On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Ukrainian Studies with English Language > Ukrainian studies with English language, full-time, first cycle programme

Ukrainian studies with English language, full-time, first cycle programme (S1-PRK-UKRA)

(in Polish: Ukrainistyka z językiem angielskim, studia stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: English, Polish, Russian, Ukrainian

Rekrutacja na semestr letni.

Celem studiów licencjackich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa ukraińskiego, posiadających kompetencje językowe ( w tym tłumaczeniowe) dotyczące języka ukraińskiego na poziomie C1 wg ESOKJ oraz języka angielskiego na poziomie B2+.

Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich studenci mają możliwość fakultatywnego wyboru i uczestnictwa w praktycznych zajęciach z języka rosyjskiego (w tym tłumaczeniowych).

Ośrodek badawczo-dydaktyczny Katedry Ukrainistyki jest usytuowany w południowej części miasta. Kampus południowy znajduje się w bliskiej odległości od stacji metra Służew oraz Wilanowska. Jest dobrze skomunikowany z centrum Warszawy i resztą stolicy. Zarówno na studiach licencjackich, jak i na magisterskich zajęcia odbywają się zwykle w godzinach od 8:30 – 15:15, 4-5 dni w tygodniu, w budynku naukowo-dydaktycznym na ul. Szturmowej 4.

Studenci Katedry Ukrainistyki maja możliwość wyjazdów na studia semestralne do uczelni ukraińskich, krajowych (w ramach programu MOST) oraz w krajach UE (w ramach programu ERASMUS).

Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące studiowania na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim znajdują się na stronie internetowej Katedry Ukrainistykiw zakładce Dla Studenta.
Absolwenci studiów I stopnia kierunku ukrainistyka z językiem angielskim wyposażeni są w umiejętności praktyczne związane z wysokimi kompetencjami językowymi: znajomością języka ukraińskiego na poziomie C1 oraz języka angielskiego na poziomie B2+. Dodatkowym atutem jest umożliwienie zainteresowanym studentom osiągnięcie kompetencji językowych z zakresu języka rosyjskiego na poziomie B2 (przedmiot fakultatywny). Program studiów przewiduje również kształcenie w zakresie przekładoznawstwa i praktyki translatorskiej, co pozwala na nabycie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie języka wiodącego i dodatkowego. Studia licencjackie na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim adresowane są do absolwentów szkół średnich bez znajomości języka ukraińskiego lub ze znajomością na poziomie co najmniej A1 oraz ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Wysokie kompetencje o charakterze specjalistycznym umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim podjęcie nauki na studiach II stopnia lub pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach itp.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Bachelor's degree in Ukrainian studies with English

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The graduate knows and understands:
- the terminology and methodology of linguistic research to an advanced degree in depth,
- the terminology and methodology of literary studies at an advanced level,
- advanced relations of philological research and their connections with other scientific disciplines,
- the advanced nature of the language and its historical variability,
- selected strategies and translation techniques at an advanced level,
- at an advanced level the state and development directions of the modern Ukrainian language,
- advanced history and contexts of Ukrainian literature,
- history and cultural context of Ukraine,
- Ukrainian, spoken and written, in accordance with the requirements of level C1 of the CEFR,
- English, spoken and written, in accordance with the requirements set for level B2 + of the CEFR,
- basic concepts and principles in the field of intellectual property protection and copyright.

The graduate is able:
- to search, critically analyze and evaluate, select and use information about the Ukrainian language,
- to use theoretical approaches specific to Ukrainian linguistics,
- to search, critically analyze and evaluate, select and use information on Ukrainian literature,
- to use theoretical approaches specific to Ukrainian literature;
- to formulate and solve a research task in the field of Ukrainian linguistics,
- to formulate and solve a research task in the field of Ukrainian literature,
- to use theoretical approaches specific to translation studies,
- to communicate with the environment using philological terminology,
- to communicate in speech and in writing in Ukrainian in accordance with the requirements specified for level C1 of the CEFR,
- to communicate in speech and writing in English in accordance with the requirements specified for level B2 + of the CEFR,
- to plan and implement your own lifelong learning on your own,
- to plan and organize individual and team work,
- to communicate using various communication channels and techniques in Polish and a selected foreign language.

The graduate is ready to:
- critical assessment of knowledge and received content,
- thinking and acting in an entrepreneurial manner,
- compliance with ethical principles, including using someone else's scientific achievements.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/