On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Ethnology and Cultural Anthropology > Ethnology and cultural anthropology, full-time, 1st cycle

Ethnology and cultural anthropology, full-time, 1st cycle (S1-EAK)

(in Polish: Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne I stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia to intensywny kurs dla osób zainteresowanych jakościowymi badaniami nad współczesnymi problemami i przemianami społeczeństwa i kultury. Podczas studiów studenci zapoznają się z szerokim i zróżnicowanym materiałem teoretycznym sytuującym się na granicy nauk humanistycznych i społecznych.

Program studiów na kierunku etnologia i antropologia obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin – nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne i elementy filozofii. Wykładowcy kładą nacisk nie tylko na znajomość kanonicznych tekstów i badań przełomowych dla etnologii i antropologii, lecz systematycznie aktualizują przekazywane treści i dostosowują ofertę przedmiotów do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak migracje, procesy etniczne, globalizacja, przemiany polityczne, rozwój mediów, dylematy związane ze zdrowiem i opieką medyczną i wiele innych. Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę nie tylko o rodzimym, „zachodnim” społeczeństwie i kulturze, ale także o kulturach i społeczeństwach pozaeuropejskich.

Studenci mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki obowiązkowym wyjazdom terenowym w ramach Laboratorium etnograficznego. W oparciu o samodzielnie zebrany i przeanalizowany materiał badawczy, studenci przygotowują oryginalne prace dyplomowe, a także nabywają kompetencji cenionych na rynku pracy, takich jak warsztat badawczy, umiejętność przygotowywania projektów badawczych, analiza oraz interpretacja materiałów pozyskiwanych ze zdywersyfikowanych źródeł.

Absolwenci studiów I stopnia przygotowani są do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach II stopnia. Potrafią samodzielnie projektować i prowadzić badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4. Badania terenowe – od drugiego do piątego semestru studiów – odbywają się w lokalizacjach zgodnych z aktualną ofertą Laboratoriów etnograficznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree – licencjat – in ethnology and cultural anthropology

Access to further studies:

second cycle programme

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
sem_lic - BA seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
2nd year of ethnology and cultural anthropologyECTSlectclkonkintsem_licexam
Social Anthropology430g
Ethnographic laboratory. Fieldworkc
Sociologye
Information Technologies230g
Theories of Modernity430e
Total:10303030
3rd year of ethnology and cultural anthropologyECTSlectclkonkintsem_licexam
BA Seminar1030c
Total:1030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/