On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Ethnology and Cultural Anthropology > ethnology and cultural anthropology, full-time, 2nd cycle

ethnology and cultural anthropology, full-time, 2nd cycle (S2-EAK)

(in Polish: Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia to poszerzony kurs skierowany do absolwentów studiów I stopnia oraz dyscyplin pokrewnych. Program studiów na kierunku etnologia i antropologia obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin – nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne i elementy filozofii. Podczas studiów studenci zapoznają się z szerokim i zróżnicowanym materiałem teoretycznym sytuującym się na granicy nauk humanistycznych i społecznych.

Wykładowcy kładą szczególny nacisk na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej historii rozwoju etnologicznej i antropologicznej myśli teoretycznej. Studenci poznają także zaawansowane elementy aparatu metodologicznego charakterystycznego dla etnologii i antropologii. Oprócz tego, studenci mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań dzięki bogatej ofercie przedmiotów dotyczących aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych charakterystycznych dla kultury „zachodniej” oraz społeczności pozaeuropejskich. Studenci z dyplomem innym niż licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa przechodzą kursy wyrównawcze, gdzie wykładowcy zapoznają ich z etnologicznym aparatem pojęciowym, metodologicznym oraz najważniejszymi szkołami i orientacjami teoretycznymi w etnologii i antropologii.

Studenci mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki „Proseminariom badawczym”, podczas których optymalizują swój warsztat metodyczny i metodologiczny. Uczestnicy proseminarium doskonalą własne techniki badawcze, a także przygotowują indywidualne projekty badawcze, na bazie których powstaną oryginalne prace dyplomowe. W ramach „Proseminarium badawczego” studenci nawiązują kontakty z instytucjami pozaakademickimi, takimi jak ośrodki badawcze lub podmioty działające na rzecz rozwoju kultury i społeczeństwa, dzięki czemu nabywają kompetencje cenione na rynku pracy.

Absolwenci studiów II stopnia przygotowani są do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach III stopnia. Potrafią samodzielnie projektować i prowadzić zaawansowane badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree – magister – in ethnology and cultural anthropology

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
praktyka - Placement
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
1st year of ethnology and cultural anthropologyECTSlectclpraktykaexam
Fieldwork856c
Philosophy of Culture560e
Methodology of Social Sciencesg
New Trends in Anthropology530e
Culture Theories530g
Culture Theories530e
10
Total:381203056

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/