On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Graduate Programme in General Criminalistics > Master’s Progam in General Criminalistics, full time second-cycle studies

Master’s Progam in General Criminalistics, full time second-cycle studies (S2-PRK-KNS-KO)

(in Polish: Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna, studia stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna są unikalnym kierunkiem studiów magisterskich, dotychczas nieprowadzonym na innych polskich uczelniach Odpowiadają one na wzrastające w ostatnich latach zainteresowanie problematyką procesów sądowych oraz stosowaniem w ich trakcie nowoczesnych metod badania dowodów. W związku z tym program studiów obejmuje zarówno taktykę i strategię prowadzenia śledztw, jak również wiedzę techniczno-kryminalistyczną związaną z różnymi czynnościami dowodowymi i laboratoryjnymi badaniami dowodów rzeczowych. Zajęcia mają jednocześnie charakter teoretyczny i praktyczny, a poza tradycyjnymi wykładami, ćwiczeniami i laboratoriami, stosowane są nowe formy nauczania, jak np. inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin, tworzenie profili psychologicznych sprawców przestępstw, opracowywanie raportów biegłych oraz obrona wyników ekspertyz przed sądem.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj. na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauk Sądowych lub do naszego biura ds. prowadzenia studiów pokój 4.29 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku albo pod telefonem: +48 (22) 55 26 696 lub +48 601 321 642 oraz mailowo dziekanat.cns@uw.edu.pl.

Qualification awarded:

Second cycle degree - Master in General Criminalistics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Teaching standards

The Regulation of the Minister of National Education and Sport of 18 Aprol 2002, on standards of teaching and levels of qualification (Dz.U.No, item 1004 as amended).

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/