On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > European Studies > (in Polish) Europeistyka – stacjonarne, drugiego stopnia

(in Polish) Europeistyka – stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-EU)

(in Polish: Europeistyka – stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW.

Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

  • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
  • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
  • opracowywanie strategii decyzyjnych;
  • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in European studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands:

- the theories and methods used in European studies;
- the results of most recent scientific research in selected issues related to European studies;
- selected advanced methods of analysing and interpreting data in political and administrative science, legal sciences, and sociological sciences;
- selected methods and tools to describe social structures and processes at a deep level;
- the social and cultural problems of modern Europe at a deep level;
- the social, cultural, economic, and political ties within Europe and between Europe and the world, including forms of economic development;
- different sorts of European structures and their interrelations;
- the social, cultural, and economic changes that Europe undergoes;
- the operations of the European Union at a deep level;
- the law of the European Union at a deep level;
- the policy of creating and implementing EU law, legal systems of European states, or rules of international arbitrage;
- intellectual and industrial property protection law.

Skills: The graduate is able to:

- use theoretical knowledge to describe and analyse processes and phenomena in Europe, and to creatively use said knowledge in practice;
- predict complex social (as well as legal and political) processes and phenomena;
- analyse, understand, and assess selected issues using the scientific method and independently suggest solutions to the issues in European studies;
- correctly interpret EU law concerning selected issues;
- use knowledge from various fields to find a solution to issues in European studies;
- collect, analyse, synthesise, construct research tools, elaborate, and present results of own research using advanced information and communication techniques;
- draft a dissertation that meets academic standards and provides a critical analysis of selected issues in European studies;
- prepare a speech that meets academic standards and provides a critical analysis of selected issues in European studies;
- take part in a discussion and moderate it, using the views held by themselves and by others;
- use a foreign language in line with the requirements for level B2+ on the scales of the Common European Framework of Reference for Languages, together with specialist terminology concerning European studies;
- work in a team, assuming different roles, as well as manage a team;
- independently gain knowledge and shape the development of their skills, encouraging others in that respect.

Social competences: The graduate is ready to:

- recognise the significance of knowledge in critically approaching issues and solving them in practice;
- engage in international cooperation;
- consciously and critically participate in the European culture;
- play the role of an active and responsible citizen.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/