On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Graduate Programme in Forensic Biology and Forensic Genetics > Master’s Program in Forensic Biology & Forensic Genetics, full time second-cycle studies

Master’s Program in Forensic Biology & Forensic Genetics, full time second-cycle studies (S2-PRK-KNS-BG)

(in Polish: Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa, studia stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle program
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych (w tym m.in. biochemii, bioinżynierii, ochrony środowiska, nanostruktur) oraz absolwentów studiów II stopnia (np. medycznych), ale także dla osób, które szczególnie interesują się najszybciej rozwijającym się w ostatnich latach i dającym największe możliwości identyfikacyjne działem kryminalistyki – badaniami DNA. Ujawnianie, zabezpieczanie i badanie różnego rodzaju śladów i dowodów rzeczowych, a następnie ich analiza w specjalistycznych laboratoriach stają się coraz bardziej skomplikowane, wymagające wiedzy na poziomie akademickim.

Dotychczas nie były w Polsce prowadzone studia kryminalistyczne na poziomie magisterskim, które w tak szerokim zakresie łączyłyby aspekty teoretyczne i praktyczne kryminalistyki i biologii molekularnej, dlatego nowy kierunek „Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa” oferuje szczegółowy i obszerny program obejmujący pełne spektrum nauk biologicznych stosowanych w praktyce kryminalistycznej, taktykę i strategię kryminalistyczną oraz daje absolwentom podstawy naukowe do późniejszego rozwijania wiedzy kryminalistycznej w zakresie biologii. Proponowane zajęcia obejmują metodologię badań kryminalistycznych oraz techniczne i laboratoryjne aspekty takich badań. Przedmiotem wykładów są także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauk Sądowych lub do naszego biura ds. prowadzenia studiów pokój 4.29 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku albo pod telefonem: +48 (22) 55 26 696 lub +48 601 321 642 oraz mailowo dziekanat.cns@uw.edu.pl.

Qualification awarded:

Second cycle degree - Master in Forensic Biology & Forensic Genetics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Teaching standards

The Regulation of the Minister of National Education and Sport of 18 Aprol 2002, on standards of teaching and levels of qualification (Dz.U.No, item 1004 as amended).

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/