On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > History of Art > (in Polish) Historia sztuki, stacjonarne, drugiego stopnia

(in Polish) Historia sztuki, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-HS)

(in Polish: Historia sztuki, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia II stopnia mają charakter teoretyczno-historyczny, dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz kultury wizualnej. Przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie: Nauki o sztuce. Program zapewnia ugruntowanie podstaw wykształcenia humanistycznego, zwłaszcza zaś opanowanie szerokiego spektrum metodologii historii sztuki oraz zarówno przekrojowej, jak i szczegółowej wiedzy z zakresu tej dyscypliny, zgodnie z zainteresowaniami studentów. Studia II stopnia z historii sztuki doskonalą umiejętności badawcze poprzez określone zadania dydaktyczne (takie jak warsztaty metodologiczne, kwerendy, krytyczna analiza źródeł, prace inwentaryzacyjne). Wyróżniającym elementem programu studiów jest pogłębiona refleksja nad własną dziedziną (dzieje historii sztuki) oraz udoskonalenie warsztatu metodologicznego (współczesne metody historii sztuki), niezbędnego w samodzielnej pracy naukowej i przydatnego we wszelkiego rodzaju zawodach związanych z kulturą. Studenci mogą uczestniczyć w projektach badawczych pracowników IHS oraz w inicjatywach studenckiego koła naukowego o profilu badawczym i z zakresu animacji kultury.

Studia dają podstawę dla podejmowania przez absolwentów różnych form aktywności zawodowej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów II stopnia przydatne są w wykonywaniu zawodów związanych z muzealnictwem, różnego rodzaju działalnością w sferze kultury, a także nauki. Dla studentów zainteresowanych pracą naukową naturalną kontynuacją studiów II stopnia są studia doktoranckie. Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia fachową opiekę nad uczestnikami studiów III stopnia, którzy prowadzą własną pracę badawczą z zakresu historii sztuki. Absolwenci podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Centrum Sztuki Współczesnej, jak również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, w innych instytucjach muzealnych i kulturalnych w Polsce, a często także w muzeach oraz galeriach zagranicznych. Studia ukończyło również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym i pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy po pracowników agencji reklamowych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na Kampusie Głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki na ul. Prostej 69, w Gmachu Porektorskim, w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej (sale 105 i 106) oraz w nowym budynku Wydziału Historycznego (sala 108). Instytut dysponuje własną biblioteką z obfitym księgozbiorem (niemal 40 tys. woluminów).

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in art history

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/