On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Liberal Arts > Liberal Arts studies, full-time, first cycle

Liberal Arts studies, full-time, first cycle (S1-AL-F)

(in Polish: Artes Liberales, studia stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia artes liberales to kierunek przywracający wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, w którym studiujący otrzymuje wszechstronne wykształcenie. Odwołują się do starożytnego i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma obecnie z jednej strony charakter umowny, z drugiej powoduje zamykanie się jednych dyscyplin na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu nowych pokoleń, a potem stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales nie znajdzie jednak w programie studiów dokładnie tych przedmiotów, które niegdyś tworzyły zrąb sztuk wyzwolonych, takich jak astronomia, retoryka czy geometria. Otrzyma edukację dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w amerykańskich college'ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Znakomitą większość programu studiów artes liberales student układa samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Może przy tym wybierać z bogatej oferty przedmiotów nauczanych przez kadrę nie tylko Wydziału „Artes Liberales”, ale innych jednostek Uniwersytetu oraz gości z kraju i zagranicy zaproszonych na Wydział spoza uczelni. Wiele przedmiotów ma charakter eksperymentalny: prowadzonych jest przez tandemy lub grupy wykładowców, a przez aktywną formę odbiega od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów kładzie nacisk na pracę zespołową i na rozwijanie kompetencji „miękkich”: umiejętności poprawnego, ale jednocześnie atrakcyjnego pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

Program studiów I stopnia odpowiada na podstawowe problemy współczesnej rzeczywistości polskiej, europejskiej i światowej, które nazwaliśmy wyzwaniami kierunkowymi. Każde z nich łączy pod względem tematycznym różnorodne zajęcia, które są prowadzone przez specjalistów z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych.

Więcej informacji na stronie www.al.uw.edu.pl

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in artes liberales

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate:
- has basic knowledge on the place and role of the humanities, the social, exact and natural sciences in early and contemporary culture
- knowing the relationships among different humanities disciplines studying works of art in culture and the sociological context of cultural activity
- basic knowledge on the latest achievements of interdisciplinary research methods in the humanities and the social, exact and natural sciences
- knowing the main methods of analysis in cultural studies, history, social studies and philosophy in a historical perspective
- selecting and interpreting information from different textual, iconographic and electronic sources
- analysing artistic, philosophical and sociological texts using the appropriate research tools, and presenting the results of such work
- analysing works of visual, multimedia and performative arts in an aesthetic and social context
- basic research skills enabling the formulation of research problems from the humanities, philosophy, literature, and arts
- understanding the need for continual education after graduation
- participating actively in cultural and social life taking advantage of all forms offered by media, the arts and science

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/