Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka > Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Informatyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-INF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej: 10

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia podstawowy nacisk kładzie się na naukę twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności budowania uogólnień i stawiania pytań. Absolwenci studiów II stopnia nabywają dużą sprawność nie tylko w posługiwaniu się wybranymi technologiami informatycznymi, ale potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności także w zastosowaniach niezwiązanych ze studiowaną dyscypliną, na przykład w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających znacznej wiedzy z zakresu informatyki, potrzebnej na przykład do nadzorowania dużych projektów informatycznych i kierowania zespołami programistów. Jednocześnie studenci są włączani do badań prowadzonych na uczelni, co umożliwia dobre przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Studia drugiego stopnia mają zindywidualizowany charakter. Niewielka liczba przedmiotów obowiązkowych i szeroka oferta zajęć do wyboru, umożliwia absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych działów informatyki.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z informatyki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka w załączniku nr 66 (załączniki II st.) do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019r., poz. 128 z późn. zm.)
Posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych działów informatyki, w tym: złożoności obliczeniowej, logiki w informatyce, języków programowania, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz programowania współbieżnego i rozproszonego jak również z powiązanych działów matematyki. Został przygotowany do nadzorowania i krytycznej analizy większych projektów informatycznych. Potrafi twórczo rozwiązywać problemy, budować uogólnienia i stawiać pytania, będąc jednocześnie świadomym istotnych ograniczeń współczesnych technik komputerowych. Posługuje się sprawnie wybranymi technologiami informatycznymi także w zastosowaniach niezwiązanych ze studiowaną dyscypliną, na przykład w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

Więcej szczegółów w programie studiów dostępnym na stronach: https://monitor.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok informatykiECTSwykćwlabsemzal
Logika dla informatyków6303015e
Metody realizacji języków programowania9303030e
Idee i informatyka330z
Złożoność obliczeniowa63030e
Przedmioty obieralne z grupy programowania współbieżnego i rozproszonego63030e
Przedmioty obieralne124120120e
Seminarium magisterskie660z
Razem:602702404560

1 - Cztery Przedmioty obieralne na informatyce, każdy po 6 ECTS.

Drugi rok informatykiECTSwykćwlabsemzal
Przedmioty obieralne130150150e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie2, 3660zo
Seminarium magisterskie660z
Praca magisterska18
Razem:6021015060

1 - Pięć przedmiotów z grupy Przedmioty obieralne na informatyce, każdy po 6 ECTS.

2 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

3 - Łącznie w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/