On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Anthropozoology – Interdisciplinary Studies in Natural Sciences, Humanities and Social Sciences > Anropozoology - interdisciplinary studies in natural sciences, social sciencies and humanities, full-time, first cicle programme

Anropozoology - interdisciplinary studies in natural sciences, social sciencies and humanities, full-time, first cicle programme (S1-AZ-M)

(in Polish: Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish
  • Dziedziny: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych,
  • Dyscypliny: nauki biologiczne, psychologia, filozofia, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki prawne, historia, nauki socjologiczne.

Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne jest unikatowym kierunkiem współprowadzonym przez trzy Wydziały: Wydział „Artes Liberales”, Wydział Biologii oraz Wydział Psychologii. Celem kształcenia jest uzyskanie interdyscyplinarnej, międzyobszarowej wiedzy i umiejętności z zakresu relacji człowiek-zwierzę od czasów najdawniejszych po współczesne. Absolwenci posiądą odpowiednią wiedzę biologiczną, psychologiczną i filozoficzną, aby zrozumieć społeczny i etyczny status zwierząt, ich eksploatację teraz w przeszłości oraz ich obecność i sposoby przedstawiania w kulturze.

Moduły kształcenia zostały skonstruowane tak, by absolwenci dysponowali aktualną wiedzą dotyczącą podstaw etycznych i prawnych, a także uwarunkowań historycznych i kulturowych wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie oraz potrafili skutecznie i kompleksowo rozwiązywać trudne problemy współoddziaływania i współżycia ludzi i zwierząt wynikające z konfliktów interesów, wykazując się wrażliwością, kompetencjami oraz poszanowaniem podmiotowości i godności zwierzęcia.

Istotną rolę w programie odgrywają praktyki i projekty grupowe rozwijające umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Absolwenci mogą odbywać praktyki między innymi w ogrodach zoologicznych, schroniskach, parkach narodowych, organizacjach na rzecz zwierząt, urzędach i ośrodkach badawczych.

Przedmioty, w tym zajęcia laboratoryjne i terenowe prowadzone są przez trzy wydziały. Zajęcia odbywają się w następujących lokalizacjach:

  • Wydział Biologii: Gmach Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1 i w stacjach terenowych Wydziału Biologii na Mazurach
  • Wydział Psychologii: Budynek Dydaktyczny, ul. Stawki 5/7
  • Wydział „Artes Liberales: budynki w okolicy Kampusu Centralnego UW, ul. Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej kierunku http://az.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta/ki:

Studia mają na celu przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o ludziach i zwierzętach z obszarów nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności dostrzegania, opisywania i rozumienia zjawisk z pogranicza dziedzin. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z zakresu humanistyki, nauk przyrodniczych i społecznych, studia te przygotowują do podejmowania wciąż nowych wyzwań i uczestnictwa w budowaniu relacji między ludźmi a zwierzętami, opartej na gruntownej wiedzy o zwierzętach i poszanowaniu ich interesów, dobrostanu i praw.

Absolwenci antropozoologii potrafią samodzielnie pogłębiać wiedzę, integrując fakty i zjawiska z różnych jej obszarów. Charakteryzują się otwartością i wrażliwością na otaczający ich świat oraz stosunek do zwierząt i ich traktowanie. Cechująca ich postawa otwartości jest oparta o integralną wiedzę z zakresu biologii, antropologii, psychologii, socjologii, prawa, historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa, filozofii i etyki. Absolwenci potrafią, przy użyciu odpowiednich narzędzi, analizować i kształtować interakcje ze zwierzętami, biorąc pod uwagę ich społeczny, kulturowy, historyczny, prawny, teologiczny, ekonomiczny i polityczny kontekst.

Absolwenci posiadają solidne podstawy do studiów magisterskich z elementami samodzielnej pracy badawczej zarówno w obszarze humanistyki, jak i na styku nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Absolwenci potrafią pracować ze zwierzętami, budując z nimi relacje oparte na szacunku, zaufaniu, autonomii, otwartości, wzajemnym uczeniu się oraz zasadzie ochrony słabszej strony i dbałości o jej życie i dobrostan. Są przygotowani do pracy w instytucjach związanych ze sferą edukacji, kultury, turystyki, mediów i w organizacjach rozwiązujących problemy relacji ze zwierzętami w instytucjach samorządowych i pozarządowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in anthropozoology

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Learning outcomes
Knowledge:
Basic knowledge of animal life sciences, including zoology, physiology and psychophysiology, theory of evolution, ecology, ethology, genetics, nature and environment protection
Basic knowledge of comparative psychology and zoopsychology as well as biological foundations of behaviour
Basic knowledge of environmental philosophy, philosophy of mind, philosophy of science and bioethics
Understanding the principles of operation of the main social (political, economic and cultural) institutions dealing with animals

Understanding the role of law, customs and morality as regulators of human-animal relations
Understanding the role of the media in shaping attitudes towards animals
Knowledge about ethical and cultural attitudes towards animals in the history of civilization, especially changes occurring in contemporary times
Understanding the natural, economic, legal, social and political determinants of human-animal relations
Awareness of the consequences of decisions, especially those affecting the natural environment and animal wellbeing
Knowledge of the basic terminology and methodology of the humanities and natural and social sciences
Knowledge and understanding of the relationship between art and nature and between art and science
Knowledge of animalistic iconography from prehistoric to contemporary times
Familiarity with resources in the arts, literature, language and philosophy related to reflection about animals and animality

Skills
Analysing the main phenomena of human-animal relations from the perspective of different disciplines
Diagnosing the main ideological disputes over the status of animals and their use by humans in the course of history
Interpreting academic and journalistic texts on human-animal relations
Interpreting the results of empirical and theoretical research
Identifying and analysing artistic and cultural processes and trends related to animals in a social context
Analysing and interpreting – in a cultural, social and ethical context – artistic projects featuring animals or their images
Communicating in a modern foreign language and making use of foreign-language source materials

Social competences
Being prepared for following, critiquing and shaping attitudes towards animals
Being prepared for fact-based argumentation in academic debates and ideological disputes while respecting views different from one’s own
Being prepared for proper interpretation and promotion of human responsibility for animals and their habitats
Knowing how to continually update and expand one’s knowledge and improve one’s skills
Being prepared for acting in accordance with the code of scientific work ethics and decency while respecting one’s own and others’ health as well as intellectual property rights
Being prepared for using any acquired knowledge and skills in professional (individual and team) work as well as public activity
Being prepared for speaking out on issues related to animal welfare and relations between humans and nature
Being prepared for dealing with animals in a safe and humanitarian way and instructing others accordingly
Being prepared for using deductive thinking skills in analysing natural phenomena and cultural processes
Zamknij

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/