On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Liberal Arts > Liberal Arts studies, full-time, first cycle

Liberal Arts studies, full-time, first cycle (S1-AL-F)

(in Polish: Artes Liberales, studia stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia artes liberales to kierunek przywracający wielowiekowe myślenie o uniwersytecie jako miejscu, w którym studiujący otrzymuje wszechstronne wykształcenie. Odwołują się do starożytnego i średniowiecznego pojęcia sztuk wyzwolonych mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Obecny we współczesnej nauce podział na dyscypliny wiedzy ma obecnie z jednej strony charakter umowny, z drugiej powoduje zamykanie się jednych dyscyplin na inne. Przeświadczenie o jedności sztuk leżało u podstaw antycznej myśli o formowaniu nowych pokoleń, a potem stało się częścią idei uniwersytetu. Student artes liberales nie znajdzie jednak w programie studiów dokładnie tych przedmiotów, które niegdyś tworzyły zrąb sztuk wyzwolonych, takich jak astronomia, retoryka czy geometria. Otrzyma edukację dostosowaną do czasów współczesnych – według modelu wypracowanego głównie w amerykańskich college'ach liberal arts. Naczelną regułą przyświecającą takiemu nauczaniu jest stałe i świadome przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Znakomitą większość programu studiów artes liberales student układa samodzielnie, uzyskując możliwość swobodnego kształtowania własnej edukacji. Może przy tym wybierać z bogatej oferty przedmiotów nauczanych przez kadrę nie tylko Wydziału „Artes Liberales”, ale innych jednostek Uniwersytetu oraz gości z kraju i zagranicy zaproszonych na Wydział spoza uczelni. Wiele przedmiotów ma charakter eksperymentalny: prowadzonych jest przez tandemy lub grupy wykładowców, a przez aktywną formę odbiega od tradycyjnych wykładów uniwersyteckich. Wiele kursów kładzie nacisk na pracę zespołową i na rozwijanie kompetencji „miękkich”: umiejętności poprawnego, ale jednocześnie atrakcyjnego pisania tekstów naukowych, skutecznego prezentowania myśli w sytuacjach publicznych, wyważonego użycia nowych mediów, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.

Program studiów I stopnia odpowiada na podstawowe problemy współczesnej rzeczywistości polskiej, europejskiej i światowej, które nazwaliśmy wyzwaniami kierunkowymi. Każde z nich łączy pod względem tematycznym różnorodne zajęcia, które są prowadzone przez specjalistów z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych.

Więcej informacji na stronie www.al.uw.edu.pl

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in artes liberales

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the study program.
Knowledge: the graduate student
- is familiar with basic terms used in humanities and understands the cultural role of these terms
- is familiar with basic terms used in social sciences and understands the cultural role of these terms
- is familiar with basic terms used in natural sciences and understands the cultural role of these terms
- understands disciplinary relations between humanities, social sciences, and natural sciences
- is familiar with basic methods of analysis and interpretation of cultural texts and works of art
- is familiar with basic trends and concepts in philosophy, social sciences, and natural sciences
- is familiar with key interdisciplinary research methods
- is familiar with basic principles of academic communication in humanities, social sciences, and natural sciences
- is familiar with basic principles of copyright

Skills: the graduate student
- select and critically assess data adopted from various academic publications, popular science, and popular press
- analyse artworks, scholarly publications, and source texts using specific research methods
- formulate a research problem
- recognise and interpret basic problems and phenomena of the modern world
- participate in academic conferences, symposiums, and discussions
- demonstrate the results obtained through individual work and teamwork
- complete basic research assignments in writing
- create and complete performative tasks
- communicate in a foreign language at the intermediate level
- prepare a speech for a target audience
- create and conduct a teamwork-based task
- use source data in accordance with the principles of protection of intellectual property rights
- use digital resources for academic purposes

Social competencies: the graduate student
- is prepared to foster lifelong learning
- knows how to work in teams
- is willing to explore new research methods
- knows how to use various resources for specific purposes
- knows how to independently assign tasks
- is prepared to take appropriate measures aimed at a protection of cultural and natural heritage
- is tolerant and respectful of cultural diversity
- appreciates the cultural legacy of a community
- respects cultural legacy and diversity of a community
- is prepared to participate in the cultural life of a community and civil society
- respects the principles of research ethics
- respects the principles of intellectual property

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/