On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Creative Writing > Creative writing, full-time first-cycle studies

Creative writing, full-time first-cycle studies (S1-PRK-SZTP)

(in Polish: Sztuka pisania, stacjonarne pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Powstanie kierunku sztuka pisania jest konsekwencją rozwoju wiedzy i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Pracodawcy coraz wyżej cenią szeroko pojmowaną kreatywność estetyczną, rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronne, interdyscyplinarne kompetencje pozwalające analizować nie tylko rzeczywistość polską, ale i problemy właściwe całemu zglobalizowanemu światu. Kierunek uczy studentów twórczego i krytycznego myślenia, selekcji i weryfikacji informacji, skutecznego i adekwatnego komunikowania się w mowie i piśmie oraz precyzyjnego przekazywanie informacji.

Studia I stopnia na kierunku sztuka pisania adresowane są do osób, które piszą i chciałyby rozwijać tę umiejętność. Kierunek studiów sprzyja podejmowaniu twórczości poetyckiej, prozatorskiej, publicystycznej, dziennikarskiej i krytycznoliterackiej. Rozwija kompetencje warsztatowe autora pracującego w nowych mediach, w tym w mediach elektronicznych,, wykonawcy zawodów związanych z kulturą popularną i medialną.

Studia I stopnia na kierunku sztuka pisania dają możliwość zdobycia wiedzy oraz kompetencji badawczych pozwalających na kontynuowanie nauki na kierunkach związanych z literaturoznawstwem, językoznawstwem, kulturoznawstwem, medioznawstwem i dziennikarstwem.

Studenci sztuki pisania w trakcie studiów poznają twórczość najważniejszych pisarzy, problematykę i ewolucję poszczególnych gatunków literackich, a także główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej oraz najnowszej literatury polskiej i powszechnej. Uczą się rozpoznawać cechy gatunkowe i schematy konstruowania różnych utworów literackich, publicystycznych oraz użytkowych, a także strukturę i kompozycję pracy naukowej.

W ofercie zajęć znajdują się również przedmioty służące kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem, a także różnymi odmianami stylistycznymi i środowiskowymi polszczyzny.

Zdobytą wiedzę studenci wykorzystują podczas zajęć praktycznych, rozwijających umiejętność pisania tekstów literackich (powieść, opowiadanie, poezja, formy dramatyczne), tekstów i gatunków dziennikarskich (felieton, reportaż, esej, nowe gatunki internetowe), przekazów typowo użytkowych (tekst reklamowy, copywriting).

Studia zapewniają także praktyczne kompetencje z zakresu redagowania, opracowania komputerowego i publikowania tekstu w internecie.

Ponadto studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami współczesnej kultury, sztuki i filozofii.

Po studiach absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie:

  • w redakcjach pism,
  • w wydawnictwach,
  • w instytucjach związanych z nowymi mediami,
  • w marketingu medialnym,
  • w portalach internetowych,
  • jako copywriter, twórca literatury, krytyk literacki.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Creative writing

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The gratuate achieved the learning outcomes definied for the study programme:

KNOWLEDGE: A GRADUATE KNOWS AND UNDERSTANDS:

- the problems of popular culture, phenomena and issues of mass culture, the role of mass media in shaping contemporary culture;
- the main trends, ideas and contexts of 20th century Polish and European literature;
- the fundamentals of history and culture of language and the specificity of the language of new media;
- the conventions, style and organizational features of literary genres, including literary fiction and non-fiction, journalism, functional texts and advertising;
- the major authors and evolution of the literary genres.

SKILLS: A GRADUATES IS ABLE TO:

- use dedicated DTP software for printed publications and various forms of Internet content, including: page layouts and other graphic design elements;
- correctly use literary terms and identify the most important methods of literary research;
- proofread, copy edit and prepare for publication literary, journalistic and functional texts;
- use typical conventions, styles and organizational features in creating genre fiction, journalistic and functional texts.

SOCIAL COMPETENCE: A GRADUATE IS READY TO:

- recognise the importance of Polish and European literary and cultural heritage for understanding current social and cultural developments.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/