On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > (in Polish) Studia międzydziedzinowe MISH > Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Law within MISH, full-time, long cycle programme

Interdisciplinary Individual Studies in the Humanities - Law within MISH, full-time, long cycle programme (SJ-PRK-PR-MISH)

(in Polish: Indywidualne studia międzydziedzinowe - prawo w ramach MISH, stacjonarne, jednolite magisterskie)
long cycle programme
full-time, 5-year studies
Language: Polish

Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

Dziedzina nauk humanistycznych:

 • Archeologia
 • Filozofia
 • Historia
 • Językoznawstwo
 • Nauki o kulturze i religii
 • Nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

 1. antropozoologia
 2. archeologia
 3. artes liberales
 4. bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. dziennikarstwo i medioznawstwo
 6. ekonomia
 7. etnologia i antropologia kulturowa
 8. europeistyka – integracja europejska
 9. fennistyka (od roku akad. 2020/21)
 10. filologia angielska (English Studies)
 11. filologia bałtycka
 12. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 13. filologia nowogrecka
 14. filologia polska
 15. filologia romańska
 16. filologia rosyjska
 17. filologia włoska
 18. Studia w Kolegium MISH przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych i dziedziny nauk społecznych.

  Dziedzina nauk humanistycznych:

  • Archeologia
  • Filozofia
  • Historia
  • Językoznawstwo
  • Nauki o kulturze i religii
  • Nauki o sztuce

  Dziedzina nauk społecznych:

  • Ekonomia i finanse
  • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • Nauki o polityce i administracji
  • Nauki prawne
  • Nauki socjologiczne
  • Pedagogika
  • Psychologia

  Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzydziedzinowych o zakresie ogólnym i szczegółowym: zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu), zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy). Studia MISH kształtują samodzielność naukową: student sam stawia sobie cele edukacyjne i pracuje z wybranym przez siebie opiekunem naukowym (tutorem).

  Studenci MISH realizują zajęcia w wybranych przez siebie jednostkach Uniwersytetu.

  W ramach studiów w Kolegium MISH student ma możliwość uzyskania dyplomu na więcej niż jednym kierunku.

  Do wyboru studenci mają następujące kierunki:

  1. antropozoologia
  2. archeologia
  3. artes liberales
  4. bezpieczeństwo wewnętrzne
  5. dziennikarstwo i medioznawstwo
  6. ekonomia
  7. etnologia i antropologia kulturowa
  8. europeistyka – integracja europejska
  9. fennistyka (od roku akad. 2020/21)
  10. filologia angielska (English Studies)
  11. filologia bałtycka
  12. filologia klasyczna i studia śró
  13. filozofia
  14. Finance, International Investment and Accounting
  15. finanse i rachunkowość
  16. geografia
  17. germanistyka
  18. historia
  19. historia i kultura Żydów
  20. historia sztuki
  21. hungarystyka
  22. iberystyka: hispanistyka
  23. iberystyka: portugalistyka
  24. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  25. informatyka i ekonometria
  26. International Studies in Philosophy
  27. kognitywistyka
  28. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
  29. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
  30. lingwistyka stosowana
  31. logopedia ogólna i kliniczna
  32. muzykologia
  33. orientalistyka – afrykanistyka
  34. orientalistyka – arabistyka
  35. orientalistyka – egiptologia (od roku akad. 2021/22)
  36. orientalistyka – hebraistyka (od roku akad. 2020/21)
  37. orientalistyka – indologia
  38. orientalistyka – iranistyka
  39. orientalistyka – japonistyka
  40. orientalistyka – koreanistyka (od roku akad. 2020/21)
  41. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego,
  42. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia,
  43. orientalistyka – sinologia
  44. orientalistyka – turkologia
  45. pedagogika
  46. politologia
  47. polityka społeczna
  48. prawo (poziom kształcenia jednolite magisterskie)dziemnomorskie
  49. filologia nowogrecka
  50. filologia polska
  51. filologia romańska
  52. filologia rosyjska
  53. filologia włoska
  54. filozofia
  55. Finance, International Investment and Accounting
  56. finanse i rachunkowość
  57. geografia
  58. germanistyka
  59. historia
  60. historia i kultura Żydów
  61. historia sztuki
  62. hungarystyka
  63. iberystyka: hispanistyka
  64. iberystyka: portugalistyka
  65. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  66. informatyka i ekonometria
  67. International Studies in Philosophy
  68. kognitywistyka
  69. kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
  70. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
  71. lingwistyka stosowana
  72. logopedia ogólna i kliniczna
  73. muzykologia
  74. orientalistyka – afrykanistyka
  75. orientalistyka – arabistyka
  76. orientalistyka – egiptologia (od roku akad. 2021/22)
  77. orientalistyka – hebraistyka (od roku akad. 2020/21)
  78. orientalistyka – indologia
  79. orientalistyka – iranistyka
  80. orientalistyka – japonistyka
  81. orientalistyka – koreanistyka (od roku akad. 2020/21)
  82. orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego,
  83. orientalistyka – mongolistyka i tybetologia,
  84. orientalistyka – sinologia
  85. orientalistyka –
  86. psychologia (poziom kształcenia: jednolite magisterskie)
  87. slawistyka
  88. socjologia
  89. socjologia stosowana i antropologia społeczna
  90. stosunki międzynarodowe
  91. studia amerykanistyczne (American Studies)
  92. studia wschodnie
  Aktualny program studiów dostępny jest na stronie www.mish.uw.edu.pl.

  Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków realizowanych w ramach studiów MISH - umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu dyscyplin i dziedzin naukowych. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen. Jest bardzo dobrze przygotowany zarówno do dalszego kształcenia się zarówno w systemie studiów międzydziedzinowych, jak i w ramach określonej dyscypliny naukowej.

  Absolwent realizowanych w ramach Kolegium MISH studiów jednolitych magisterskich jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich: odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedzialnego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ujawnia postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje rozstrzygające o wysokim potencjale zatrudnialności: m.in. otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość do samodoskonalenia i współpracy.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in law within Inter - Faculty Individual Studies in the Humanities

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Teaching standards

Author`s programme of the Faculty of Education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/