizational structures, rules of work organization and division of competences, procedures, work planning processes, control;
• improving skills of planning student’s own work, teamwork, effective time management, conscientiousness, responsibility for assigned tasks;
• improving foreign language skills in professional situations.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/