Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna > Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna, studia stacjonarne drugiego stopnia

Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna, studia stacjonarne drugiego stopnia (S2-PRK-KNS-KO)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna są unikalnym kierunkiem studiów magisterskich, dotychczas nieprowadzonym na innych polskich uczelniach Odpowiadają one na wzrastające w ostatnich latach zainteresowanie problematyką procesów sądowych oraz stosowaniem w ich trakcie nowoczesnych metod badania dowodów. W związku z tym program studiów obejmuje zarówno taktykę i strategię prowadzenia śledztw, jak również wiedzę techniczno-kryminalistyczną związaną z różnymi czynnościami dowodowymi i laboratoryjnymi badaniami dowodów rzeczowych. Zajęcia mają jednocześnie charakter teoretyczny i praktyczny, a poza tradycyjnymi wykładami, ćwiczeniami i laboratoriami, stosowane są nowe formy nauczania, jak np. inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin, tworzenie profili psychologicznych sprawców przestępstw, opracowywanie raportów biegłych oraz obrona wyników ekspertyz przed sądem.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj. na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauk Sądowych lub do naszego biura ds. prowadzenia studiów pokój 4.29 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku albo pod telefonem: +48 (22) 55 26 696 lub +48 601 321 642 oraz mailowo dziekanat.cns@uw.edu.pl.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie określania standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz.U.nr 116, poz.1004, z późn. zmianami).

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/