Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > African Studies > African Studies, stacjonarne, drugiego stopnia

African Studies, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-OR-AFS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Limit miejsc: 21, w tym: 18 miejsc w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 3 miejsca w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Unikatowy program stacjonarnych studiów II stopnia African Studies koncentruje się na przekazywaniu wiedzy na temat współczesnych kultur i społeczeństw afrykańskich oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań afrykanistycznych łączących metodologię różnych dyscyplin. Studia II stopnia mają charakter interdyscyplinarny i mają na celu pokazanie Afryki jako kontynentu nowych możliwości. Studia prowadzone są w języku angielskim w oparciu o współczesne badania nad językami i kulturami Afryki z perspektywy postkolonialnej. Jest to obecnie jeden z najważniejszych kierunków badań, rozwijany również przez pracowników naszego ośrodka. To innowacyjne spojrzenie przyczynia się do lepszego rozumienia współczesnych zjawisk społeczno-kulturowych występujących na rozległym obszarze kontynentu afrykańskiego. Główne obszary badawcze objęte kształceniem, to trzy najważniejsze regiony językowe Afryki Subsaharyjskiej, tj. Afryka Wschodnia z językiem suahili, Afryka Zachodnia z językiem hausa i Róg Afryki/Etiopia z językiem amharskim. Nacisk położony jest również na wyzwania przed którymi stoi cały kontynent afrykański w XXI wieku. W czasie studiów studenci mają możliwość poznania jednego z najważniejszych języków kontynentu – języka suahili. Nauka dwóch innych języków, amharskiego i hausa, jest oferowana dla zainteresowanych.

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunków humanistycznych i ścisłych z Polski i z zagranicy. Studia umożliwiają poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności, dając podstawę do rozwoju badań, co odpowiada strategii Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni badawczej. Jednocześnie studia umożliwiają praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w pracy w wielokulturowym środowisku, również w Afryce. Studia są szczególnie interesujące dla osób, które zamierzają związać swoją przyszłość zawodową z Afryką lub interesują się zagadnieniami kulturowymi Afryki (np. dziennikarze, ekonomiści, przedsiębiorcy, lekarze, managerowie, dyplomaci, pracownicy organizacji humanitarnych). Kandydaci na studia powinni cechować się otwartością na nowe wyzwania oraz chęcią poznania i zrozumienia specyfiki kulturowej oraz jej wpływu na społeczeństwo i politykę

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi/Absolwentce na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultur afrykańskich. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturach Afryki. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultur afrykańskich, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, historii oraz literaturoznawstwa.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku - African Studies

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/