On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Criminology > Criminology, full-time MA studies

Criminology, full-time MA studies (S2-KR)

(in Polish: Kryminologia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Oferujemy ważne, ciekawe, różnorodne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne z kryminologii – nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością.

Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Criminology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Annot.1 The effects of education for the programme (8-10 most important ones)
After graduating, a student shall demonstrate the following knowledge / skills / competencies:
1. He knows the concepts and the institutions of criminal law, police law and the law binding for other uniform services as well as family and guardianship law, social law, criminology and auxiliary sciences of criminal law.
2. He possess extended knowledge of the essence of social sciences, in particular criminology and victimology as well as the knowledge in the scope of criminal policy including crime prevention strategies
3. He can explain and classify crime through theoretical concepts as well as analyse and evaluate events in the context of violating basic rights and plan corrective actions.
4. He can use the knowledge in the scope of crime detection and crime phenomenology working as an assistant to a judge or a prosecutor, as a police officer, a detective, a human rights defender and also choose proper means to deal with crime perpetrators, including appropriate means of restorative justice.
5. He can design and conduct empirical examinations including the use of various methods and techniques for verifying research hypotheses concerning among the others: crime determinants, victimisation risk, crime trends and also analyse crime statistics and crimes of particular types.
6. He can prepare and evaluate a program/strategy counteracting a specific category of crime and such phenomena as drug addiction, alcoholism and prostitution.
7. He is aware of the dynamics of transformations of social issues which he approaches in an interdisciplinary way, and he can design solution strategies to such issues.
8. He is ready to co-operate with crime victims and refer them to institutions and organisations providing proper support.
9. He can collectively diagnose, devise strategies and plans to work with individual cases – “the customers” of the system of criminal justice
10. He is ready to work with crime victims and refer them to institutions and organisations providing adequate support, he is ready to collectively prepare aid projects.

Annot. 2 The scope of studies in ECST points and semesters
120 ECTS points and 4 semesters,

Annot. 3. If the programme is based on standards (teacher training) a relevant ordinance must be provided
not applicable

Annot 4. Number of ECTS points falling on the classes in the scope of basic sciences, practical classes, including laboratories and project classes and elective module classes.
Basic subjects - 98 ECTS; elective classes 44 ECTS seminars, facultative subjects
and all- university subjects, subject modules taught in a foreign language)

Annot. 5. Information concerning student internship (if provided for in the programme of studies) including the scope of time and number of ECTS points
not applicable

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/