On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Mathematics > Bachelor's degree, first cycle programme, Mathematics

Bachelor's degree, first cycle programme, Mathematics (S1-MAT)

(in Polish: Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Matematyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju matematyki i ich zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują matematykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów na kierunku matematyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki wyższej: teorii mnogości i logiki, analizy rzeczywistej (w tym rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych), geometrii z algebrą liniową, algebry, topologii, teorii miary i rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równań różniczkowych zwyczajnych.

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Studenci uczą się niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

Pracodawcy uważają, że matematyk, z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać. Dlatego absolwenci matematyki znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle, np. jako statystycy lub analitycy danych.

Studia dają także możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

Na kierunku są oferowane dwie specjalności: matematyka ogólna oraz międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne.

Matematyka ogólna to ścieżka prowadząca do uzyskania standardowego dyplomu licencjata matematyki.

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM) to specjalność prowadzona wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Studia na tej specjalności mogą podjąć jedynie studenci przyjęci zarówno na matematykę, jak i na ekonomię, którzy w rekrutacji na matematykę uzyskali co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. To wymagająca ścieżka, dająca możliwość uzyskania dyplomów zarówno z matematyki, jak i ekonomii. Treści programowe z zakresu matematyki nie ograniczają się jedynie do jej zastosowań w ekonomii – studenci osiągają wszystkie kierunkowe efekty uczenia się, określone dla kierunku matematyka.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in mathematics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Learning outcomes
On completing this curriculum the student:
• can provide clear and correct mathematical reasoning both verbally and in writing and formulate theorems and definitions clearly
• understands the concept of mathematical rigour, the importance of correctly formulated hypotheses and rigorous proof in mathematics
• understands the construction of mathematical theories and can use mathematical formalism to construct and analyse simple mathematical models in other fields of science
• knows the basic theorems from specified branches of mathematics
• is familiar with basic examples which illustrate mathematical concepts and which refute erroneous hypotheses and flawed reasoning
• is able to design and analyse algorithms relevant to specified problems and to code them in selected programming languages
• can talk about mathematical issues clearly using everyday language
• understands the need to present selected achievements of advanced mathematics clearly to the layman
• understands the importance of mathematics and its applications to civilisation
• can formulate opinions on basic mathematical issues
• understands and appreciates the importance of intellectual integrity in his/her own activities and those of others and of acting ethically.

Number of ECTS credits: 180
Number of semesters: 6

Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in core courses: 167
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in practical courses: 20,5
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in elective courses: 55

Vocational training: 60 hours, 2 ECTS
The vocational training is designed to:
• broaden the knowledge acquired at university and develop the skills to apply it
• acquaint the student with the characteristics of a specific professional environment
• cultivate the specific professional skills directly connected to the training location
• cultivate effective communication skills within the organisation
• acquire knowledge of the structures and functioning of the organisation
• develop the principles of organising and planning work, allocating resources, procedures, the process of work planning and monitoring;
• improve skills for organising work, both individual and teamwork, for effective time management, to develop conscientiousness and reliability
• improve foreign language skills in professional situations

After completing the training, the student:
• can work in a team and understands the necessity of working systematically on long term projects
• knows the limitations of his/her own knowledge and understands the need for further education
• understands and values intellectual integrity in his/her own activities and those of others and acts ethically
• understands the importance of presenting selected mathematical achievements clearly to the layman
• is aware of the areas where mathematical expertise may be applied to his/her own work

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kint - E-learning course
lab - Lab
sem - Seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Mathematics, 1st semesterECTSlectclkintlabsemexam
Mathematical analysis I.1106060g
Linear algebra and geometry I83060g
Introduction to mathematics5.53030e
Introduction to computer science I5.53030e
Intellectual property rights - basic course0.54c
Workplace health and safety0.54c
Physical education030c
Total:301542104
Mathematics, 2nd semesterECTSlectclkintlabsemexam
Mathematical analysis I.2106060e
Linear algebra and geometry II106060e
Introduction to computer science II63030e
General university courses1, 2330g
Total:29180150

1 - Grading or Egzamination

2 - General university courses

Mathematics, 2nd gradeECTSlectclkintlabsemexam
Mathematical analysis II.1106060e
Algebra I7.53045e
Topology I7.53045e
Mathematical analysis II.27.53045e
Computational Mathematics7.5303015e
Probability theory I7.53045e
Ordinary differential equations I7.53045e
Physical education060c
General university courses1, 2660g
Total:6130037515

1 - Grading or Egzamination

2 - In total, after 2nd year in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Mathematics, 3rd gradeECTSlectclkintlabsemexam
Statistical data analysis16301530e
Analytic Functions of One Complex Variable63030e
Optional courses236180180e
Proseminar3260c
Bachelor thesis83030
Foreign language exam (B2)2e
Total:602702553060

1 - or Statistics

2 - Six courses from the group Optional, 6 ECTS each.

3 - Proseminars for mathematics

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/