On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Oriental Studies – Arabic Studies > Oriental Studies – Arabic Studies, full time, second cycle

Oriental Studies – Arabic Studies, full time, second cycle (S2-PRK-OR-AR)

(in Polish: Orientalistyka - arabistyka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Kierunek orientalistyka – arabistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku arabskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – arabistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej świata kultury arabskiej. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy wybranych krajach arabskich.

Studia II stopnia kierunek orientalistyka – arabistyka umożliwiają kontynuację nauki poprzez pogłębioną analizę zjawisk kulturowych oraz dalszą naukę języka arabskiego. Wysokie wyspecjalizowanie uczestnika tych studiów jest odpowiedzią na współczesne potrzeby społeczne i gospodarcze, co znajduje swoje potwierdzenie w zakładanych efektach kształcenia. Program oferuje zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu i metodologii studiów arabistycznych, ale również dostarcza poszerzonej praktycznej wiedzy na temat kultur Azji i Afryki w perspektywie porównawczej, co przekłada się na umiejętności i kompetencje poznawczo-hermeneutyczne, obecnie niezwykle potrzebne w zglobalizowanym świecie. Student pozna i zrozumie wartość odmienności kulturowej, jak również będzie mieć możliwość dostrzeżenia wartości własnej kultury na tle innych kultur.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – arabistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia kształcenie nowej kadry, w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych, która przyczyni się do opracowania nowych metodologii i aparatu pojęciowego służącego jak najlepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

Realizacja programu studiów orientalistyka – arabistyka pozwala jego uczestnikom na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz arabskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – arabistyka na poprawne wypowiadanie i poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury arabskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze arabskiej i muzułmańskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury arabskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii oraz literaturoznawstwa.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze ze światem arabskim sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z dwudziestoma dwoma krajami arabskimi wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury arabsko-muzułmańskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – arabistyka. Dzięki zdobytemu wykształceniu absolwenci studiów II stopnia będą mogli podjąć studia III stopnia, zdobywać granty badawcze, włączać się w prace międzynarodowych instytucji zajmujących się różnego rodzaju relacjami z państwami arabskimi, współpracować z głównymi ośrodkami orientalistycznymi w świecie, a także z ośrodkami z krajów Azji i Afryki.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.arabistyka.uw.edu.pl

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - Oriental studies speciality: Arabic studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

1. Learning outcomes:

A graduate of second cycle degree studies in the field of Oriental Studies- Arabic Studies:

- has extended knowledge of particular problems pertaining to the cultures of the Orient or Africa (within the scope of culture and literature or language or philosophy and religion or history and socio-political issues) in a comparative perspective
- has extended knowledge of particular problems pertaining to the culture of a chosen region in the Orient or Africa (within the scope of culture and literature or language or philosophy and religion or history and socio-political issues)
- has extended and deepened knowledge of the language(s) of chosen regions in the Orient or Africa
- has detailed knowledge pertaining to the state of research on chosen issues related to the countries of the Orient or Africa as well as in-depth knowledge of research centres in Poland and all over the world
- knows and understands advanced analysis and interpretation methods of various products of culture in the countries of the Orient or Africa, characteristic of chosen traditions, theories, research schools within the scope of linguistics or literary and cultural studies or philosophy and religion studies or history
- knows and understands the local academic tradition (methods of analysis, interpretation and evaluation) in the context of chosen countries of the Orient or Africa
- demonstrates good grasp of contemporary cultural life of a chosen region in the Orient or Africa
- has genuine knowledge of rules of communication, writing, reading in a chosen language of the Orient or Africa (contemporary and/or classical/dead language)
- has wide and profound knowledge of the structures and social relations as well as socio-cultural behaviours of a chosen region in the Orient or Africa in the scope conditioning professional social and intercultural verbal communication
- knows and understands the rules of copyright and intellectual property management
2. No. of ECTS credits: 120, no. of semesters: 4.

3. The programme of study is not based on standards.

4. Number of ECTS points covering classes to choose from - 62 ECTS

The total number of ECTS points that a student must obtain as part of the classes conducted with direct
participation of academic teachers or other persons conducting classes - 112 ECTS

Number of ECTS credits in the field of humanities or social sciences (no less than 5 ECTS) -
in the case of fields of study assigned to disciplines in fields other than the humanities
or social sciences - minimum 5

Number of ECTS points covering classes shaping practical skills for a practical profile - Not applicable

Number of ECTS points covering classes related to academic activity in the discipline conducted at the university
or disciplines for the general academic profile - 73 ECTS

5. Dimension, number of ECTS points, rules and form of apprenticeship - Not applicable

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/