On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Oriental Studies – African Studies > Oriental Studies - African Studies, full-time

Oriental Studies - African Studies, full-time (S1-PRK-OR-AF)

(in Polish: Orientalistyka - afrykanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Kierunek orientalistyka – afrykanistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku hausa, suahili i amharskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – afrykanistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej języków i kultur Afryki. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy wybranych krajach afrykańskich.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów wybranych kultur Afryki oraz zdobycie umiejętności posługiwania się co najmniej językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili). Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki świata kultur Afryki oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka amharskiego, hausa lub suahili.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – afrykanistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – afrykanistyka pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz afrykańskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – afrykanistyka na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultur i języków Afryki. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturach i językach Afryki. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące wybranych kultur afrykańskich, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Afryką sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających języki oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z krajami afrykańskimi wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – afrykanistyka. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W ramach tegorocznej rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Orientalistyka - afrykanistyka prowadzony jest nabór do grupy z językiem amharskim.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej:www.afrykanistyka.uw.edu.pl

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - Oriental studies speciality: African studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

1. Learning outcomes:

A graduate of first cycle degree studies in the field of Oriental Studies - African Studies:

- has basic knowledge of the place and importance of Oriental studies in the humanities and their specificity in relation to the subject and methodology

- has organized general knowledge (including terminology, theory and methodology) in the scope of cultural studies

- knows and understands basic philosophical trends and terms as well as the role of philosophical reflection in culture shaping processes

- has basic knowledge in the range of theory of humanities (literary studies or linguistics or history) necessary to understand chosen cultural aspects

- has detailed and organized knowledge of literature and writings of chosen regions in the Orient or Africa; can name and characterize most
important phenomena/trends/literary texts/writings of chosen regions in the Orient or Africa

- has detailed and organized knowledge of history of chosen regions in the Orient or Africa

- has detailed and organized knowledge of philosophy and religion of chosen regions in the Orient or Africa

- has detailed and organized knowledge of art and aesthetics in chosen regions in the Orient or Africa

- has detailed and organized knowledge of socio-cultural issues in chosen regions in the Orient or Africa within the scope of natural environment and
ethnic, demographic and political situation

- can name and characterize basic cultural phenomena of a chosen region in the Orient or Africa

- has organized knowledge of natural, geopolitical and economic environment and their importance for the - historical and contemporary situation of a chosen
region in the Orient or Africa

- has extensive knowledge of language(s) of the Orient or Africa (its/their structure, history, script)

- is aware of the complex nature of a chosen Oriental or African language, its place and significance in the cultural and historical context of a given region in
the Orient or Africa

- is aware of the linguistic variety and its influence on the cultural and political situation of the world

- has rudimentary knowledge of translation rules from a chosen Oriental or African language into Polish

- demonstrates basic grasp of contemporary cultural life of a chosen region in the Orient or Africa

- knows the state of research in chosen aspects pertaining to a chosen region in the Orient or Africa

- knows and understands basic analysis and interpretation methods of various products of culture characteristic of chosen theories and schools of research within
the scope of cultural and literary studies, linguistics, philosophy and religion studies and history

- knows and understands basic analysis and interpretation methods of various products of culture characteristic of local traditions in chosen regions in the Orient
or Africa

- knows and understands the basic terms and rules of copyright and protection of intellectual property

2. No. of ECTS credits: 180, no. of semesters: 6.

3. The programme of study is not based on standards.

4. Number of ECTS points covering elective courses - 62 ECTS

The total number of ECTS points that a student must obtain in the course of classes with direct participation
academic teachers or other persons conducting classes - minimum 160 ECTS

Number of ECTS credits in the field of humanities or social sciences (no less than 5 ECTS) -
in the case of programs of study assigned to disciplines in fields other than the humanities or
social sciences - minimum 5 ECTS

Number of ECTS points covering classes shaping practical skills for a practical profile - not applicable

Number of ECTS points covering classes related to academic activity in the discipline conducted at the university
or disciplines for the general academic profile - 158 ECTS

5. Dimension, number of ECTS points, rules and form of apprenticeship - not applicable

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/