On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Graduate Programme in International Relations > International Relations, full-time studies, second cycle

International Relations, full-time studies, second cycle (S2-SM-ANG)

(in Polish: Graduate Programme in International Relations)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: English
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis

2-letni program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składa się z czterech semestrów oraz obejmuje 20 przedmiotów, w tym seminarium magisterskie mające na celu przygotowanie pracy magisterskiej i zapewnienie studentowi indywidualnego podejścia. Wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim przez doświadczonych amerykańskich i europejskich nauczycieli akademickich. Unikalny format programu studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe nie tylko wprowadza studentów do aktywności w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale także otwiera ich i uwrażliwia na zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym z takich obszarów jak prawo, biznes, historia i kultura. Podczas czwartego semestru studiów student wybiera grupy przedmiotów pomiędzy ścieżką ekonomiczną i społeczną.

Studia są skierowane do studentów, którzy uzyskali tytuł licencjata, magistra lub równoważny tytuł w dziedzinie stosunków międzynarodowych lub dziedzinach pokrewnych i przygotowują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko rozumianym repertuarem zagadnień międzynarodowych. Studia oferują szereg możliwości specjalizacji, w takich obszarach jak: bezpieczeństwo i studia strategiczne, dyplomacja współczesna, integracja europejska i międzynarodowa polityka handlowa. Zajęcia odbywają się w oparciu o plan tygodniowy.

Celem nauczania stosunków międzynarodowych jest rozwijanie następujących umiejętności interdyscyplinarnych: umiejętności opisywania współczesnego świata, wyjaśniania zjawisk i procesów, interpretowania reguł i najnowszych wydarzeń z obszaru stosunków międzynarodowych, a także mechanizmów rządzących polityką zagraniczną państw, oceny i prognozowania działań oraz zachowań uczestników życia międzynarodowego i praktycznego uczestnictwa w środowisku międzynarodowym.

Umiejętności zawodowe absolwenta stosunków międzynarodowych można określić jako:

  • zdolność do działania i współpracy w warunkach współzależności i przewidywania jej wpływu na polityczny, gospodarczy i kulturalny rozwój państwa;
  • głęboka świadomość złożoności i wielokulturowości współczesnego świata oraz właściwe postrzeganie państw i narodów w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowych, religijnych i etnicznych;
  • zrozumienie przyczyn, istoty, skutków i wymagań stosunków międzynarodowych dla przedsiębiorstw państwowych i organizacji społecznych;
  • umiejętność analizowania i krytycznej oceny programów i doktryn motywujących działania różnych krajów w dziedzinie polityki zagranicznej;
  • zrozumienie istoty procesu podejmowania decyzji w instytucjach krajowych i międzynarodowych zaangażowanych we współpracę międzynarodową; podstawowa wiedza o technikach negocjacji;
  • znajomość metod analizy porównawczej, sposobów zbierania informacji na temat faktów i procesów w sferze międzynarodowej oraz podstawowa znajomość zasad badań naukowych w stosunkach międzynarodowych; umiejętność rozwijania nawyków opisu i interpretacji aktywności uczestników stosunkach międzynarodowych i zjawisk międzynarodowych, a także umiejętność prognozowania ich działań.

Więcej informacji: https://www.ism.uw.edu.pl/en/

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in international relations

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Access requirements

Bachelor’s degree certificate (BA or BSc diploma) or an equivalent diploma and an entrance examination

Learning outcomes

Knowledge:

• has advanced and broad knowledge of the place of international studies in the system of social and human sciences and of its substantive and methodological connections with other scientific disciplines at the level that allows him/her to comfortably use an interdisciplinary perspective
• knows the terminology and methods applied in the study of international relations and the related disciplines at an advanced level, has thorough knowledge of their substantive and methodological specificity,
• has advanced knowledge of man as an entity constituting political, military and economic and religious structures and institutions in the international dimension and knows the principles governing them
• has advanced knowledge of the operational processes and changes in political, military, economic and social structures and institutions in the international dimension; has thorough knowledge of the theory and practice of political and economic decision-making in these entities at the level of nation states and on the international scale

Skills:

• knows how to use the theoretical and factual knowledge in the field of international relations and related disciplines to make a deep analysis of the genesis, course and consequences of certain political, economic, cultural, military and legal processes and phenomena in the international and domestic dimension, in particular in the sphere of security and development of states; can formulate rational and apt opinions on these subjects
• has the ability to formulate independent views, support them with elaborate arguments, using a broad range of approaches and theoretical perspectives, formulate coherent conclusions and make a synthetic summary of these conclusions, using a specialized language of international studies and of a broad range of related disciplines, for the purpose of communication with specialists in this field and the general public
• has a highly developed ability to formulate and solve research problems in the field of international relations and related disciplines, aptly chooses the methods and constructs adequate research tools, interprets, compiles and presents in an accessible manner the results of this research, proposes original solutions to problems presented to him/her and identifies potential directions of further research
• can precisely, clearly and coherently express himself/herself in speech and writing; writes elaborate papers on detailed problems of political science and international studies and related disciplines, fulfilling the basic criteria of scientific dissertations; is able to comprehensively defend his/her views orally

Social Competences:

• knows how to prepare, develop and conduct various social projects, with particular focus on the political, economic and legal determinants of these actions and their social consequences
• has deep awareness of the existence of the ethical dimension of scientific research

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/