On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Foreign Language and Cultural Studies > Foreign language and cultural studies, full-time, first cycle

Foreign language and cultural studies, full-time, first cycle (S1-FLKU)

(in Polish: Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 4-year studies
Language: English, French, Spanish, German, Portuguese, Italian

Kierunek studiów przyporządkowany jest do dyscyplin: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo. Dyscyplina dominująca: literaturoznawstwo.

Na kierunku Studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje trzy spośród sześciu specjalności do wyboru:

  • Specjalność A: filologia angielska (specjalizacja brytyjska lub amerykańska)
  • Specjalność B: filologia romańska, iberystyka (hispanistyka), germanistyka – (jedna do wyboru)
  • Specjalność C: iberystyka (hispanistyka), iberystyka (portugalistyka), italianistyka - (jedna do wyboru)

Studia filologiczno-kulturoznawcze to unikatowy w skali kraju kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie 3 wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW.

Zajęcia odbywają się w jednostkach Wydziału Neofilologii: ul. Hoża 69 (anglistyka), ul. Dobra 55 (romanistyka, germanistyka) i ul. Oboźna 8 (iberystyka, italianistyka).

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka trzech wybranych obszarów językowych – wielkim walorem kierunku jest bardzo duże zindywidualizowanie oferty programowej i dopasowanie jej do potrzeb konkretnych studentów.

Znaczną część programu studiów stanowią zajęcia autorskie do wyboru (kursy) prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych. Studenci doskonalą również znajomość dwóch języków obcych (wymagany jest wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z obu z nich), a trzeci wybrany język poznają od podstaw.

Istnieje opcjonalna możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich do nauczania języków A i B.

Studenci SFK mają możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERAZMUS) we jednostkach, gdzie realizują swoje wszystkie specjalności.

Więcej informacji o Studiach filologiczno-kulturoznawczych można znaleźć na stronie: sfk.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów filologiczno-kulturoznawczych zna biegle trzy języki obce – języki A i B na poziomie C1, język C na poziomie B2. Posiada dobrą znajomość literatury i kultury obszarów językowych wybranych specjalności; potrafi rozpoznać i analizować zjawiska kultury, rozumie zasady ich funkcjonowania. Poprzez wysokie zindywidualizowanie procesu nauczania studia wspierają postawy samodzielności i decyzyjności, choć absolwenci SFK potrafią też pracować w zespole. Absolwenci studiów pierwszego stopnia przygotowani są do dalszego kształcenia na studiach magisterskich i prowadzenia badań. Znajdują również zatrudnienie jako tłumacze, edytorzy tekstów, redaktorzy – a także pracują w instytucjach, gdzie atutem jest nie tylko znajomość kilku języków obcych, ale wysokie kompetencje międzykulturowe i umiejętność współpracy z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in foreign language and cultural studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1. fundamental knowledge and understanding of the current state of literary and cultural research in the context of the chosen fields of European language and literature studies and their place in the Humanities;
2. systematic knowledge of history, literary history and the history of European art;
3. basic familiarity with the geographical, historical, political, economic, cultural, and social issues that concern the chosen European countries;
4. ability to apply the basic methodology of literary and cultural studies;
5. ability to interpret, analyse, prioritise, synthesise texts and phenomena, and to place them in an appropriate linguistic, cultural, social, historical and economic context, understanding their scope and significance;
6. ability to recognise cultural symbols and employ cultural codes, both when interacting with representatives of the Anglosphere or those of the other chosen language spheres, as well as in general interpersonal and intercultural interactions;
7. knowledge of English at a C1 level (CEFR) or higher;
8. knowledge of the secondary specialization language at a C1 level (CEFR) or higher;
9. knowledge of the tertiary specialization language at a B2 level (CEFR) or higher;
10. ability to consciously participate in their own national culture, respect for European cultural heritage, understanding different cultures of the world and interest in them.

ECTS requirements and number of semesters: 240 ECTS, 8 semesters

The Foreign Language and Cultural Studies Teacher Training Program is in compliance with the articles of the Ministry of Higher Education and Science Regulation no. D20120131 dated 17.01.2012 (Journal of Laws entry: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

ECTS point allocation:
Introductory courses: 185 ECTS
Practical Courses: 78 ECTS (Practical Language A, B and C)
Modular Elective Courses: 73 ECTS

Internships are integrated only into the Teacher Training Programme modules, pursuant the provisions of the D20120131 Regulation.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/